tirsdag den 31. marts 2020

Pendlerliv / Commuting

Nogle gange træner jeg min tålmodighed lidt rigeligt.
I går var togene forsinkede fra Lund, og det til Danmark kørte lige som jeg kom ind på Malmö. Altså - det holdt der med åbne døre, og lukkede og låste dørene lige da mit tog stoppede, og så kørte det.
Min kollega, som var med mit tog, gik med op og drak kaffe, hvilket var ret hyggeligt.
Jeg nåede så toget 1 time senere, og var HELT sikkert nede på perronen til tiden!

Sometimes, I really train my patience more than I planned.
Yesterday, the trains from Lund were late, and the train to Denmark took off when I arrived on Malmö. In the way that it was standing there, doors open, and then closed and locked the doors when my train stopped, and then it left.
My colleague, who was also on my train, went with me for a cup of coffee, which was really nice.
So I got on the train 1 hour later, and was sure to be at the track in time!
Selv efter kaffe havde jeg lidt ondt af mig selv, men så fandt jeg lige det nye Noro-blad i kiosken. Noro er bare altid så flot!

Even after drinking coffee, I felt a bit sorry for myself, but then I found the new Noro-magazine in the shop. Noro is just so beautiful!
Da jeg så endelig kom hjem ventede de her flotte, lyserøde skyer.
Så alt i alt blev det jo helt ok. Håber, det går bedre med togene i dag...... Er meget, meget glad for mit strikketøj og mine lydbøger! Det hjælper jo også på tålmodigheden.

Then when I finally got home, these beautiful, pink skies awaited.
So all in all, it ended up quite okay. I hope the trains will work better today..... I'm very, very happy with my knitting and my audio books! It does help on my patience.

mandag den 30. marts 2020

Et strikket knus / A knitted hug

Jeg synes det der corona-virus er så skrækkeligt. Især har jeg ondt af alle vore ældre medborgere som nu får en pose mad udenfor døren og iøvrigt må nøjes med at se familien fra en betryggende afstand. Eller alle der har isoleret sig af skræk for at blive meget syge.
Derfor er mandagens opskrift ikke mærkelig. Men en opfordring. Hvis du har tid og lyst, så strik et dejligt knus forklædt som sjal til en du elsker og ikke kan kramme rigtigt. Hvis du vil være helt sikker på at det er corona-frit, så lad det ligge i 3 dage uden at røre. Opskriften er denne her.

I do think the corona-virus is so horrible. I especially feel sorry for all our elderly citizens who just get a bag of food outside their door and who can only see their family at a safe distance. Or all those people isolating inside, being very afraid to get very sick.
So this Monday's pattern is not weird. But an encouragement. If you have the time and feel like it, then knit a lovely hug disguised as a shawl for someone that you love and cannot hug for real. It you want to make it 100% corona-free, then leave it somewhere for 3 days without touching. The pattern is this one.

søndag den 29. marts 2020

Marian Keyes

Jeg har læst en bog!
Det tog hele 3 måneder. Ved virkelig ikke hvad der sker.......
Bøger af Marian Keyes er meget, meget irske og hyggelige og nogenlunde forudsigelige. Mest om kærestesorger og familieproblemer. Jeg har læst næsten dem alle sammen, men denne her tog exceptionelt lang tid! Måske, fordi jeg først fattede meningen med fortællingen på de sidste 50 sider.
Nu må jeg så finde ud af hvad jeg skal i gang med som næste bog! Og hvis det tager 3 måneder igen? Så pyt. Jeg hører masser af lydbøger i toget, så lidt litteratur får jeg da ind alligevel.

I've read a book!
It took me 3 months. I don't know what's happening......
Books by Marian Keyes are very, very Irish and cozy and somewhat predictable. Mostly about heartbreak and family trouble. I've read almost all of them, but this one took an exceptionally long time! Maybe, because I only understood what it's about in the last 50 pages.
So now I need to find out what to read next! And if it takes me another 3 months? It's okay. I listen to plenty of audio books on the train, so I still get some litterature inputs!

lørdag den 28. marts 2020

Gentleman's fancy socks

Når jeg nu ikke er færdig med noget som helst, så kan I da se noget af det jeg er i gang med. Det er nogle gange svært at finde pæne mønstre som man ikke skal kigge på HELE tiden og som ikke bare er rib.
Men lige nu strikker jeg bl.a. wollmeise-strømper i det her mønster.
Lige ud af landevejen, og alligevel ikke kedeligt. Faktisk synes jeg, at mønster der strækker sig over 8-10 pinde lige gør det lidt hurtigere, fordi det ikke tager så lang tid lige at tage et mønster til.
Det er dejligt med en god samling strikkebøger......

Now that I am not finishing anything, I would like you to see some of the things I am doing. It can be difficult to find nice pattern that you don't have to look at ALL the time and that isn't just plain ribbing.
But right now, among other things, I'm making socks in wollmeise from this pattern.
Quite straight forward, and still not boring. Actually, I do think that patterns which are about 8-10 rounds long, speeds up things, since it's fast to make just another pattern repeat.
I love having a nice collection of knitting books......

fredag den 27. marts 2020

Mere tid / More time

Der er virkelig meget, der er vendt op og ned de sidste uger. Bare i vores forhold til andre mennesker! Alle går over i den anden side af fortovet når man møder nogen. Alle mistænker alle for at være syge og kunne smitte.
Mit liv er pludselig blevet så enkelt. Jeg sover, tager på arbejde, tager hjem, er derhjemme om aftenen, og går i seng. Og ved I hvad? Jeg NYDER at være hjemme om aftenen uden at skulle noget! Det er så dejligt med tid til bare at være sig selv. Ellers er jeg sådan en som med det samme får virkelig dårlig samvittighed over ikke at gøre noget for nogen. Men lige nu skal det bare være sådan.
Jeg elsker også virkelig mit hus. Hvis jeg stadig boede i min lejlighed med studerende i lejlighederne over mig og musik den halve nat, så tror jeg seriøst jeg ville gå ned med flaget.
På arbejdet er det ret fredeligt. Alle undersøgelser tyder på at børn ikke bliver hårdt ramt, så arbejdet går lige nu ud på at holde patienterne hjemme fra sygehuset.
Og vores patienter? De er jo følsomme for infektioner i forvejen, så de gør bare som de plejer. Holder sig væk fra syge mennesker, passer deres behandling, holder en god hoste-hygiejne og tænker sig om. De fleste forældre bliver også glade og lettede når de hører, at vores kolleger i Italien IKKE har set alvorlig sygdom hos patienter med cystisk fibrose. Eller børn med feber efter kemoterapi.
Men det er ikke let at lukke ørerne for alle skrækhistorier alle steder fra.....

A lot has been turned upside down these past weeks. Consider the way we think about other people!
Everybody crosses the sidewalk when meeting someone. Everybody suspect everybody to be sick and being contagious.
My life has suddenly become so simple. I sleep, go to work, go home, is at home in the evening, and go to bed. And you know what? I LOVE being at home in the evening without things to do!
I love time to just be me. Otherwise, I'm the kind of person who immediately feel guilty not doing stuff for someone. But right now, it's just the way it should be.
I also really love my house. If I was still living in my apartment with students living above me, playing music half the night, I seriously think I would have a break-down.
At work, it's quite peaceful. All studies have shown that children are not getting very sick from this, so work is mostly about keeping the patients at home, away from the hospital.
And our patients? Well, they are kind of sensitive to infections already, so they do as they are used to. Keep away from sick people. Stick to their treatment, keep a great cough-hygiene and always think.
Most parents are also happy and relieved when they hear that our colleagues in Italy DIDN'T see severe illness in cystic fibrosis patients. Or kids with fever after chemotherapy.
But it's not easy closing you ears from all the horror stories from everywhere.....

torsdag den 26. marts 2020

Meget forskelligt / Very different

Lige nu er jeg i gang med de her to forskellige nøgler strømpegarn. De er virkelig forskellige....
Det multifarvede til venstre er virkelig, virkelig fint. Det bliver også smukt når det er strikket!
Men det er helt UMULIGT at tælle pinde i! Jeg har prøvet, og alle 7 gange fik jeg forskelligt antal. Så det skal nok blive spændende, om de to strømper bliver lige store! (For sådan en som mig, som helst vil have samme antal pinde på begge strømper. Lidt autist er vi vel alle....)
Det brune er wollmeise. Også fint, men knap så farverigt. Håber, de der strømper snart er færdige....

Right now, I'm working on these two different skeins of sock yarn. They are so different.....
The multicolored on the left is really, really pretty. It's also beautiful when knit!
But it's IMPOSSIBLE to count rows in this one! I tried, and got a different result all 7 times.
So it will be interesting if the socks turn out the same size! (For someone like me, who prefers the same number of rows on both socks. I guess we all have a bit of autism......)
The brown yarn is wollmeise. Also pretty, but less colorful. I hope all these socks are done soon......

onsdag den 25. marts 2020

tirsdag den 24. marts 2020

Jeg strikker ikke så meget / I don't knit that much

Selv om jeg er mere hjemme om aftenen lige nu, så strikker jeg mindre. En del er nok fordi jeg skal skifte tog på vej frem og tilbage til arbejde.
Og jeg læser alt muligt om Coronavirus hele tiden. Og ikke ser så meget tv som jeg hele tiden håber på. Der er så meget andet at lave!
Nå. Men det første ærme er færdigt og jeg har strikket 15 cm af bagstykket. Det bliver SÅ dejligt og blødt.
Og strømperne? Er totalt bagefter. Det er ikke godt......

Although I'm more at home in the evenings right now, I still knit less. Partly because I have to switch trains going to work and back.
And I read all kind of stuff about the Coronavirus all the time. And I don't watch as much tv as I keep hoping for. So many other things to do!
Well. The first sleeve is done and I knit 15 cm of the back. It's looking SO pretty and soft.
And the socks? I'm so behind. It's not that good.......

mandag den 23. marts 2020

Gem det / Hide it

HVIS du nu er en af dem der føler dig bedre tilpas når du har nok toiletpapir, så er dagens opskrift en hjælp.
De der unge mennesker under 30? De har ingen ide om hvordan det var at vokse op i en verden hvor toiletpapiret var gemt under hæklede dukker mm. Så hvis du hækler Donald Trump og gemmer en rulle, vil du være helt sikker på at kunne klare en nødsituation.

IF you happen to be one of the persons who just feel better when you have enough toilet paper, then today's pattern will help.
Those young people under 30? They have no idea how it was like growing up in a world hiding toilet paper under crochet dolls and such. So if you crochet Donald Trump and hide a role inside, you can be quite sure to get through an emergency.

søndag den 22. marts 2020

Jeg troede det var fusk / I thought this was fake

For en del uger siden plantede jeg min amerikanske "slikkepind" og vandede og ventede. Og ventede. Og ventede.
Der skete INGENTING!

Some weeks back I planted my american "lollipop" and gave it water. and waited. And waited. And waited.
NOTHING happened!
Efter at være løbet tør for tålmodighed prøvede jeg med en skive tomat istedet. 
Men så blev både tomat og jord bare muggen. 
Så ventede jeg lidt mere og tænkte på, hvad jeg dog SÅ skulle gøre?

After running out of patience, I tried with a slice of tomato instead. 
But then both tomato and dirt got moldy. 
So I waited a bit more, wondering about what to do instead?
Mens jeg har ventet og været lidt skuffet og irriteret, opdagede jeg så i dag det her!
To fine spirer.
Måske kommer der alligevel hjemmedyrkede tomater til sommer?

While I have been waiting and been disappointed and annoyed, I discovered this today!
Two very fine sprouts.
Maybe I will have home-grown tomatoes this summer?

lørdag den 21. marts 2020

Hvordan ser din sofa ud? / What does your couch look like?

Jeg synes det er så TRIST med en tom sofa. Og i min verden er en sofa uden garn helt tom.....
Hvordan har I andre det? Nu, hvor jeg har flere etager, elsker jeg at gå op eller ned og finde garn og derefter samle det hele i stuen indtil jeg får gæster. Eller det går op for mig, at jeg overhovedet ikke kan strikke så meget så hurtigt.
Så bærer jeg det op eller ned igen for at rydde op = dobbelt fornøjelse!
Jeg håber for jer derude, at I også har en glad sofa med garn. For garn hygger. Basta!

I do think it is so SAD if the couch is empty. And in my world, a couch without yarn is totally empty..
How do you feel? Now that I have several floors, I love going up or down and find yarn and then gather everything in my living room until I have guests. Or I realize that I by no means will ever knit that much so fast.
And then I carry it up or down again to tidy up = double pleasure!
I do hope for you people out there that your couch is also happily holding yarn. Because yarn is cozy!

fredag den 20. marts 2020

Alligevel er det forår / Still, it's spring

Livet er blevet mærkeligt. Godt nok går jeg stadig på arbejde hver dag ligesom jeg plejer, men jeg tager nu toget fra lufthavnen som er temmelig tom. Det meste af dagen tænker jeg på Coronavirus. Der er mange bekymringer om ting jeg ikke har nogen anelse om hvordan bliver, og hele tiden går jeg og mærker efter om jeg nu er syg?
Foreløbig har det dog ikke været min tur til at være forkølet, så jeg fortsætter med arbejdet.
I går hamstrede jeg førdselsdagsgaver på vej hjem. Sverige er ikke lukket HELT ned endnu (selv om der godt nok ikke er mange mennesker på gaderne!), men det kommer nok snart, og derfor tog jeg i legetøjsbutik og købte gaver til de kommende børnefødselsdage i maj.
Da jeg kom til lufthavnen, var himlen så fin. Det ER jo forår! Vi skal huske at nyde det!

Life has become very strange. I still go to work every day like I usually do, but now I take the train from the airport which is very empty. Most of the day, I think about Coronavirus.
So many worries right now about things I have no idea about how it turns out, and all the time I am trying to feel if I'm getting sick?
So far, there have been no colds coming my way, so I continue working.
Yesterday, I stocked up on birthday presents on the way home. Sweden isn't ENTIRELY locked down (although the streets are very empty!), but I'm sure it will be soon, and so I visited a toy store and bought presents for the upcoming children's birthdays in May.
When I came back to the airport, the sky was so pretty. It IS spring! Remember to enjoy it!

torsdag den 19. marts 2020

Til mig / For me

Den der bluse jeg startede til mig selv? Den bliver fin. Og blød.
Der er godt nok kommet nogle strømper i vejen igen, men det ene ærme er ihvertfald færdigt, og jeg er startet på ryggen.
Det er dejligt at strikke noget til sig selv.

The sweater I started for me? It is turning out pretty. And soft.
So a pair of socks got in the way. Once more. But at least one sleeve is done, and I even started the back.
I love knitting something for me.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails