tirsdag den 31. marts 2020

Pendlerliv / Commuting

Nogle gange træner jeg min tålmodighed lidt rigeligt.
I går var togene forsinkede fra Lund, og det til Danmark kørte lige som jeg kom ind på Malmö. Altså - det holdt der med åbne døre, og lukkede og låste dørene lige da mit tog stoppede, og så kørte det.
Min kollega, som var med mit tog, gik med op og drak kaffe, hvilket var ret hyggeligt.
Jeg nåede så toget 1 time senere, og var HELT sikkert nede på perronen til tiden!

Sometimes, I really train my patience more than I planned.
Yesterday, the trains from Lund were late, and the train to Denmark took off when I arrived on Malmö. In the way that it was standing there, doors open, and then closed and locked the doors when my train stopped, and then it left.
My colleague, who was also on my train, went with me for a cup of coffee, which was really nice.
So I got on the train 1 hour later, and was sure to be at the track in time!
Selv efter kaffe havde jeg lidt ondt af mig selv, men så fandt jeg lige det nye Noro-blad i kiosken. Noro er bare altid så flot!

Even after drinking coffee, I felt a bit sorry for myself, but then I found the new Noro-magazine in the shop. Noro is just so beautiful!
Da jeg så endelig kom hjem ventede de her flotte, lyserøde skyer.
Så alt i alt blev det jo helt ok. Håber, det går bedre med togene i dag...... Er meget, meget glad for mit strikketøj og mine lydbøger! Det hjælper jo også på tålmodigheden.

Then when I finally got home, these beautiful, pink skies awaited.
So all in all, it ended up quite okay. I hope the trains will work better today..... I'm very, very happy with my knitting and my audio books! It does help on my patience.

mandag den 30. marts 2020

Et strikket knus / A knitted hug

Jeg synes det der corona-virus er så skrækkeligt. Især har jeg ondt af alle vore ældre medborgere som nu får en pose mad udenfor døren og iøvrigt må nøjes med at se familien fra en betryggende afstand. Eller alle der har isoleret sig af skræk for at blive meget syge.
Derfor er mandagens opskrift ikke mærkelig. Men en opfordring. Hvis du har tid og lyst, så strik et dejligt knus forklædt som sjal til en du elsker og ikke kan kramme rigtigt. Hvis du vil være helt sikker på at det er corona-frit, så lad det ligge i 3 dage uden at røre. Opskriften er denne her.

I do think the corona-virus is so horrible. I especially feel sorry for all our elderly citizens who just get a bag of food outside their door and who can only see their family at a safe distance. Or all those people isolating inside, being very afraid to get very sick.
So this Monday's pattern is not weird. But an encouragement. If you have the time and feel like it, then knit a lovely hug disguised as a shawl for someone that you love and cannot hug for real. It you want to make it 100% corona-free, then leave it somewhere for 3 days without touching. The pattern is this one.

søndag den 29. marts 2020

Marian Keyes

Jeg har læst en bog!
Det tog hele 3 måneder. Ved virkelig ikke hvad der sker.......
Bøger af Marian Keyes er meget, meget irske og hyggelige og nogenlunde forudsigelige. Mest om kærestesorger og familieproblemer. Jeg har læst næsten dem alle sammen, men denne her tog exceptionelt lang tid! Måske, fordi jeg først fattede meningen med fortællingen på de sidste 50 sider.
Nu må jeg så finde ud af hvad jeg skal i gang med som næste bog! Og hvis det tager 3 måneder igen? Så pyt. Jeg hører masser af lydbøger i toget, så lidt litteratur får jeg da ind alligevel.

I've read a book!
It took me 3 months. I don't know what's happening......
Books by Marian Keyes are very, very Irish and cozy and somewhat predictable. Mostly about heartbreak and family trouble. I've read almost all of them, but this one took an exceptionally long time! Maybe, because I only understood what it's about in the last 50 pages.
So now I need to find out what to read next! And if it takes me another 3 months? It's okay. I listen to plenty of audio books on the train, so I still get some litterature inputs!

lørdag den 28. marts 2020

Gentleman's fancy socks

Når jeg nu ikke er færdig med noget som helst, så kan I da se noget af det jeg er i gang med. Det er nogle gange svært at finde pæne mønstre som man ikke skal kigge på HELE tiden og som ikke bare er rib.
Men lige nu strikker jeg bl.a. wollmeise-strømper i det her mønster.
Lige ud af landevejen, og alligevel ikke kedeligt. Faktisk synes jeg, at mønster der strækker sig over 8-10 pinde lige gør det lidt hurtigere, fordi det ikke tager så lang tid lige at tage et mønster til.
Det er dejligt med en god samling strikkebøger......

Now that I am not finishing anything, I would like you to see some of the things I am doing. It can be difficult to find nice pattern that you don't have to look at ALL the time and that isn't just plain ribbing.
But right now, among other things, I'm making socks in wollmeise from this pattern.
Quite straight forward, and still not boring. Actually, I do think that patterns which are about 8-10 rounds long, speeds up things, since it's fast to make just another pattern repeat.
I love having a nice collection of knitting books......

fredag den 27. marts 2020

Mere tid / More time

Der er virkelig meget, der er vendt op og ned de sidste uger. Bare i vores forhold til andre mennesker! Alle går over i den anden side af fortovet når man møder nogen. Alle mistænker alle for at være syge og kunne smitte.
Mit liv er pludselig blevet så enkelt. Jeg sover, tager på arbejde, tager hjem, er derhjemme om aftenen, og går i seng. Og ved I hvad? Jeg NYDER at være hjemme om aftenen uden at skulle noget! Det er så dejligt med tid til bare at være sig selv. Ellers er jeg sådan en som med det samme får virkelig dårlig samvittighed over ikke at gøre noget for nogen. Men lige nu skal det bare være sådan.
Jeg elsker også virkelig mit hus. Hvis jeg stadig boede i min lejlighed med studerende i lejlighederne over mig og musik den halve nat, så tror jeg seriøst jeg ville gå ned med flaget.
På arbejdet er det ret fredeligt. Alle undersøgelser tyder på at børn ikke bliver hårdt ramt, så arbejdet går lige nu ud på at holde patienterne hjemme fra sygehuset.
Og vores patienter? De er jo følsomme for infektioner i forvejen, så de gør bare som de plejer. Holder sig væk fra syge mennesker, passer deres behandling, holder en god hoste-hygiejne og tænker sig om. De fleste forældre bliver også glade og lettede når de hører, at vores kolleger i Italien IKKE har set alvorlig sygdom hos patienter med cystisk fibrose. Eller børn med feber efter kemoterapi.
Men det er ikke let at lukke ørerne for alle skrækhistorier alle steder fra.....

A lot has been turned upside down these past weeks. Consider the way we think about other people!
Everybody crosses the sidewalk when meeting someone. Everybody suspect everybody to be sick and being contagious.
My life has suddenly become so simple. I sleep, go to work, go home, is at home in the evening, and go to bed. And you know what? I LOVE being at home in the evening without things to do!
I love time to just be me. Otherwise, I'm the kind of person who immediately feel guilty not doing stuff for someone. But right now, it's just the way it should be.
I also really love my house. If I was still living in my apartment with students living above me, playing music half the night, I seriously think I would have a break-down.
At work, it's quite peaceful. All studies have shown that children are not getting very sick from this, so work is mostly about keeping the patients at home, away from the hospital.
And our patients? Well, they are kind of sensitive to infections already, so they do as they are used to. Keep away from sick people. Stick to their treatment, keep a great cough-hygiene and always think.
Most parents are also happy and relieved when they hear that our colleagues in Italy DIDN'T see severe illness in cystic fibrosis patients. Or kids with fever after chemotherapy.
But it's not easy closing you ears from all the horror stories from everywhere.....

torsdag den 26. marts 2020

Meget forskelligt / Very different

Lige nu er jeg i gang med de her to forskellige nøgler strømpegarn. De er virkelig forskellige....
Det multifarvede til venstre er virkelig, virkelig fint. Det bliver også smukt når det er strikket!
Men det er helt UMULIGT at tælle pinde i! Jeg har prøvet, og alle 7 gange fik jeg forskelligt antal. Så det skal nok blive spændende, om de to strømper bliver lige store! (For sådan en som mig, som helst vil have samme antal pinde på begge strømper. Lidt autist er vi vel alle....)
Det brune er wollmeise. Også fint, men knap så farverigt. Håber, de der strømper snart er færdige....

Right now, I'm working on these two different skeins of sock yarn. They are so different.....
The multicolored on the left is really, really pretty. It's also beautiful when knit!
But it's IMPOSSIBLE to count rows in this one! I tried, and got a different result all 7 times.
So it will be interesting if the socks turn out the same size! (For someone like me, who prefers the same number of rows on both socks. I guess we all have a bit of autism......)
The brown yarn is wollmeise. Also pretty, but less colorful. I hope all these socks are done soon......

onsdag den 25. marts 2020

tirsdag den 24. marts 2020

Jeg strikker ikke så meget / I don't knit that much

Selv om jeg er mere hjemme om aftenen lige nu, så strikker jeg mindre. En del er nok fordi jeg skal skifte tog på vej frem og tilbage til arbejde.
Og jeg læser alt muligt om Coronavirus hele tiden. Og ikke ser så meget tv som jeg hele tiden håber på. Der er så meget andet at lave!
Nå. Men det første ærme er færdigt og jeg har strikket 15 cm af bagstykket. Det bliver SÅ dejligt og blødt.
Og strømperne? Er totalt bagefter. Det er ikke godt......

Although I'm more at home in the evenings right now, I still knit less. Partly because I have to switch trains going to work and back.
And I read all kind of stuff about the Coronavirus all the time. And I don't watch as much tv as I keep hoping for. So many other things to do!
Well. The first sleeve is done and I knit 15 cm of the back. It's looking SO pretty and soft.
And the socks? I'm so behind. It's not that good.......

mandag den 23. marts 2020

Gem det / Hide it

HVIS du nu er en af dem der føler dig bedre tilpas når du har nok toiletpapir, så er dagens opskrift en hjælp.
De der unge mennesker under 30? De har ingen ide om hvordan det var at vokse op i en verden hvor toiletpapiret var gemt under hæklede dukker mm. Så hvis du hækler Donald Trump og gemmer en rulle, vil du være helt sikker på at kunne klare en nødsituation.

IF you happen to be one of the persons who just feel better when you have enough toilet paper, then today's pattern will help.
Those young people under 30? They have no idea how it was like growing up in a world hiding toilet paper under crochet dolls and such. So if you crochet Donald Trump and hide a role inside, you can be quite sure to get through an emergency.

søndag den 22. marts 2020

Jeg troede det var fusk / I thought this was fake

For en del uger siden plantede jeg min amerikanske "slikkepind" og vandede og ventede. Og ventede. Og ventede.
Der skete INGENTING!

Some weeks back I planted my american "lollipop" and gave it water. and waited. And waited. And waited.
NOTHING happened!
Efter at være løbet tør for tålmodighed prøvede jeg med en skive tomat istedet. 
Men så blev både tomat og jord bare muggen. 
Så ventede jeg lidt mere og tænkte på, hvad jeg dog SÅ skulle gøre?

After running out of patience, I tried with a slice of tomato instead. 
But then both tomato and dirt got moldy. 
So I waited a bit more, wondering about what to do instead?
Mens jeg har ventet og været lidt skuffet og irriteret, opdagede jeg så i dag det her!
To fine spirer.
Måske kommer der alligevel hjemmedyrkede tomater til sommer?

While I have been waiting and been disappointed and annoyed, I discovered this today!
Two very fine sprouts.
Maybe I will have home-grown tomatoes this summer?

lørdag den 21. marts 2020

Hvordan ser din sofa ud? / What does your couch look like?

Jeg synes det er så TRIST med en tom sofa. Og i min verden er en sofa uden garn helt tom.....
Hvordan har I andre det? Nu, hvor jeg har flere etager, elsker jeg at gå op eller ned og finde garn og derefter samle det hele i stuen indtil jeg får gæster. Eller det går op for mig, at jeg overhovedet ikke kan strikke så meget så hurtigt.
Så bærer jeg det op eller ned igen for at rydde op = dobbelt fornøjelse!
Jeg håber for jer derude, at I også har en glad sofa med garn. For garn hygger. Basta!

I do think it is so SAD if the couch is empty. And in my world, a couch without yarn is totally empty..
How do you feel? Now that I have several floors, I love going up or down and find yarn and then gather everything in my living room until I have guests. Or I realize that I by no means will ever knit that much so fast.
And then I carry it up or down again to tidy up = double pleasure!
I do hope for you people out there that your couch is also happily holding yarn. Because yarn is cozy!

fredag den 20. marts 2020

Alligevel er det forår / Still, it's spring

Livet er blevet mærkeligt. Godt nok går jeg stadig på arbejde hver dag ligesom jeg plejer, men jeg tager nu toget fra lufthavnen som er temmelig tom. Det meste af dagen tænker jeg på Coronavirus. Der er mange bekymringer om ting jeg ikke har nogen anelse om hvordan bliver, og hele tiden går jeg og mærker efter om jeg nu er syg?
Foreløbig har det dog ikke været min tur til at være forkølet, så jeg fortsætter med arbejdet.
I går hamstrede jeg førdselsdagsgaver på vej hjem. Sverige er ikke lukket HELT ned endnu (selv om der godt nok ikke er mange mennesker på gaderne!), men det kommer nok snart, og derfor tog jeg i legetøjsbutik og købte gaver til de kommende børnefødselsdage i maj.
Da jeg kom til lufthavnen, var himlen så fin. Det ER jo forår! Vi skal huske at nyde det!

Life has become very strange. I still go to work every day like I usually do, but now I take the train from the airport which is very empty. Most of the day, I think about Coronavirus.
So many worries right now about things I have no idea about how it turns out, and all the time I am trying to feel if I'm getting sick?
So far, there have been no colds coming my way, so I continue working.
Yesterday, I stocked up on birthday presents on the way home. Sweden isn't ENTIRELY locked down (although the streets are very empty!), but I'm sure it will be soon, and so I visited a toy store and bought presents for the upcoming children's birthdays in May.
When I came back to the airport, the sky was so pretty. It IS spring! Remember to enjoy it!

torsdag den 19. marts 2020

Til mig / For me

Den der bluse jeg startede til mig selv? Den bliver fin. Og blød.
Der er godt nok kommet nogle strømper i vejen igen, men det ene ærme er ihvertfald færdigt, og jeg er startet på ryggen.
Det er dejligt at strikke noget til sig selv.

The sweater I started for me? It is turning out pretty. And soft.
So a pair of socks got in the way. Once more. But at least one sleeve is done, and I even started the back.
I love knitting something for me.

tirsdag den 17. marts 2020

Deja-vu

For godt 4 år siden kørte jeg første tur gennem grænsekontrollen. Det fortsatte i vel lidt over et år, og var pænt irriterende med togskift og sådan noget.
I går var det så første tur igen. Denne gang endnu mere irriterende, eftersom der kun kører 1 tog pr time, og man skal skifte tog i Malmö, uden at der er tid til at skifte....
Men altså. Sådan er det bare. Glæder mig til det der coronavirus er overstået. Glæder mig over at jeg virkelig elsker mit arbejde!

About 4 years ago, I took my first trip through the border control. It continued for a bit more than a year, and was quite annoying switching trains and stuff.
Yesterday, it was my first trip again. This time even more annoying, since it's only 1 train per hour, and you have to switch trains in Malmö, this time without time to make it to the next train.....
But you know. That's just how it is. Can't wait until this coronavirus is over. I'm glad I really love my work!

mandag den 16. marts 2020

I disse hamstringstider / Stocking up

Den HAR været her før, denne opskrift, men nu kommer den altså igen.
Det er helt VILDT som folk har købt toiletpapir! Det har jeg ikke. Bare fordi jeg altid plejer at købe rigeligt når der er tilbud, så jeg havde allerede en god stak herhjemme.
Nå. Når du løber tør. Eller vil prøve at give nogen hjertestop fordi det her hænger på toilettet. God fornøjelse!

It WAS here before, this pattern, but here it is again.
It's CRAZY how much toilet paper people buy!
I don't. But only because I usually stock up when there is an offer, which means I already have a nice pile here at home.
Well. When you run out. Or you are trying to cause a heart attack in someone, when they find this in the bathroom. Have fun!

søndag den 15. marts 2020

Lørdag / Saturday

Meget kan man sige, men jeg nyder godt nok nogle dage hjemme. Uden at man må rende rundt til alt muligt. Der var så godt nok gæster i går. Nogle af gæsterne kom bare - spiste og skred uden så meget som at sige tak! Mit fuglefoder er rimeligt populært, og jeg er glad for, at holderen hænger i en ret stærk snor.
Faktisk kom der en tredje krage forbi også, men der VAR ikke plads til flere....

A lot can be said, but I really enjoy some days at home. Without being allowed to get out to do all kinds of stuff. Although there were guests yesterday. Some of them just came - ate and left without even saying thank you! My bird food is quite popular, and I'm really happy that the string holding the feeder is strong.
There was actually a third crow coming by as well, but there wasn't ANY space left......
Min niece og Co. kom også forbi. Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om at det nok gik.
Jeg bagte glutenfri gulerodskage og var så uforsigtig at lægge et billede på facebook. Så nu tror jeg nok der er forventninger om at jeg tager en med på arbejde i morgen også.......

My niece and Co. also came by. After we discussed back and forth we agreed it would be okay.
I made a gluten-free carrot cake and put a very risky photo on facebook. So by now I think there are expectations for me to bring one of those for work tomorrow.......
Vi kom frem til at ham her lille fætter M ligner sin morbror helt vildt! Jeg er nok den i familien med bedst fotodokumentation for alt muligt og det var hyggeligt at finde billeder af min nevø som lille.
I dag er der ingen gæster. Hvis nogen spørger, så siger jeg bare at det ikke tilrådes ud fra mit lægefaglige skøn......

We  found out that this little cousin M looks a lot like his maternal uncle! I guess I'm the one in the family with best photo documentation for anything, and it was fun finding old photos of my nephew.
Today, there are no guests. Should anyone ask, I'll just say that as a doctor, I would not recommend it.......

lørdag den 14. marts 2020

Coronavirus

Der kan siges helt utroligt meget om den virus. På den ene side er jeg så træt af ikke at høre om andet, og på den anden side har jeg læst forfærdelige historier fra Italien og er slemt bekymret for hvordan det bliver. På arbejdet har jeg paranoia. Efterhånden ved man jo ikke hvem som er smittet, og hvert eneste lille antydning til et host eller hvis jeg synes jeg skal pudse næse gør mig bange for at jeg skulle smitte nogen. Jeg vasker hænder som aldrig før og er begyndt at bruge mere håndcreme.
Og hvis I nu alle sidder derude og spekulerer på vores stakkels børn på arbejde, så må jeg sige, at det er ikke dem jeg er mest bekymrede for.
De skal være præcis lige så forsigtige som når der er influenza og andre lede virusinfektioner. Corona er ikke beskrevet som specielt farlig for børn, heldigvis. Så vores patienter skal tænke sig lidt mere om og vaske hænderne lidt grundigere. Holde sig hjemme, hvis der er meget feber og hoste på skolen og blive hjemme fra indkøbscentre og sådan noget i weekenden.
Det interessante er, at Sverige og Danmark håndterer det helt forskelligt. I Sverige er skolerne stadig åbne. Man passer på de svage i samfundet alligevel. På sygehuset må børnene kun have 1 forælder med og ingen søskende. Temmelig mange holder sig væk fra børneafdelingen af sig selv. Vi må ikke tage på rejser, vi der arbejder på sygehuset, ikke engang til et nabosygehus. Alle møder og kurser er aflyst. Og i Danmark er alt lukket ned. Også grænsen. Det bliver jo så spændende på mandag at komme på arbejde!

A whole lot can be said about that virus. On one hand, I'm so fed up of not hearing about anything else, on the other hand, I read the truly horrible stories from Italy, and I'm very worried about how this will be. At work, I have paranoia. You can't be sure who's infected and who's not, so every little need to cough or if I feel like having to blowing my nose makes me very worried that I should be contagious. I was my hands like never before and even started using hand cream.
And in case you all worry about all our poor kids at work, I have to say that I'm not mostly worried about them.
They need to be exactly as careful as when influenza or other nasty viruses are around. Corona hasn't been described as being especially hard on children, fortunately. So our patients need to think a bit more and wash their hands a bit better. Stay at home if there is fever and cough at school and stay home from the shopping centers and big shops in the weekend.
The interesting thing is how Sweden and Denmark have totally different policies. In Sweden, the schools are still open. Still they take care of the weak members of the society. At the hospital, the kids are only allowed to bring 1 parent and no siblings. Most people stay away from the pediatric department, though. All meetings and courses are cancelled. And in Denmark, everything is closed down. Including the border. Will be interesting to get to work on Monday!

fredag den 13. marts 2020

7

Midt i hele Corona krisen er jeg færdig med et par strømper mere. Denne gang desværre for sent, for min nevø havde fødselsdag i tirsdags. Lidt pinligt, selv om jeg ikke lige så ham på dagen og heller ikke har fundet ud af præcis hvornår han skal have dem.
De blev temmelig basic, Arwetta og Zauberball. Det bliver bare så PÆNT! Jeg kan godt lide at de er ens og forskellige på samme tid.
De vejer 80 gram og er temmelig lange.

In the middle of the Corona crisis, I finished another pair of socks. This time, unfortunately too late, since my nephew's birthday was on Tuesday. A bit embarrassing, although I didn't see him on his birthday and haven't planned exactly when he'll get them.
They are so basic. Arwetta and Zauberball. It just looks so NICE! I do like how they are identical and totally different at the same time.
They weigh 80 grams and are quite long.

torsdag den 12. marts 2020

Fordi jeg har lyst / Because I feel like it

Da jeg var i Paris for 1,5 år siden, var vi i "La Droguerie", en dejlig strikkebutik. Jeg købte garn til denne her bluse, og jeg har sådan lyst til at strikke den. Så nu går jeg egentlig bare i gang.
Den er ret ligetil og pæn.
Skal selvfølgelig også have lavet nogle andre ting.....

When I went to Paris about 1.5 year ago, we went to "La Droguerie", a lovely knitting shop. I bought yarn for this sweater, and I really feel like knitting it. So now I'll just start.
It's quite straight-forward and nice.
Of course I need to do other things as well......

tirsdag den 10. marts 2020

Magnolia!

Det er slet ikke til at forstå - efter mere end et år! - men nu er min Magnolia faktisk færdig!
Jeg fik garn for cirka halvandet år siden i fødselsdagsgave, og så ved jeg bare ikke hvorfor det har taget så lang tid. Sikkert, fordi jeg ikke kan lide at strikke med to tråde. Man skal bare kigge så meget på det man strikker!

I can't believe it - after more than a year! - but now my Magnolia is actually done!
I got the yarn about 1.5 years ago for my birthday, and I don't really know why it has taken me so long. Probably because I don't like knitting with 2 threads. You need to look so much at what you're knitting!
Mønsteret forneden på sweater og ærmer er fint. Det er lidt svært at se knopperne, men jeg tænker at må komme lidt mere frem hvis de føler for det. Gider ikke sidde og trække dem frem på forsiden.
Da den lige var færdig, var jeg ikke helt begejstret. Mohair og alpaca er virkelig blødt og smyger sig ind til kroppen, og med min kropsfacon er det IKKE det jeg lige har brug for. Jeg følte mig som en kæmpe bamse......

The pattern at the bottom of the sweater and the sleeves is pretty. It's a bit hard to see the nupps, but I think they will be a bit more visible if they feel for it. I don't want to spend my time pulling them to the front.
Right when I finished, I wasn't so happy. Mohair and alpaca is really soft and clings to the body, and with my body-shape it's NOT what I need.  I felt like a giant teddy bear.......
Men så blev den vasket og strukket og tørret, og nu tror jeg faktisk godt jeg vil vise mig i den. Offentligt. Den er rigtig dejlig og fin, varm og blød, og den kommer vist til at blive brugt godt!
Det er dejligt at få noget nyt i garderoben.....
Sweateren er strikket på pind 4,5 og den vejer ialt 405 gram. Jeg har lyst til at strikke noget mere til mig selv. Vildt!

But then it had a wash and stretch and was dried, and now I think I will wear it. In public!
It's really nice and pretty, warm and soft, and I think it will be used well!
It's nice to have something new in the wardrobe.....
The sweater is knit on size 4.5 mm needles, and it weighs 405 grams. I feel like knitting something else for myself. Crazy!

mandag den 9. marts 2020

Magnolia

Min Magnolia sweater BLEV færdig! Nu er den vasket og lagt til tørre, og mens den tørrer, kan I få lov at kigge på en anden Magnolia.
Denne er hæklet, og den kan f.eks. se fin ud på en hårbøjle.
Jeg ved ikke, hvordan I andre har det, men jeg synes da godt vi kan gå i gang med foråret nu....

My Magnolia sweater really got done! Now it's washed and waiting to dry, and while it's drying, you can get to look at another Magnolia.
This one is crochet, and it could for instance look pretty on a headband.
I don't know how you feel, but in my opinion, we could start spring now. Really......

søndag den 8. marts 2020

Børn og dyr / Kids and animals

I går tog jeg til Haslev og besøgte familien. Det var det skønneste vejr! Hønsene gik i haven og kom myldrende, så snart man kom ud, så det var ret nemt at få en selfie med (matchende) høns.

Yesterday, I went to Haslev to see the family. The weather was so beautiful! The chicken were out in the garden and came running when you went outside, so it was pretty easy taking a selfie with (matching) chicken.
De er virkelig tamme, de høns, og finder sig pænt i at blive båret.

These chicks are really tame, and don't protest against being carried. 
Så er der katten. Et kapitel for sig! Katten og lille D går altid tur sammen. Også da hun var mindre. Selv om kattedyret ser ud til at være optaget af noget helt andet, så tag ikke fejl! Katten har styr på sine "søstre".

Then there is the cat. A story of it's own! The cat and little D always walk together. Also when she was smaller. Although the cat looks like it's focusing on something completely different, there is no mistake! This cat keeps a watch out for her "sisters".
Den klatrede også med op i træet (og endnu højere op, selvfølgelig.) og drillede den store med at tage hendes "hønsekødsuppe" som hun havde blandet med blade og vand oppe i træet.
Det var en virkelig hyggelig dag i det dejlige vejr. I dag vil jeg hygge mig inde i stedet. Måske strikke min Magnolia færdig? Der mangler ikke meget....

It also climbed with them in the tree (and went even taller, of course.) and teased the big one by taking her "chicken soup" that she mixed from leaves and water in the tree.
It was a really nice day in the sun. Today, I'll have fun inside instead. Maybe finish my Magnolia? There isn't much left......

lørdag den 7. marts 2020

Nattoget til Stockholm / The night train to Stockholm

I går var jeg til møde i Stockholm hele dagen. Region Skåne har en politik om at ansatte så vidt muligt IKKE flyver indenfor landets grænser. Så derfor prøvede jeg for første gang i mit liv nattoget!
Torsdag tog jeg hjem fra arbejde, spiste aftensmad, og så tog jeg til Malmö igen og hoppede på det her fine tog.
Efter at have læst, hørt og set "Mordet i Orient-ekspressen" var jeg selvfølgelig lidt nervøs......

Yesterday, I had a meeting in Stockholm all day. Region Skåne has a policy about employees avoiding flying inside Sweden. So that's why I for the first time went on the night train!
On Thursday, I came home from work, had dinner, and then I went to Malmö again and jumped on this beautiful train.
After having read, heard and watched "The murder on the Orient express", I was a bit nervous.....
Så jeg låste døren godt og satte mig tilrette i min ret hyggelige lillebitte kupé.
Der var også et lille toilet og endda mulighed for at tage et bad. I et rum mindre end et københavnsk skab-toilet, altså.
Sengen var helt fin, og bortset fra at man lige skulle vænne sig til alle bevægelser og lyde og der generelt var for lidt tid til en hel nattesøvn, så var det faktisk ikke dårligt.

So I locked the door and sat down in my quite cozy teeny tiny train compartment.
There was even a tiny toilet and the possibility to take a shower. In a room smaller than a Copenhagen closet-bathroom. (They can be really tiny in old compartments!)
The bed was actually okay, and apart from having to get used to all the movements and sounds and the fact that there wasn't enough time for an entire nights sleep, it wasn't bad at all. 
Så fredag morgen rullede vi så ind på stationen i Stockholm. Temmelig trist udsigt.

So on Friday morning, we rolled to the platform in Stockholm. Rather dull view. 
Med i billetten på 1. klasse (som ikke er SÅ dyr igen. Tjek sj.se og bestil billet i god tid!) hører morgenmad på hotel Scandic. Solopgangen på vej over til hotellet var virkelig smuk!
Morgenmaden var fin, men eftersom jeg er typen som har spist havregryn hver morgen de sidste 30 år, er jeg utroligt utaknemmelig at servere sådan noget for......

Included in the first class ticket (which actually isn't THAT expensive. Check sj.se and order you ticket ahead!) is breakfast at hotel Scandic. The sunrise on the way to the hotel was so pretty!
Breakfast was fine, but since I'm the kind of person who ate oatmeal every morning for the past 30 years, I'm pretty ungrateful to serve stuff like that......
Jeg nåede også at gå en MEGET lang tur i byen inden mødet. Vejret var virkelig smukt, og alle turister sov, så der var god plads på de smalle gader.
Da jeg syntes jeg havde gået længe nok, kom jeg alligevel alt for tidligt til mødet. Men så fik jeg læst om børneafdelingen i Göteborg for 100 år siden, mens jeg sad og ventede i Läkarsällskapets fine rum.

I also had time to take a VERY long walk round the town before the meeting. The weather was beautiful and all tourists were sleeping, so there was plenty of space in the narrow streets.
When I thought I'd walked long enough, I was still far too early for the meeting. But then I got to read about the pediatric department in Gothenborg 100 years ago, while waiting in the pretty rooms of the Läkarsällskapet.

fredag den 6. marts 2020

For 1 år siden / 1 year ago

Det er rigtig fint når man på telefonen får sin "historie" med billeder - hvad der skete på samme dato tidligere. Lige i disse dage bliver jeg bare så glad, når jeg ser billederne fra sidste forår.
Det var de dage, hvor jeg begyndte at pakke min lejlighed sammen. Starten på 2 måneders total kaos og stress, hvor jeg skulle pakke samtidig med at jeg arbejdede mere end jeg plejede og egentlig ikke kunne overskue noget som helst.

It's really great how the phone shows your "story" in photos - what happened on this very date earlier on. These very days I just get so happy when watching the pictures from last spring.
Those were the days when I started packing down my apartment. The beginning of 2 months of total chaos and stress, when I had to pack while at the same time working more than usual and actually not being able to feel on top of anything. 
Det var de dage, hvor det gamle, indbyggede skab blev skilt ad og smidt ud. Hvor jeg malede, pakkede og stablede samtidig.
Jeg bliver SÅ glad for at de måneder er overstået, og jeg bliver faktisk bare rigtig glad for mit hus. Igen. Tænk - nu har jeg snart boet her et helt år!

It was the days when the old builtin closet was taken apart and thrown away. When I painted, packed and stacked at the same time.
I'm just SO happy that those months are over, and it actually makes me really happy for my house. Again. Imagine - I've almost lived here for an entire year!

torsdag den 5. marts 2020

SSS

Efter en pause fra Magnolia-ærmet, er jeg nu kommet i gang igen. Det bliver en smule strik hver dag og så går det fremad. Det har virkelig hjulpet at jeg har været hjemme en del aftener de sidste par uger. Jeg NYDER det!
Det er bare skønt at nå at være lidt hjemme også. Nu håber jeg så bare at sweateren snart er færdig, men mon ikke? Lidt tid mere i sofaen skal nok gøre noget godt.

After a break from the Magnolia sweater, I've started again. I'm knitting a bit every day, and this way it really grows. It also helped that I have been at home quite a few evenings these past weeks. I'm LOVING it!
It's so great being a home a bit as well. So now I just hope that the sweater will be done soon, but it should be possible! A bit more time with the couch will do something good.

tirsdag den 3. marts 2020

Lille og sød / Tiny and cute

Den lille elefant blev pludselig færdig. Da først kroppen var færdig, tog det ikke lang tid med ben og ører og hale, men det blev pludselig VILDT spændende at få den helt færdig og se, hvordan den blev!
I opskriften var ørerne og halen kontrastfarve. Jeg syntes ørerne skulle være grå. Men halen? Den ligner halen på en rotte. Meget sød alligevel.

The tiny elephant suddenly got done. Once the body was done, it didn't take long making the legs and ears and tail, and suddenly it was SO exciting getting it all done to see how it turned out!
In the pattern, the ears and tail was a contrast color. I thought the ears should be grey. But the tail? It looks like a rat's tail. But still very cute. 
Den stakkels elefant er helt asymmetrisk i ansigtet. Enten har den torticollis (stramme halsmuskler) eller også har den siddet virkelig mærkeligt med ansigtet på vej ud! Vi børnelæger går jo utroligt meget op i børns udseende, faktisk. Om tingene sidder for skævt og sådan. Så jeg burde være lidt bedre til at lave et pænt, symmetrisk ansigt, skulle man tro!
Til gengæld er den bare SÅ NUTTET!!!!!!!!
Øjnene blev hæklede og bare sorte. Elefanter har så små øjne at man ikke kan se meget andet end det sorte alligevel. Det hele er hæklet i bomuld på en ret tynd hæklenål. Ialt har jeg brugt 35 gram garn.
Vi må se, hvornår den får lov at flytte hjemmefra......

The poor elephant has a totally asymmetrical face. Either it has torticollis (tight muscles of the neck) or it was stuck in a very weird way on the way out! We pediatricians do care a lot about how kids look, actually. If stuff is looking weird and such. So I should actually be a bit better at making a nice, symmetrical face, really!
But then it's SO CUTE!!!!!!!
The eyes are crocheted and just black. Elephants have so tiny eyes that you can't see anything else anyway. Everything was made in cotton on a very tiny needle. It took 35 grams of yarn in total.
We'll see when this guy gets to move away from home.......

mandag den 2. marts 2020

Får / Sheep

Jeg skal finde en opskrift på et får. En nemmere opskrift end den jeg har derhjemme, hvor man skal sy løkker og sådan noget.
Da jeg kiggede, faldt jeg over de her vanter. Kender du "F for får"?
De er ret hyggelige, de film, og egentlig også på visse punkter temmelig uhyggelige. På en hyggelig måde.
Dagens opskrift er nogle fine vanter.

I'm trying to find a pattern for sheep. An easier pattern than the one I have at home, where I have to sew the fur and stuff like that.
When I was looking, I stumbled across these mittens. Du you know "Shaun the sheep"?
They are really nice, these films, and at some points actually rather scary. In a nice way.
Today's pattern is for nice mittens.

søndag den 1. marts 2020

Hydrocephalus?

Den lille elefants krop er færdig, og hovedet er syet godt fast på. Der skulle nødig være nogle små fingre som kan pille noget af!
Som børnelæge bliver jeg dog lidt bekymret, for det der hovede er GODT nok stort i forhold til kroppen! Har den stakkels elefant vand i hovedet? Den er ihvertfald stoppet godt ud med vat......

The body of the tiny elephant is done, and the head is sewn on securely. Hopefully, no small fingres can get it off!
As a pediatrician, though, I get a bit worried, since the head look VERY big compared to the body! Does this poor elephant suffer from hydrocephalus? It's well filled with wadding, at least.....

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails