fredag den 31. august 2018

Klar til næste par / Ready for the next pair

Min mindste nevø bliver snart 13 (og teenager!) og han skal selvfølgelig også have strømper. Han vokser som ukrudt, og får længere og længere fødder. Samtidig elsker han at trække strømperne op, så han skal selvfølgelig have lange strømper ligesom sidste år. (Okay. Måske knapt så lange!)
Jeg farvede faktisk 2 "tæpper", men brugte kun det ene, så jeg tænker, han kan få af det andet i år.
Måske lidt kedeligt, men det bliver nogle virkelig flotte strømper! Desuden får han grønne striber på skaftet i år, så garnet holder lidt længere, og han kan kende forskel.
Så jeg ved godt, hvad jeg skal lave til dagens møder!

My youngest nephew will turn 13 soon (and become a teenager!) and of course he is going to get socks. He grows like weed, and his feet are ever so long. He loves to pull up his stockings, so of course he will get the long ones like last year. (Well. Maybe a bit shorter!)
I did dye 2 "blankets", but only used one of them, so I guess he'll have the other one this year.
Maybe a bit boring, but the socks turned out really beautiful! He will even get green stripes on the leg this year, to make the yarn go longer, and help him recognize the new socks.
So I do know what to do during today's meetings!

torsdag den 30. august 2018

19

Årets næste par strømper - dem til min ældste niece - er færdige, og DE var sjove at strikke! De startede med, at jeg ville strikke i Wollmeise, eftersom jeg kun har tøsefarver tilbage. Det røde bundt så godt ud, og så gik jeg på jagt efter mønster i min seneste strømpebog og faldt over "Textured Lace Socks". Det er nemlig både fint og ikke alt for indviklet!
Køen til katakomberne hjalp, så jeg lærte mønsteret udenad, og SÅ gik det ellers hurtigt. Det var ret nemt at lige skulle have et diagram mere, siden det kun var 12 pinde, nemlig.

The next pair of socks this year - for my oldest niece - are done, and THOSE were fun to knit! I started out wanting to use Wollmeise, since I only have the girlish colors left. The red skein looked good, and then I started hunting down a pattern in my latest sock book and stumbled across "Textured Lace Socks". Since it's both pretty and not too complicated!
In the line for the catacombs, I learned the pattern by heart, and from there, it went really fast. It was easy to take just one more repeat, which was only 12 rows.
Faktisk tog de under 1 uge at lave, hvilket jeg er yderst tilfreds med. Mønsteret er flot, og jeg kunne da egentlig også godt selv tænke mig sådan nogle strømper!
De vejer 135 gram, er strikket på pind 2,5 som sædvanlig, og de skal så lande omkring Aarhus i løbet af nogle uger. Tror, hun bliver glad.

They actually took a bit less than a week to make, which I'm very happy with. The pattern is beautiful, and to be honest, I would like socks like that for me!
They weigh 135 grams, I used 2.5 mm needles, and these socks need to land around Aarhus during a few weeks. I do think she will be happy.

tirsdag den 28. august 2018

Pludselig var der en vest / Suddenly, it was a vest

En masse bobler senere, er jeg kommet så langt på sømandsboblerne, at den bare mangler ærmer. Jeg håbede på at finde knapper i Paris, men det skete ikke lige. Bør nok kigge dybt i min knapkasse, og ellers må jeg jo ud at købe. F.eks. i København. (Uha!)
Jeg synes den bliver så utroligt fin!

A lot of bubbles later, I've come so far with the sailor-bubbles that it just needs sleeves. I hoped to find buttons in Paris, but that didn't happen. I guess I need to take a deep look in  my box of buttons, and if that doesn't help, I will have to buy. For instance here in Copenhagen. (Really!)
I do think it looks so pretty!

mandag den 27. august 2018

Eclair

En af mine yndlingskager i Frankrig er eclair. Så let og lækker, med dejlig chokolade eller kaffecreme.
Det gode med kager i Frankrig er jo, at de er så små og fine. Så man har god samvittighed med at spise dem.
HELT god samvittighed kan du få med denne hæklede version. Den er garanteret kaloriefri!

One of my favorite French cakes is eclair. Wonderfully light and yummy, with lovely chocolate or coffee cream.
The good thing about French cakes is, that they are so petit and pretty. And you eat them with a good conscience.
Your conscience will be spot-free with this crochet version! It's guaranteed calorie-free.

søndag den 26. august 2018

Katakomberne / The catacombs

Jeg ville mægtig gerne se katakomberne i Paris, selv om jeg ikke havde læst noget særligt om dem. Så i går tog vi derhen og så en temmelig lang kø.
Vi var vel lidt optimistiske og tænkte, at den nok ikke tog så lang tid.

I would really love to see the Paris catacombs, although I didn't really read about them.
So yesterday, we went there and saw quite a line.
I guess we were a bit optimistic and thought that it really couldn't take that long. 
Indenfor den første time stod vi alle med håndarbejde, men derefter blev vi mere og mere trætte. Efter 2 timer var vi PÆNT trætte, selv om vi havde spist pizza (ja, i køen), og efter knapt 3 timer var det næsten ikke til at tro, at det var ved at være vores tur!
Til gengæld lærte jeg mønsteret til strømperne til niecen udenad. Det var jo fint.

Within the first hour, all of us were working on a project, but afterwards, we got more tired. After 2 hours, we were REALLY tired, although we had pizza (yes, in the line), and after almost 3 hours, we could hardly believe that we were next in line!
Meanwhile, though, I learned the current sock pattern by heart. Which was really good. 
Vi gik meget, meget langt ned under jorden, og så gik vi i nogle halvmørke, snævre gange, og begyndte at overveje, om vi nogensinde ville komme til alle knoglerne.
Katakomberne er en sammenlægning af en masse kirkegårde, og knoglerne er fint stablede.

We went very, very deep under ground, and then we walked in these semi-dark, narrow passages, and started wondering if we ever got to see all the skeletons.
The catacombs were made when a lot of graveyards were moved, and the bones are nicely organized. 
Men SÅ kom vi til knoglerne! VILDT mange knogler!
Det så en smule uholdbart ud, så mange lårben stablet med gamle kranier, og jeg begyndte at tænke på, om man kunne blive begravet under knogler.......
Det var lidt creepy, faktisk.

But THEN we got as far as the bones! Lots and lots of bones!
It looked a bit unstable, all these thighbones in a heap with old sculls, and I started wondering whether it would be possible to be buried under bones.......
It was a bit creepy, to be honest. 
Hvor ofte får man mulighed for sådan en selfie?

How often do you have the possibility of a selfie like this?
Det her skilt havde jeg heller aldrig nogensinde set før. På den anden side - hvornår er det nogensinde okay at tage nogen på kraniet?
Efter vores tur i mørket kom vi op et andet sted end indgangen.
Det var spændende at se, men hvis du får chancen og er smartere end os, så køb billetterne online og spar dig for køen. Man KAN bruge 3 timer bedre.

I haven't ever seen a sign like this before. On the other hand - when would it ever be okay to grab someones skull?
After walking around in the darkness, we went up in a completely different place.
It was interesting to visit the catacombs, but if you get the chance, and you're smarter than us, then buy the tickets online and spend 3 hours having more fun than standing in a line.

lørdag den 25. august 2018

20000 skridt/steps

De sidste dage har vi brugt vores metrokort, så vi har gået RIGTIG meget! De der stationer er enorme og forvirrende, så mange skridt er vist gået under jorden.
I går tog vi til Notre Dame. Der var mange mennesker, men det var en hurtig kø.

These past days, we used our metro-card, which means we walked a LOT! The stations are huge and confusing, so a lot of the steps were taken under ground.
Yesterday, we went to Notre Dame. A lot of people were waiting, but the line was a fast one. 
Indenfor kom vi med til glo-bryllup! Det var nu ret sejt at opleve. Bruden var sort og manden hvid, og det var ret tydeligt, hvem af gæsterne som hørte til hvilken familie.
Der var også et dygtigt kor, og de allerfleste turister i kirken nød vist i høj grad at få et bryllup med i minderne!
I brudens familie var mange klædt i de der afrikanske stoffer, som jeg ELSKER! Har også noget af det stof derhjemme, selv om jeg er bange for, at det på mig mest kommer til at gøre at jeg ikke så nemt bliver væk. (Men det skal ikke afholde mig fra at sy af det til mig alligevel!)

Inside, there was a wedding, and we happened to be next to it! It was really cool to see. The bride was black and the husband was wide, and it was obvious which guests belonged to which family.
They had a very good choir as well, and I'm sure most turists in the church enjoyed having a wedding as part of their memories!
Of the brides family, many were dressed in the beautiful African fabrics which I LOVE! I have some fabric at home, and although I'm afraid that it primarily will make me hard to loose, rather than pretty. (But I'll still sew from it! For me!)
Efter en god frokost fik vi købt billetter til et "Dinner-cruise" på Seinen. Og om aftenen sad vi der så. Til en fin 3-retters menu og en bådtur hvor de virkelig gjorde deres bedste for at få os til at bruge flere penge.
Det var SÅ hyggeligt! Kan varmt anbefales, hvis du kommer til Paris.

After a nice lunch, we bought tickets for a "Dinner-cruise" on the Seine. And in the evening, there we were. We had a delicious 3 courses menu and a boat trip where everyone did their best to make us spend more money.
It was SO nice! If you go to Paris, you should try it. 
Vi kom helt ned til Eiffeltårnet og den lille frihedsgudinde som står på en lille ø.

We went all the way to the Eiffel tower and the little statue of liberty standing on a small island. 
Vi afsluttede med at tage hen for at se Eiffeltårnet blive tændt, og tænk - der så vi et frieri!
Jeg tror faktisk aldrig jeg har set et i virkeligheden før. (Tror nok hun sagde ja. De slap ihvertfald ikke hinanden!)
Det er ikke ofte man har en dag som starter med et bryllup og slutter med et frieri!

Afterwards, we ended the day by going to the Eiffel Tower to see it lit, and can you imagine - we saw a proposal! I don't think I ever saw one in real life before. (I guess she said yes. They wouldn't let go of each other!)
It is not very often a day starts with a wedding and ends with a proposal!
Eiffeltårnet var virkelig smukt. Selv om det var svært at tage billede af alle de blinkende lys. Så I må nøjes med den almindelige belysning.
Jeg kan godt lide Paris....

The Eiffel tower was so pretty. Although it was hard taking a photo of all the blinking lights, so you have to do with the ordinary night lights.
I really like Paris......

fredag den 24. august 2018

Arc de Triomphe

I går tog vi ind til Triumfbuen på Champs-Élysée. Den er virkelig imponerende at se på, men vi glædede os også til at se den store rundkørsel rundt om, hvor bilerne suser rundt i flere lag uden baner på vejen, og alligevel finder deres afkørsel!
Det var ret nemt at komme derhen med metroen.
Først var vi hele vejen rundt om inde på pladsen og så bl.a. "Den Ukendte Soldats Grav", hvor der brænder en evig ild. Eller. Den bliver tændt igen hver aften.........

Yesterday, we went to Arc de Triomphe on Champs-Élysée. It is very impressive to look at, but we also looked forward to seeing the very large roundabout around it, with it's cars rushing around in several layers, without any marked lanes, but still they find their way out!
It was very easy going there with the metro.
First, we walked all around it in the centre, and saw - among other things - "Grave of the Unknown Soldier", which has an eternal flame. Well. It is re-lit every evening......
Vi blev enige om, at det kunne være sjovt at komme op på toppen. Det var det også! Der var en fantastisk udsigt, men hold OP med trapper på vej op! Det var ligefør man ikke kunne gå ligeud da trappen sluttede......

We agreed it would be fun to go to the top. And so it was! The view was amazing, but WOW, there were a lot of steps going up! After the staircase ended, it almost felt difficult walking straight ahead....
Vi sad også og strikkede lidt. Bare fordi. Jeg er startet på en strømpe til min ældste niece.
Det var nu lidt varmt i solen, så vi sad der ikke så længe.

We sat there knitting a bit. Just because. I started a sock for my oldest niece.
It was kind of warm in the sun, so we didn't stay long in that spot. 
Bagefter tog vi ind til La Droguerie, der jo egentlig beskriver sig som en quiltebutik. Heldigvis har de mere garn, end de har stof, så jeg tænker jo garnbutik!
Der var utroligt meget lækkert garn som bare hang der, ligesom sidste gang jeg besøgte den.
Herlig butik!

Afterwards, we went to La Droguerie, which is described as a quilting shop. Fortunately, they hold more yarn than fabric, and I think of it as a yarn shop!
They had all the delicious yarn just hanging there, just like last time I visited.
Lovely shop!
Vi sluttede med at købe rose-is på vej hjem.
Jeg ved ikke. De SMAGER altså bedre, når isen er en blomst!

We ended up by buying rose-ice cream on the way back.
I don't know why, but they TASTE better, when the ice cream is a flower!

torsdag den 23. august 2018

Montmartre

Sykredsen (med blødt "D") er taget på udflugt! Til Paris!
Vi stod op midt om natten for at tage det tidlige morgenfly. Nogle ville måske kalde det tidligt om morgenen, men kl. 03.30 FØLES altså som nat!
Til gengæld havde vi en hel dag i Paris i går, og gik en tur op til Montmartre fra vores lejlighed.

Our Sewing circle (which is mostly about knitting) has gone on a tour! To Paris!
We got up in the middle of the night to catch the early morning flight. Some might call it early in the morning, but 3.30 a.m. FEELS like the night!
Because of that, we had an entire day in Paris yesterday, and went for a walk to Montmartre from our apartment. 
På vej dertil gik vi på en bro over en kirkegård, som ser noget anderledes ud end dem vi har i Danmark. Små, virkelig gamle gravkapeller, eller store sarkofager. Det var Montmartre kirkegård.
Der var en del kendte begravede, men selvfølgelig også en del vi ikke kendte. Det var utroligt spændende at se, ihvertfald!

On the way there, we were on a bridge crossing a graveyard which looked very different from the Danish ones. Small, very old grave"chapels" or large sarcophagi. It is the Montmartre graveyard.
Many famous persons were buried there, but also a lot of people we didn't know. It was interesting to see!
Bagefter gik vi videre. Op ad bakke. Vi kom nærmere og nærmere andre turister og diverse møller. Sølle 2 km kan føles temmeligt lange, faktisk!
Heldigvis fandt vi en butik med is inden vi smeltede, for vejret er virkelig dejligt og varmt lige nu.

Afterwards, we walked on. Uphill. We got closer to other tourists and a variety of mills.
Just 2 kilometers can feel quite long, actually!
Fortunately, we found an ice cream shop before we totally melted. The weather is very nice and warm right now. 
Helt oppe på toppen var vi i Sacre Coeur katedralen. Den er så smuk! Både indeni, men også udenfor, hvor der var udsigt over hele Paris.
Bagefter tog vi metroen hjem og var enige om, at sådan et metrokort lyder som en rigtig god idé! Man bliver lidt træt i fødderne.
Vi så også en garnbutik og fandt en anden, som var ferielukket. Vi må ud og finde nogle flere i dag!

On the very top of the hill, we went to the Sacre Coeur cathedral. It is so beautiful! Not only on the inside, but even outside, with the view of all of Paris.
Afterwards, we took the metro back home and all agreed that the idea of a metro-card sounds good!
Our feet were so tired.
We also visited a yarn shop and found another which had closed due to vacation. We need to find some more today!

onsdag den 22. august 2018

tirsdag den 21. august 2018

Woolstock

Jeg har ferie denne uge - og NYDER det! De her første dage har jeg bare været hjemme, og det er SÅ SKØNT! Weekenden var ren ego-nydelse.
I går var jeg forbi Rigshospitalet for at snakke om en artikel vi skal lave. Som en af mine yndlingsfigurer skal i. (Nej, jeg er ikke syg. Nej, jeg skal ikke arbejde der igen.)
Bagefter kørte jeg videre ud på Østerbro for at se den nye café, Woolstock, som ligger i Præstøgade 2A.

I have another week of vacation this week, and I'm ENJOYING it! These first days I've spent at home, and I LOVE IT! This weekend was pure ego-joy.
Yesterday, I went to Rigshospitalet to talk about an article we're to make. Which will have one of my favorite figures. (No, I'm not sick. No, I'm not going to work there again.)
Afterwards, I went on to Østerbro to check out the new café, Woolstock, which is located in Præstøgade 2A. 
Der er så hyggeligt! Det er en rigtig café med (hjemmebagte) kager, kaffe og lidt slik.
Der er masser af borde og stole at sidde ved, både inde og ude. Dejligt og indbydende.

It is so cozy! It's a real café with (homemade) cakes, coffee and some sweets.
There are plenty of tables and chairs, both in and out. Lovely and inviting. 
Men det er også GARN!
F.eks. den fine dekoration over disken med garn. Der er reoler med garn, og fine kits man kan købe og strikke af.

But it also has YARN!
For instance, this pretty decoration above the disk containing yarn. There are bookshelves with yarn, and nice kits to buy and knit from. 
Butikken er nu 10 uger gammel, og har været længe undervejs, fortalte ejeren mig. Hun har samlet gamle møbler fra mange steder, og har drømt om at lave sådan en café i mange år.
Der er så fint overalt. Bare denne fine præsentation af garn!

The café/shop is 10 weeks old by now, and has been a long time in the making, as the owner told me. She has collected old furniture from various places, and dreamed for years about making this café.
It is so pretty everywhere. Just look at this beautiful showcase with yarn!
Skiltet til toilettet var selvfølgelig strikket. Hvilket "Open" skiltet også var.
Der er børnehjørne med hæklet/strikket legemad, og der ligger dejlige ugeblade at kigge i til de voksne.

Of course, the sign for the restroom was knit. And so was the "Open" sign.
There is a kid's corner with crochet/knit play food, and for the adults, there are magazines to look through.
Selv porcelænet havde caféens navn!
Det hele er så gennemført og hyggeligt, så hvis du får chancen, må du bare kigge forbi.
Skal vi ikke sørge for, at Woolstock bliver sådan en café der virkelig klarer sig godt? Et helt unikt koncept.

Even the china had the name of the café!
Everything is so well thought through, and if you get the chance, please visit.
Shouldn't we make a deal to make Woolstock one of those cafés that will do really well? A totally unique concept.

mandag den 20. august 2018

Fisk / Fish

Jeg kan godt lide fisk. Det er der mange, der ikke kan, men sådan er vi forskellige. 
De her fisk tror jeg alle kan lide! Nogen har ihvertfald spist dem.
Opskriften er her

I like fish. A lot of people don't, but everybody is different. 
These fish are something I suspect everyone can like! They have been eaten, for sure.
The pattern is here

søndag den 19. august 2018

Kogle

For ca. 7 uger siden (Ja. Tiden flyver!) fandt min niece noget helt utroligt lækkert garn i Spun i Ann Arbor. Vi fandt også mønster, og i går aftes startede jeg så på hende sweater. Mønsteret hedder Kogle og garnet hedder Får, selv om både garn og designer er ærkeamerikanske. Men der er en bedstemor et sted fra Danmark, har jeg læst mig til. Garnet er så helt vildt blødt, at jeg faktisk bare har lyst til at sidde og kramme det. Men det bliver den jo ikke færdig af......

About 7 weeks ago (Yeah. Time flies!), my niece found this incredibly nice yarn in Spun, Ann Arbor. We also found a pattern, and last night, I cast on for her sweater. The pattern is called Kogle, and the yarn is called Får, although both yarn and designer are full-blown American. But there is a Danish grandmother somewhere in the family, I've read. The yarn is so crazy soft that I actually just feel like squeezing it. But doing that won't knit up a sweater.......

lørdag den 18. august 2018

18

De "almindelige" strøper til min nevø er færdige. Strikket i dejligt wollmeise (faktisk det sidste bundt i en farve som mænd almindeligvis foretrækker). Der kom lige lidt striber på, for jeg kunne ikke holde ud at strikke hvad der føles som 2 km brun.
De skal afsted til Michigan i dag, og så håber, jeg, de er der til fødselsdag d. 31. august!
125 gram garn, pind 2,5, 72 masker. Totalt standard, og virkelig dejlige.
Det næste par strømper skal vist have mønster......

The "ordinary" socks for my nephew are done. Made from lovely wollmeise (actually the last skein in a not too shiny color, which men seems to prefer). They got a few stripes, since I couldn't cope with knitting what seemed like 2 kilometers of brown.
They are flying off to Michigan today, and then I hope they will be in time for his birthday August 31th!
125 grams of yarn, needles size 2.5 mm, 72 stitches. Very standard, and really nice.
The next pair of socks will get some kind of pattern.......

fredag den 17. august 2018

Malmöfestivalen

Hele den sidste uge har jeg hørt om "Malmöfestivalen", hvor hyggeligt det er, og at jeg VIRKELIG skulle gå forbi en dag på vej hjem fra arbejde.
Så i går var dagen. Især, fordi det skulle være tørvejr, i modsætning til i dag.
Det startede allerede nede ved Centralstationen med et mindre tivoli.

The entire week, I've been hearing about "Malmöfestivalen" (the Malmö festival), how nice it is, and how I REALLY should pass by one day on my way home from work.
So yesterday was the day. Especially since it wasn't supposed to rain. Today, it should be rain.
The festival started very close to the central station with a small fairground.
Jeg gik op ad gaden, og på broen var der et fint, stort skilt.
Men efter broen? Der var så cirka ingenting. Jeg syntes alligevel det var noget tamt bare at tage hjem uden at købe aftensmad, så jeg besluttede at gå tilbage til Centralstationen for at se noget mere.

I walked up the street, and on the bridge, there was this nice, big sign.
But on the other side of the bridge? There was nothing. I did find it a bit tame to just go home without buying dinner, so I decided to walk back to the central station to see more stuff. 
Det var en virkelig smuk aften med sol og blå himmel! Der var masser af mennesker, og der VAR virkelig hyggeligt!
Jeg gik tilbage til madteltene.

It was a beautiful evening with sun and blue sky! Plenty of people were out, and it really WAS very, very nice and cozy!
I walked back to the food tents. 
Jeg var virkelig sulten, så da jeg fik chancen, skyndte jeg mig at købe 2 Mochi is. Jeg ved ikke helt, hvem der har fundet på dem. Jeg har ellers kun set dem i USA. Det er is i noget risdej. Jeg kan SÅ godt lide dem, og så var de gode til lige at få blodsukkeret lidt op mens jeg fandt mad!

I was really hungry, so when I got the chance, I hurried to buy 2 Mochi ice creams. I'm not quite sure where they come from. I've seen them in the US, and it's ice cream in some kind of rice dough. I just love them, and they were perfect to raise the blood glucose enough to let me decide on the food!
Midt i indisk, arabisk, ungarsk, thailandsk, græsk, nordisk og etiopisk mad syntes jeg denne bod var mest eksotisk.
Altså - vi spiser jo stort set aldrig elg i Danmark, og elg i wok? Med tyttebærsovs og rå løg? Totalt eksotisk!

In the middle of the Indian, Arab, Hungarian, Thai, Greek, Nordic and Ethiopian food, I found this tent the most exotic.
Well - we hardly ever eat moose in Denmark, and moose prepared in wok? With lingonberry sauce and raw onions? So exotic!
Det smagte godt!
Næste år skal jeg helt sikkert derind igen. Lidt svensk kultur i fritiden skader vel ikke? (Nå ja. Svensk og svensk. Det er vist ret internationalt.)

It was so good!
Next year, I'll definitely go again. A bit of Swedish culture in my free time won't hurt, right? (Oh well. "Swedish". It was quite international.)

torsdag den 16. august 2018

Strik i toget / Knitting on the train

Min nevø fylder snart 19, og han bad specifikt om "almindelige" strømper. Så jeg strikker almindelige strømper.
Det er det, togturene går med denne uge, og jeg tænker faktisk, at hvis jeg er rigtig dygtig, så bliver de ret snart færdige, så jeg kan nå at sende dem.
Bagefter skal jeg strikke noget andet......

My nephew turns 19 very soon, and he specifically asked for "ordinary" socks. So I'm knitting plain socks.
So this week, the train-rides are for sock-knitting, and I do guess that if I'm really good, then they will get finished very soon, and I have time to mail them.
Afterwards, I'll be knitting something else........

tirsdag den 14. august 2018

Viggo 1

Den første lille Viggo bluse er færdig! Den mindste af de 3 jeg havde tænkt mig at strikke, faktisk.
Den er blevet SÅ fin! Sød model, fine farver, lun og let.

The first little Viggo sweater is done! The smallest one of the planned 3, actually. 
It is SO pretty! Cute model, nice colors, warm and light.
Der var SÅ mange ender at hæfte. Det tog faktisk overraskende lang tid, men færdig blev den. Jeg fandt også brune knapper som passer fint (faktisk så mange, at alle bluser kan få ens knapper), og jeg er meget tilfreds med resultatet.

there were SO many ends to sew. It took surprisingly long, but it is finished now. I even found brown buttons that fit well (actually, I found so many buttons that all sweaters can get identical buttons), and I am very happy with the result.
Sømmene er rigtig fine med de fremhævede masker. Det er generelt bare et fint mønster som er nemt at gå til. Jeg er ikke helt venner med at strikke med 2 tynde tråde. Det er nemlig irriterende, når man opdager man har tabt den ene nogle pinde nede. Men altså. Jeg må koncentrere mig!
Den vejer ialt 135 gram, og som sagt er det den mindste. Glæder mig, til de alle 3 er færdige!

The seams look so pretty with the raised masks. Overall, it is just a pretty pattern which is quite easy to knit from. I'm not that happy knitting with 2 lace threads. It is so annoying, when you realize you dropped one of the threads a few rows done. Anyway. I need to concentrate!
It weighs 135 grams, and as I wrote, the smallest one. Looking forward to having all 3 done!

mandag den 13. august 2018

Klar til skole / Ready for school

Skoleferien er ved at være forbi. Både i Danmark og Sverige. Det giver jo et ret godt samtaleemne når man snakker med de kommende skolebørn - bare spørg om skoletasken.
Hvad farve er den? Hvilke billeder er der på?
Dagens opskrift er et tæppe med blyanter. Hvis nu de arme børn ikke skulle få skole og penalhuse nok henne i skolen, så kan man minde dem om det derhjemme.....
Opskriften er her.

The summer vacation is coming to an end. Both in Denmark and Sweden. It is great for talking with the new school-kids - just ask about their school bag.
What color is it? What pictures does it have?
Today's pattern is for a blanket made with pencils. If the poor kids don't get enough school and pencil cases at school, you can start reminding them at home.....
The pattern is right here.

søndag den 12. august 2018

Regn / Rain

I går var jeg bare hjemme. Jeg havde vældigt mange planer om hvad jeg skulle gøre - faktisk nok til et par dage, tror jeg!
Jeg nåede at købe ind. Lave lasagne. Gå en lang tur. Montere Viggo. Vaske op.
Nå ja - og så stod jeg og kiggede på regnen. Min nye lille fugl blev vist lidt forskrækket. Jeg tvivler på at han har set meget regn i sit liv!
Det har virkelig været en ualmindelig sommer her i Danmark når man bliver fascineret af regn.......

Yesterday, I was just at home. I had so many plans with a list of stuff I wanted to do - enough for a few days, I guess!
What I did was shopping. Making lasagna. Take a long walk. Finish up Viggo. Doing the dishes.
Oh well - and then I stood there, looking at the rain. My new little bird got a bid scared, I think. Don't think he saw much rain in his life!
It has been a very unusual summer in Denmark to make a Dane fascinated with looking at rain....

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails