tirsdag den 30. april 2024

Over broen / Across the bridge

Søndag fik jeg sandelig strikket! Og siddet i solen! Begge dele samtidig, faktisk. 
Først tog jeg i Kongens Have og spiste frokost og strikkede lidt. 
Der er altså bare så fint derinde! Jeg mødte nogle turister som roste mit strikketøj. Det var ret sjovt. 

So on Sunday I really got to knit! And sit in the sun! Both at the same time, actually. 
First, I went to Kings Garden and ate lunch and knit a bit. 
This park is just so pretty! I met a few tourists who told me they loved my knitting. That was fun. 
Bagefter tog jeg til Malmö og mødte min gamle kollega så vi lige kunne spise is. Jeg nåede også at købe en Harry Potter relateret gave til en som snart bliver 10 år og er helt tosset med Harry Potter!
Bagefter gik vi ned til havnen og sad. Så her er starten på strømpen også i Malmö. Den får set lidt, strømpen! Egentlig burde den være færdig og fremme hos min svigerinde i dag. Det er den ikke. Alle strømper virker lidt forsinkede i år!

Afterwards, I went to Malmö and met my old colleague so we could have ice cream. I also had time to find a Harry Potter related present for someone who will be 10 soon and is crazy about Harry Potter!
Afterwards, we went to sit by the harbor. So this is the beginning og the sock also going to Malmö! It get to see some things! I ought to be done and at my sister-in-law's today. It's not. All socks seems to be late this year!

mandag den 29. april 2024

Is! / Ice cream!

Det er endelig tid til at spise is igen! Der er ikke noget bedre end solskin og is, selv om man faktisk kan spise is hele året (også udendørs) hvis man vil. Små børn kan også godt lide is, og selv babyer kan et eller andet med is. Det viser dagens opskrift med al tydelighed! Hækl en isvaffel til din baby og bliv klar til et photoshoot. Mønsteret er dette her
 

Finally it's time for eating ice cream again! Nothing is better than sunshine and ice cream, although you can eat ice cream all year (even outdoor) if you want. Small kids also like ice cream, and even babies have a thing for ice cream! Today's pattern clearly shows that! Crochet an ice cream cone for your baby and get ready for a photoshoot. The pattern is this one

søndag den 28. april 2024

Ikke så hurtigt / Not that fast

Nå, men i går fik jeg da STARTET på det næste par strømper! Derefter gik jeg i teateret og var ude at spise med mine veninder, så tog jeg hjem og strikkede nogle omgange mere, og så gik jeg i seng. 
Planen i dag er - efter kirke - at prøve at måske strikke lidt udendørs? Det er jo så dejligt vejr! 
Jeg har valgt et ret fint og hurtigt mønster. De bliver ret mørke i farven, men mørke strømper skal vel også have lov at være her? Jeg er spændt på hvordan de bliver. 

So, but yesterday at least I STARTED the next pair of socks! Then I went to the theatre and went out for dinner with my friends, before I got home, knit a few more rounds and then went to bed. 
The plan today - after church - is maybe knitting a bit outside? The weather is so lovely!
I picked a pretty and fast pattern. The colors are quite dark, but I guess dark socks also have a place in the world? I'm really excited to see how they turn out!

lørdag den 27. april 2024

10

Karatestrømperne til min nevø er endelig færdige! Nu er de noget bredere i skaftet og jeg tror nevøen kan få dem på. Ellers er han simpelthen nødt til at gøre noget ved den hæl. Jeg siger det bare!
Min tidsplan er fuldstændig skredet efter jeg måtte strikke den ene strømpe helt om. De næste strømper burde ligge i posten nu, og det hjælper ikke så meget at jeg har fundet garnet til dem! Selv de to par tøsestrømper som skal være klare i maj måned føles for tæt på. 
Men altså - jeg må vel bare komme i gang! Og så se en masse tv eller noget. Jeg skal i teatret i dag, men der går det jo nok ikke helt at strikke?

The Karate socks for my nephew are finally done! Now the leg is a bit wider and I do think he will be able to put them on now. If not, he will just have to do something about his heel! Just saying!
My time schedule is totally late after I had to reknit one of the socks. The next pair of socks should be in the post now, and it doesn't help that the yarn is all ready to knit. Even the two pairs of girl socks that need to be ready in May feels a bit close. 
But you know - I just need to start knitting! And then watch a lot of tv, I guess. I'm going to the theatre today, but it's not a place to knit....
Mønsteret hedder Karate og jeg har lavet dem temmelig meget anderledes. Men de er bare så fine! Det ligner næsten knuder, og det var ikke så svært at strikke. Jeg kunne nok godt finde på at strikke dem igen! De er strikket i 90 gram Froehlich garn på pind 2,5. 

The pattern is called Karate and I changed them quite a bit. But they just look so pretty! The pattern looks almost like knits, and wasn't that hard to knit. I might knit them again some time! I used 90 grams of Froehlich yarn and size 2.5 mm needles. 

fredag den 26. april 2024

Utroligt lyserødt / Very rosy

Da jeg var i Jylland i sidste uge, var sjalet med og fik virkelig meget strikketid. Både i toget derover, mens jeg besøgte min bror og svigerinde, og så lukkede jeg af og hæftede ender på vej hjem i toget. Så snart jeg kom hjem blev det vasket og lagt til tørre på gæstesengen. Her er det så på en lænestol - det er ret stort! 
Min kollega forsvarer sin PhD i dag og hun ELSKER lyserød! Så sjalet begyndte livet som noget fint, lyserødt yak-garn og et bundt håndfarvet, lyserødt garn fra Susses Spindehjørne. De to var bare så fine sammen at jeg ville prøve noget nyt og lave et to-farvet sjal! Mønsteret hedder "Swift Current", men jeg må indrømme at jeg var lidt nervøs for hvordan det skulle blive! Det er et stort arbejde at lave et sjal og man kan jo først rigtig se det når det er færdigt, så hvis det ikke bliver så godt er det virkelig ærgerligt! 

When I went to Jutland last week, I brought the shawl and got a lot of knitting time. Both on the train going there, while visiting my brother and sister-in-law, and then on the way home I cast off and sewed the ends. Well home, it was washed and left to dry on my guest bed. Here it is on an armchair - it is pretty big!
My colleague will defend her PhD today, and she just LOVES pink! So this shawl started life as some pretty, rose yak yarn and a skein of hand-dyed, pink yarn from Susses Spindehjørne. The colors just looked so pretty together that I wanted to try something new and make a two-colored shawl! The pattern is called "Swift Current", but I have to admit that I was quite worried how it would turn out! Knitting a shawl is a lot of work, and you don't know what it really looks like until it's done, and if it's not what you wanted, it's really too bad!
Men altså - jeg synes bare det er så FINT! Her er det på græsset i regnvejr så man rigtig kan se farverne mod det grønne!
Mønsteret var virkelig sjovt at strikke. Det er for det meste bare retmasker på lidt forskellige måder. En del af det er vævestrik som giver en ret fin effekt, og en to andre dele er vendestrik, som I vel næsten kan se. Virkelig smart! Det var også ret godt for tålmodigheden at der var de 6 forskellige dele, for ellers havde det bare føltes uendeligt. 
Sjalet er strikket i Lotus yarns worsted yak og håndfarvet BFL garn på pind 3,75. Ialt vejer det 245 gram, og jeg håber virkelig min gave bliver åbnet i aften så min veninde (og tidligere kollega) ser det mens jeg er der! Jeg glæder mig til at give det væk. 

And then - I just think it's so PRETTY! Here it is on the grass in the rain. The colors are really vivid against all the green!
The pattern was so much fun to knit. It is actually just different kinds of garter stitches, which I guess you can see. Really clever! It was great for my patience that it had 6 different sections, because otherwise it would have felt never-ending. 
The shawl is made with Lotus yarn worsted yak and hand-dyed BFL on size 3.75 needles. It weighs 245 grams, and I do hope my present will be opened tonight so that my friend (and former colleague) will see it while I'm there! I can't wait to give it away. 

torsdag den 25. april 2024

For små / Too small

Da jeg besøgte min bror og svigerinde, kom min nevø forbi til aftensmad. Han havde lige haft fødselsdag og jeg havde taget hans gave med. 
Den første strømpe var færdig, og når nu han var der og jeg var i tvivl om de var store nok, fik han lige lov at prøve. Men han kunne ikke få hælen ned gennem skaftet fordi det var for smalt. 
Han ville ikke hugge noget af hælen, så jeg måtte jo ligesom bare tilbage til skaftet og så tage masker ud i stedet for ind. Mønsteret er så flot at jeg ikke ville skifte til et andet! I næste omgang håber jeg virkelig han kan få dem på!!!!!

When I visited my brother and his wife, my nephew came by for dinner. He just had his birthday, and I brought his present. 
The first sock was done, and now that he was there and I wasn't sure if they were big enough, he got to try. But he just couldn't squeeze his heel down the leg part because it was too narrow. 
He refused to cut off some of his heel, so I just had to rip it back to the edge and then increase the number of stitches instead of decreasing. The pattern is so pretty that I don't want to switch! Next time I really do hope he can get them on his feet!!!!!!!

onsdag den 24. april 2024

tirsdag den 23. april 2024

En julegave / A Christmas present

I julegave fra min bror og svigerinde fik jeg - en oplevelse! Mere specifikt en oplevelse i foråret i Jylland med dem. 
Jeg havde virkelig ingen ideer til hvad vi skulle lave, før jeg faldt over en reklame for Mønsted Kalkgruber. Det så virkelig spændende ud, og de var helt med på den ide, så derfor gik weekenden med at tage på eventyr!
Indgangen til Kalkgruberne er en stor port. Som så meget lille ud når man kom højere op i landskabet. Vi gik ind med beskeden om at porten blev lukket og lyset slukket kl. 16, så det var virkelig bare om at ikke fare vild! 

As my Christmas present from my brother and my sister-in-law I had - an adventure! More specifically something to see during spring in Jutland with them. 
I had no idea what to wish for, before I found an add for Mønsted Kalkgruber (lime pits). It looked so interesting and they liked the idea, so this weekend we just went on an expedition!
The gate to the lime pits is very big. But looked quite small once you came to higher grounds. 
We entered with the information that the gate would be shut and the lights turned off by 4 p.m., so we did not want to get lost!
Her er den igangværende strømpe inde i gangene. Den ser ikke så stor ud, vel?

Here is the current sock in the passages. It looks quite small, right?
Ved den udendørs, åbne grube lå den smukkeste, grønne sø. 
Der var rigtig fint og der kommer flere billeder i morgen. Der er 60 km gange at fare vild i, og bare historien om hvordan folk har slidt i de gruber er også helt vild! Vi så også jordfaldshuller som der var mange af, og som var kommet meget pludseligt. Og så er der flagermusene..... Vi så dem slet ikke, men bare at man gør så meget for at flagermusene skal kunne leve der var rigtig fint!

At the outdoor, open pit, there was the most amazing, green lake. 
It was so pretty and you will get more photos tomorrow. The are 60 kilometers of passages to get lost in, and the story about how people worked like crazy in the pits is also crazy! We saw sinkholes - a lot of them - that had come very suddenly. And then there are the bats..... We did not see any, but just to know that they do so much to let the bats thrive was really nice!

Jeg købte en flaske gin med hjem. Jeg har ikke smagt på den endnu, men glæder mig! 
Hvis du kommer på de kanter, så tag forbi. Det er en vældigt fin oplevelse!

I brought a bottle of gin home. I have not tasted it yet, but I'm looking forward to doing it!
If you should ever get near this place, have a look. It's a really exciting place!

mandag den 22. april 2024

Chokolade / Chocolate

Min kollega forsvarer sin PhD på fredag. Hun elsker chokolade. Derfor er dagens opskrift et babytæppe i chokoladefarve med mønster som en plade chokolade. Den baby der er på vej i familien har vist desværre nok nogen i gang med at strikke tæppe, ellers havde det jo været sjovt? Måske fik du bare lyst til at spise chokolade af at læse det her? Det er også helt ok......
 

My colleague's PhD defense is this Friday. She loves chocolate. So that is why today's pattern is for a chocolate colored baby blanket with pattern like a chocolate bar. The baby that is on the way in our family unfortunately has someone knitting a blanket, because otherwise it would have been fun! Maybe this just made you feel like eating chocolate while reading? That is also quite okay.....

søndag den 21. april 2024

Er det babyens skyld? / Is the baby to blame?

Der er en baby på vej hos en nevø her i løbet af sommeren - deres første barn - og det er jo spændende! Da jeg alligevel var inde i byen og se den nedbrændte Børs kom jeg også forbi Arnold Busck og kiggede på strikkebøger. Jeg har et ret blødt punkt for Klompelompe opskrifter. Jeg synes de er så fine og enkle men alligevel med et twist, og da der var nogle fine mønstre i denne her kom den altså med hjem. 
Jeg vil til enhver tid påstå at det selvfølgelig er babyens skyld. Selv om det nok er et stort ansvar at lægge på hans bittesmå skuldre......

There is a baby on it's way at my nephew's some time this summer - their first child - and it's exciting!
When I went to the city to see the burned-down Børsen, I also visited Arnold Busck bookstore and checked out their knitting books. I have this really soft spot for Klompelompe patterns. I do think they are very pretty and simple but with a twist, and since there are some nice patterns inside this one, it came home with me. 
Anytime I will blame the baby, of course. Although it seems like quite a big responsibility for his really tiny little shoulders!

lørdag den 20. april 2024

One life

På vej til frisør i mandags kom jeg forbi en lille biograf i Lund hvor de reklamerede for filmen "One life" som handler om en englænder, Nicholas Winton, som reddede 664 børn ud af Tjekkoslovakiet da Hitler invaderede landet. Måske har du læst om ham? Hvordan han stort set ikke talte om det her i næsten 50 år, indtil han pludselig til sin overraskelse var omgivet af mennesker han havde reddet, da han først fortalte sin historie videre. 
Filmen er så fin og rørende - Anthony Hopkins spiller helt utroligt godt. Den har ikke haft premiere i Danmark endnu, så jeg må indrømme at jeg snød. Jeg tog til Lund og så den. Jeg kunne godt finde på at se den igen.......

On my way to the hairdresser this Monday, I passed a tiny movie theatre in Lund with a poster for the film "One life", telling the story of the British man Nicholas Winton, who saved 664 children out of Czechoslovakia when Hitler invaded. Maybe you read about him? How he didn't talk about this for almost 50 years, until he suddenly - to his big surprise - was surrounded by people he had saved once he told his story. 
The movie is so touching and good - Anthony Hopkins is acting incredibly well. It hasn't been released in Denmark yet, so I have to admit that I cheated. I went to Lund and watched it. I actually might watch it again.....

fredag den 19. april 2024

Forbi fjerde del! / Past section 4!

Det der sjal er lidt lusket. Sektion 4 i mønsteret var kun på 16 pinde, så det føltes overskueligt! 
Det gik faktisk også temmelig hurtigt og nemt, indtil jeg kom til pind 16 (første gang) og læste at jeg skulle strikke mønsteret halvanden gang mere! Resten føltes så uendeligt, men det betød også at jeg tænkte at nu SKULLE jeg bare have det strikket i stedet for at holde pauser, så pludselig var jeg alligevel færdig! 
Nu er der utroligt mange masker på pinden, så selv om sektion 5 og 6 virker ret lette og det faktisk bare er retstrik, så tager hver eneste pind bare lang tid. 
Jeg håber dog, at næste gang I ser det her på bloggen er det færdigt!!!!!!

The shawl is kind of sneaky. Section 4 of the pattern was just 16 rows, which felt quite manageable!
It actually went quite quick and easy, until I reached row 16 (first time) and read that I had to repeat the pattern 1.5 more times! The rest felt never-ending, but it also meant that I really WANTED to knit it instead of just taking breaks, so suddenly I was through anyway!
There are an incredible amount of stitches on the needle, so although section 5 and 6 seem easy and I'm actually just knitting garter stitch, every row takes a while. 
I do hope, though, that the next time it will appear on my blog, it will be done!!!!!

torsdag den 18. april 2024

Dejligt tæppe / Lovely blanket

Da min niece flyttede ind i sommers, kedede hun sig nok RET meget når jeg var på arbejde. I hvert fald kom vi frem til at hun kunne sy et patchworktæppe! Hun fandt stof i mit skab og vi fandt en opskrift fra det gode, gamle "Alt om Håndarbejde". 
Det gik rigtig godt! 
Lige til staklen sad alene på sin fødselsdag og syede tæppe og spiste takeaway. Efter det skete der bare ikke mere. Hun flyttede og begyndte på studie og tæppet trak ikke så meget. (Hvilket man vel ikke kan sige noget til, hvis det bare mindede hende om den ensomme fødselsdag!)
Så til sidst besluttede jeg mig jo for at sy det færdigt! Det er blevet så fint!

When my niece moved in last summer, she was SO bored when I was at work. So we agreed that she could sew a patchwork blanket! She found fabric in my closet and we found a pattern in a very good, old craft magazine. 
It went really great! 
Until the poor thing sat alone on her birthday, sewing the blanket and eating takeaway. After that day, things slowed down. She moved, started her study and the blanket wasn't that much fun. (No wonder, if it only reminded her of her lonely birthday!)
So in the end I decided to finish it! It turned out so pretty!
Jeg havde sagt til hende at hun kunne købe et genbrugslagen til bagside og et fleecetæppe i IKEA som fyld, bare så det ikke blev for dyrt. 
Men da Moster her så skulle sy det, kom der andre boller på suppen!
Jeg fandt gråt bomuldsstof (som ikke havde ligget i skabet alt for længe) og købte fleecestof til fyld. Bagsiden var ikke helt bred nok, så jeg måtte sy lidt ekstra for at få det til at passe! 
Jeg måtte pille op et par gange når stoffet trak, men til sidst blev det faktisk helt ok. Det var så dejligt at få det færdigt! 

I told her to find a bedsheet in a thrift store for the back and an IKEA fleece blanket for the filling, to make it cheaper. 
But once Auntie here had to sew it, things changed!
I found some grey cotton (that hadn't been in my closet too long) and bought fleece for the filling. 
The back wasn't quite broad enough, so I had to do a bit more sewing to make it fit!
I had to re-do the sewing a few times because the fabric was pulling, but in the end it turned out quite okay! It was so lovely to get it done!
Tæppet blev også testet. Det virker fint! Så dejligt at have over sig! 
Desværre var min niece meget begejstret for at få det med hjem. Hendes hovedargument var, at hun "har puder i samme stof". 
Så måske bliver jeg bare nødt til at sy et mere med fleece som for? Til mig selv?

The blanket was even tested. It works well! Really lovely for a cover! 
Unfortunately, my niece was very excited to take it home. Her main argument was that she "has pillows in the same fabric". 
So maybe I will just have to sew another one with fleece lining? For me?

tirsdag den 16. april 2024

Del 4 / Part 4

Jeg har været flittig med sjalet! Der er 6 dele man skal strikke, og lige nu er jeg i gang med del 4 med vævestrik. Det er bare rigtig fint og blødt - jeg kan virkelig godt lide farverne sammen!
Denne uge har jeg fri, så der skal sys og strikkes så meget jeg kan så både tæppe og sjal bliver færdige. 
Dog startede friugen med en vagt. Min kollega ville bytte, og jeg havde glemt alt om at have fri, så jeg byttede bare og kom først bagefter i tanker om at jeg skulle have fri, jo....... Til gengæld var mandag morgen ekstra sød da jeg bare kunne forlade arbejdet og tage til frisøren inden jeg tog hjem!
I dag bliver også god. Jeg skal vente på en tekniker til mit fibernet, så der bliver ekstra god tid til at sy og strikke når jeg bare skal sidde her!
I øvrigt Dronning Margrethes første fødselsdag som pensionist. Jeg håber virkelig, virkelig hun får en dejlig dag!

I've been working hard on the shawl! It has 6 different parts to knit and right now I'm working on part 4 with the mosaic knitting. It's really pretty and soft and the colors look really nice together!
This week, I'm off from work, so I will sew and knit as much as possible to finish both blanket and shawl. 
But the week off started with work. My colleague wanted to switch, and I forgot everything about my week off, so I just switched and then afterwards I remembered that I was off! But to be honest, Monday morning was extra sweet because I just had to leave work and get a hair cut before I went home!
Today is also great. I will be waiting for a technician to fix my fibernet, so I will have extra time at home for knitting and sewing, just sitting here waiting!
By the way - it's Queen Margrethes first birthday off from work. I really, really hope she will have a nice day!

mandag den 15. april 2024

Red bierne! / Save the bees!

Det er ingen hemmelighed at bierne har brug for vores hjælp til at overleve. De har brug for blomster og pollen, helst blomster det meste af året! Jeg har allerede set bier i min have, og jeg nyder (faktisk) at de summer i mine blomster. Deres favorit er min lavendel som de har travlt med sidst på sommeren. Lige nu må de gerne fokusere på kirsebærblomsterne! Dagens opskrift redder måske ikke ligefrem bierne, men de minder os om dem. Og så er det et fint mønster! 
 

It's no secret that the bees need our help to survive. They need flowers and pollen, and they need flowers in bloom most of the year! I've seen bees in my garden already and I (actually) enjoy them buzzing in my flowers. Their favorite is my lavender which keeps them busy in the late summer. Right now, they need to focus on my cherry flowers, please! Today's pattern may not be saving the bees, to be honest, but reminds us of them. And it's a pretty pattern!

søndag den 14. april 2024

Mindre end 2 uger / Less than 2 weeks

Om mindre end to uger skal sjalet være færdigt, så der er ikke meget tid! Jeg er kommet forbi den første del med de brede striber, så det går ihvertfald fremad. 
Det her må være verdens bedste undskyldning for at se tv så jeg virkelig når det! Der må en god serie på!!!!!

In less than two weeks, this shawl needs to be done, so there isn't much time! I'm past the first part with the larger stripes, so at least it's growing well. 
This must be the world's best excuse to watch tv to make sure I will be in time! I will need to watch a great serie!!!!!

lørdag den 13. april 2024

Kreativ fortolkning / Creative interpretation

Jeg fik lige inspiration til de næste strømper - men lavede lige mønsteret om. Dels strikker jeg med tyndere garn på mindre pinde, dels synes jeg ikke det er så smart at snoningerne sidder i samme højde. 
Dels tog jeg så en vrangmaske væk på hver side af snoningsstykket, men jeg er godt nok lidt i tvivl om de er for stramme. De skal jo heller ikke blive for løse, vel?
Fint er det ihvertfald! Nu skal jeg lige strikke den anden strømpe. 

I got inspired to start the next socks - but changed the pattern. I use thinner yarn on smaller needles, and I don't like the cables sitting lined up like that. I took out a purl mask on either side of the cable piece, but I'm not sure if they are turning out too tight. I don't want them very loose either!
But they are so pretty! Now I just need to knit the other sock. 

fredag den 12. april 2024

Ting vokser hurtigere når man strikker / Things grow faster when you knit

Det meget lyserøde sjal vokser langsomt. Ret langsomt. Not mest fordi jeg ikke lige har fået strikket så meget. Men nu skal det være anderledes! Jeg er nødt til at få strikket noget mere hvis det skal blive færdigt til om 2 uger!!!!!
Jeg tror faktisk jeg skal se mere tv så jeg kan strikke imens. Og køre tog. Tog er også godt til sjaler!

The very pink shawl is growing slowly. Very slowly. Mostly because I did not knit a lot, I guess. But now it needs to be different! I have to knit a lot more because this needs to be ready in just 2 weeks!!!!!!
I do think I have to watch more tv and knit at the same time. And ride trains. Trains are great for shawls!

torsdag den 11. april 2024

Næsten færdig / Almost done

Det er snart et par uger siden jeg bestemte at jeg skulle gøre min nieces tæppe færdigt, men så skete der absolut ingenting. 
Her i weekenden fik jeg så kigget på hvordan fordelingen af stof til kanterne skulle være, og søndag aften gik jeg i gang med den første del af kanten. 
Jeg tænkte at jeg ikke skulle sy en hel omgang kant hver aften, bare så det ikke blev for meget. 

It's almost a few weeks ago that I decided that I wanted to finish my niece's blanket, but then absolutely nothing happened. 
Last weekend, I got to look at the order of the different fabrics in the edge, and on Sunday evening, I started on the first part of the border.
I did think that I wouldn't sew a full round each night, just to prevent that it became too much. 
Men pludselig var alle dele syet på og det lå der, stort og fint på stuegulvet! 
Det er virkelig helt anderledes at se det med kanter på, og jeg tror bare det bliver så godt når det er færdigt! For og bagside må dog lige vente til næste uge så jeg har tid. Men jeg er ret sikker på at nu bliver det færdigt. Og det bliver fint!

But suddenly, all parts were sewn on, and there it was, big and beautiful on my living room floor!
It looks totally different with the edges on, and I am convinced that it will be really great when it's done! The lining and the back will have to wait until next week, though. But I feel quite sure now that it will get done. And it will be pretty!

onsdag den 10. april 2024

tirsdag den 9. april 2024

9

Der er rigtig mange fødselsdage her i foråret, så jeg føler mig næsten forfulgt af strømper lige nu. Men det næste par er færdige, og dem er jeg temmelig tilfreds med! Garnet er vellagret og har ligget og ventet nogle år. Men altså - det blev så smukt strikket, det her bundt håndfarvet garn! Jeg kan virkelig godt lide farverne og fordelingen!

There really are a lot of birthdays during the spring, so I feel almost hunted down by socks! But the next pair is done, and I'm really happy with these! The yarn is well stashed and has been waiting for a few years. But really - it looks so pretty now that I knit it, this skein of hand-dyed yarn! I really love the colors and how they are mixed!
Mønsteret hedder "Ninja", og det er jeg også ret tilfreds med. Sådan lidt komplekst på den japanske måde, men alligevel ikke for besværligt. Lidt huller og lidt ret og vrang. Det ser bare godt ud! 
Nu er de så færdige - de vejer 60 gram og ligger i posten til Jylland. Jeg håber virkelig de gør lykke!

The pattern is called "Ninja", and I'm also happy with that. It's a bit complex in the Japanese way, but not too difficult. A bit of lace and a bit of knit/purl. It looks really good!
So now they are done - they weigh 60 grams and are in the mail to Jutland. I hope they will bring joy!

mandag den 8. april 2024

Havevejr / Garden weather

Det er blevet dejligt forår. Blomsterne kommer op og træerne er fulde af knopper. Jeg får helt vildt lyst til at plante noget sjovt i haven! Nu HAR jeg jo kirsebærtræ og blåbær og en vin og rosenkål, så der mangler jo bestemt ikke ting. Men mon jeg ikke kunne få plads til en Mandrake? Hvis man altså kunne få en rigtig en af slagsen. Det kan man nok ikke, og så kan man jo også nøjes med en strikket Mandrake. Den larmer nok ikke helt så meget som de rigtige. Find opskriften her
 

It is spring now. The lovely springtime. The flowers are coming up and the trees are filled with buds. I really feel like planting something fun in the garden! But now I DO have a cherry tree and blueberries and a wine and Brussel sprouts, so there are not too many empty spots. But I guess I could find room for a Mandrake? If the real ones could be bought. I guess it's impossible, but then you can settle for the knitted Mandrake. I'm sure it's a lot more quiet than the real ones. Find the pattern here

søndag den 7. april 2024

8

Jeg har været virkelig bagud på fødselsdagsstrømper! Men sidste weekend - næsten i tide til selve dagen - blev de her færdige. Til min ældste nieces mand. 
De er godt nok meget basic i rib, men så alligevel ikke. Garnet er nemlig håndfarvet, købt engang på en srikkefestival, og virkelig dygtigt farvet af Susse. De er til en forandring strikket på pind 3, men det gik det ikke hurtigere af...... 
Nu skal de bare sendes og så håber jeg at de passer og at han kan lide dem! De vejer 85 gram. 

I've been really behind schedule on birthday socks! But last weekend - almost in time for the right day - these got done. For my oldest niece's husband. 
Surely they are pretty basic in rib pattern, but not quite. Because the yarn is hand dyed, bought long ago on a knitting festival, and really expertly dyed by Susse. For once they are knit on size 3 mm needles, but that didn't make them finish faster......
Now I just need to send them and then I hope they fit and he likes them! They weigh 85 grams. 

lørdag den 6. april 2024

Pink in pink

Så er sjalet i gang! Det bliver lyserødt med lyserødt på og jeg glæder mig virkelig til at se hvordan det bliver! Sjalet skal strikkes i flere dele, så selv om det bare er retstrik bliver det rigtig sjovt! 
Jeg håber bare mine øjne kan klare alt det lyserøde......

Now the shawl has been started! It will be pink with pink and I'm really looking forward to seeing how it will be! The shawl is in several pieces, so even though it's just garterstitch it will be fun!
I just hope my eyes will survive all the pink.....

fredag den 5. april 2024

Biblioteket / The library

På vej fra stationen til sygehuset går jeg tit op gennem det gamle sygehus og forbi det store universitetsbibliotek. Det er en lidt længere vej, men der er ret fint. Specielt er plænen foran biblioteket virkelig fin her om foråret! 
Biblioteket er så stort og fint, men jeg har ligesom aldrig nogensinde haft nogen grund til at gå derind. Så jeg kan jo forestille mig alt muligt!

On the way from the station to the hospital, I often take the rute through the old hospital, past the big university library. The road is a bit longer, but it's really pretty. Especially the lawn in front of the library looks pretty during spring!
The library looks so big and beautiful, but I never had any reason to go in there. So I have just been imagining a lot of stuff!
Men i onsdags kom dagen så! Min kollega skal som sagt forsvare sin Ph.D., men eftersom hun er på Island har jeg lovet at hjælpe med det praktiske. Hele tre eksemplarer skulle afleveres på biblioteket!
De er ved at renovere, så indgangen var flyttet rundt om hjørnet til en lille dør med en vindeltrappe i sten som førte op til et ret almindeligt biblioteksrum som lugtede rigtig meget af bøger. 
Altså - jeg ved ikke hvad jeg troede! Jeg havde bare ikke forventet mig sådan et helt almindelig bibliotek........
Jeg tror faktisk bare jeg fortsætter med at nyde det udefra. 

But this Wednesday was the day! As I told, my colleague will defend her Ph.D., but since she is in Iceland, I promised to help with the practicalities. A total of 3 of her books should be delivered to the library! They are renovating, so the entrance was moved around the corner - a little door with a spiral staircase made of stone that led up and up to a quite ordinary library room that smelled like books.
Well - I don't know what I imagined! It just didn't expect such an ordinary library room like that......
I do think I will just admire it from the outside in the future. 

torsdag den 4. april 2024

Smukt og håndfarvet / Beautiful and hand-dyed

Der er et par strømper mere i gang. Denne gang fra den ret interessante bog med japanske mønstre. Altså - jeg ved ikke HVOR japanske de er i virkeligheden eller hvor meget det er amerikanske fortolkninger af japanske mønstre. 
Garnet har jeg fundet dybt i en kasse. Det er farvet rigtig fint, synes jeg! Jeg forstår ikke helt hvordan man får farverne så spredt som de er, men det ser godt ud! Fortsættelse følger. 

There are another pair of socks on the needles. This time from the really interesting book of Japanese patterns. Well - I'm not sure HOW Japanese they actually are or how much it's the American interpretations of Japanese patterns. 
I found the yarn deep in a box. It's really nicely dyed, I think! I'm not sure how they get the colors spread out like this, but it looks good! To be continued. 

onsdag den 3. april 2024

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails