torsdag den 31. august 2017

18

I dag er der hele 2 fødselsdage! Min søsters ældste bliver 18 og lille Frk. T1's mor fylder 27. Strømperne til min nevø blev jo færdige for nogle uger siden, og dem til min nevøs kone blev færdige i går. Jeg er temmelig tilfreds med resultatet!
Garnet er virkelig lækkert og er fra Mothy and the Squid. Hjemmefarvet garn i rigtig fine farver.
Mønsteret er fra Rowan og hedder Hector. Fint hulmønster på benet og nemt ribmønster på foden.

Today, there are a total of 2 birthdays! My sister's oldest turns 18, and little Miss T1's mom turns 27. The socks for my nephew were done some weeks back, and those for my nephew's wife finished yesterday. I'm quite happy with the result!
The yarn is really nice and is from Mothy and the Squid. Hand-dyed yarn in a very nice color.
The pattern is from Rowan and is called Hector. Pretty lace pattern on the leg, and an easy rib pattern on the foot.
De er strikket på pind 2,5, min favoritstørrelse. De vejer 80 gram, og hulmønsteret gør dem godt nok en lille smule større, men ikke alt for løse.
Jeg håber, hun kan lide dem.
De næste strømper - de knælange - er i gang. Hold nu op, de føles lange! Men jeg må vel bare strikke videre.

They are made on 2.5 mm needles, my favorite size. They weigh 80 grams, and the lace pattern makes them a bit larger, but not too sloppy.
I do hope she likes them.
The next pair of socks - the knee highs - are on the way. Oh my, they really feel very long! But I guess I'll just have to knit on.

tirsdag den 29. august 2017

Min gamle by / My old town

I søndags var jeg i Odense. Den dejlige by, hvor jeg studerede og boede i 11 år. Jeg skulle til sommerfest oppe på Nordfyn, og jeg tog tidligt derover. Så tidligt, at jeg nåede at gå en lille tur, inden jeg gik i kirke.
Der var sandelig sket meget! Den store vej, Thomas B. Thriges gade, som virkelig har været den store hovedvej gennem centrum, var pludselig væk! Der bliver bygget på livet løs, og jeg tror, det bliver godt. Men det var virkelig mærkeligt, at vejen pludselig var væk!
Heldigvis lignede H.C. Andersens hus sig selv.

This Sunday, I went to Odense. The beautiful town where I did my studies and lived for 11 years. I was going to the summer party in the northern part of Funen, and I took an early train. Early enough to go for a little walk before it was time for church.
A lot had happened! The big road, Thomas B. Thriges gade, which has been kind of the main road through the center, had suddenly gone! They build like crazy, and I do think it will end up well. But it was so strange how the road suddenly had disappeared!
Fortunately, Hans Christian Andersen's house looked as usual.
Der var åbnet op ind til "nye" gamle baggårde, hvilket var rigtig fint at se.
Jeg nåede også at kigge vinduer hos Tante Grøn, som jo heldigvis havde lukket.
Vejret var også rigtig dejligt, så det var et hyggeligt gensyn med Odense, og pludselig føles 1,5 times togrejse jo som ingenting.....

They had opened up to let you gaze into "new" old backyards, which was very pretty to look at.
I also went window-gazing at Tante Grøn, but fortunately, it was closed.
The weather was really nice, so it was lovely seeing Odense again, and somehow, 1.5 hours of train ride feels like nothing......
Inden vi tog ud til fest, fik jeg fornøjelsen af at gå på brombærjagt i mine venners æbleplantage. Jeg elsker bare brombær! Der var så mange, at jeg kunne have spist mig en mavepine til, uden at de havde opdaget at jeg havde været der, og faktisk voksede de helt op i æbletræerne!
Det var så hyggeligt at bruge en dag med gamle (og nogle nye) venner.
Det er vildt at tænke på, at selv om jeg synes, jeg har boet så utroligt længe i Odense, så har jeg jo faktisk boet længere i København.... Som tiden dog går!

Before we went to the party, I had the joy of hunting blackberries in their apple plantation. I just love blackberries! There were so many of them, that I could have eating enough to have a stomach ache without anyone being able to see that I had even eaten anything, and they even grew up in the apple trees!
It was so nice spending a day with old (and some new) friends.
It's crazy to think, that even though I feel like I have been living so very long in Odense, I've already lived much longer in Copenhagen..... Time flies!

mandag den 28. august 2017

Ready or not......

Der er så småt begyndt at være tegn på at efteråret ligger og lurer. Ikke noget voldsomt, men der er gule blade, æblerne er modne, hyldebærrene er snart klar til at plukke, og der er vel også snart agern.
I år kan du blive klar i god tid med denne fine agern-hue. (Man kan vel strikke den så lang at man kan trække den ned over øjnene mens man venter på forår, når vi kommer så langt hen på vinteren!)

There are beginning to be small, subtle signs of fall luring in the back. Nothing big, but some leaves are turning yellow, the apples are ripe, the elderberries look good, and I guess the acorns are coming up.
This year, you can be ready early on with this pretty acorn-hat. (I guess you can knit it a bit longer and pull it down over your eyes while you wait for spring, when we get to that point of winter!)

søndag den 27. august 2017

Grønt / Green

Lige nu strikker jeg grønt. Den lille Tomten jakke vokser godt, og ser lige i øjeblikket meget, meget mærkelig ud. Jeg er startet så småt på hætten, og bagefter skal ærmerne på.
Det stribede garn er tyndere end det ensfarvede, men jeg tror det bliver godt alligevel.

Right now, I'm knitting green. The small Tomten jacket is growing well, and right now, it looks very, very strange. I've started the hood, and afterwards, I'll make the sleeves.
The striped yarn is a bit thinner than the green yarn, but I do think it will be okay.
Knæstrømperne til min nevø er også godt i gang. Jeg synes, det bliver rigtig fint, selv om det bliver anderledes end jeg lige havde troet, og selv om de føles uendelige!
Jeg mangler dog måske kun 30 omgange på skaftet, og så skal jeg videre rundt om hælen. De andre strømper - til fødselsdag på torsdag - er også godt på vej, så jeg når det nok.

The knee-high stockings for my nephew are also coming along nicely. I do think it looks very nice, although a bit different from what I thought, and although they feel never-ending!
I still have maybe 30 rounds to go on the leg, and then I'll go on around the heel. The other pair of socks - for this Thursday - are also coming along nicely, so I think I'll make it.

lørdag den 26. august 2017

Garnfarvning / Yarn dyeing


Som lovet kommer her lidt mere vejledning til hvordan man farver garn. Jeg har skrevet om hvor man køber farver her, og du kan læse om hvordan man farver garn i gryde og i ovn her
Det er så utroligt nemt med de farver man køber, og som bare kræver lidt forbehandling af garnet med eddikevand. Det vigtigste er næsten rigeligt med avispapir og husholdningsfilm, for farverne er rigtig gode og farveægte! Hvis man er klogere end mig, bruger man også gummihandsker. 
Garn i bundter kan lægges ud på denne måde.

As promised, this post will have a bit more explanation to how you dye yarn yourself. I wrote about where to buy dyes here, and you can read about dyeing yarn in a pot and in the oven here
It is so incredibly easy using the dyes you can buy, which only needs a bit of preparation of the yarn using vinegar. The most important thing is actually a lot of newspaper and clingfilm, since the dyes are very effective! If you're smarter than me, you also use rubber gloves. 
Yarn skeins can be laid out like this. 
Først hælder man vand i en balje eller spand, kommer en god sjat eddike i, og lader garnet blive helt vådt i dette. Det tager lidt tid for uldgarn, men det er vigtigt at det er forbehandlet på denne måde, så farven binder.
Derefter trykker man vand ud, og lægger garnet på et godt lag aviser som er dækket med husholdningsfilm. Så er det klar til farven!
Farverne opløses i varmt vand. Jeg plejer at tage kogende vand og bruger enten engangskopper eller nogle kopper jeg ikke bruger til andet. (Hvis du farver i gryde eller ovn, er det også vigtigt at du ikke bruger gryden til andet bagefter!) For at komme farven på, plejer jeg at bruge skumgummi-svampe som jeg klipper i stykker og sætter fast i en tøjklemme, så man kan dyppe den i farven og duppe det på garnet.

First, you pour water in a bucket or tub, adds a nice glob of vinegar and let the yarn soak completely in this. It takes a bit of time for wool, but the preparation is important, to let the dye bind to the yarn.
Then you press out water, and put the yarn on a nice layer of newspaper covered in cling film. And then it's ready to dye!
The dyes are dissolved in hot water. I usually take boiling water and use either disposable cups or cups that I only use for this purpose. (If you want to dye in a pot, make sure you won't use this pot for anything else afterwards!) For applying the dye, I use foam rubber sponges that I cut in pieces and fasten in a clothespin, then dipping it in the dye and dabbing it onto the yarn.
Farven løber ofte lidt ud, og man skal være forsigtig med at komme for meget på, men på den anden side skal det også dække nogenlunde. Hvis man farver et bundt garn, skal man sprede trådene ud, så alle får farve. Måske skal du også vende det.
Når du synes, det er flot og perfekt, dækker du dit garn med husholdningsfilm ovenpå også, pakker det godt ind i avispapir og fikserer farven i mikrobølgeovnen. Jeg har lært at bruge højeste indstilling, køre 1 minut, holde 1 minuts pause, køre 1 minut, derefter 1 minuts pause og til sidst køre 1 minut til. Derefter skal garnet køle af, og så skal det skylles godt for overskydende garn inden du hænger det til tørre.
Strømpegarnstæpperne er sjove - jeg har kun set dem hos Knitpicks, men hvis du har adgang til en strikkemaskine, eller er en meget tålmodig sjæl, kan man lave dem selv. De er glatstrik i dobbelt garn, hvilket medfører at strømperne bliver ens, fordi man farver begge nøgler samtidig.
Når jeg har farvet garn "på bord", plejer jeg at bruge resterne af farver i en gryde med et bundt eller to. Hvis man hælder de forskellige farver ud forskellige steder i gryden og IKKE rører rundt, kan man faktisk lave flerfarvet garn i gryde. Man skal bare sørge for, at alt garn er nogenlunde dækket af vand, men man kan godt trykke garnet forsigtigt ned med bagsiden af en ske uden at komme til at røre rundt.
Læs iøvrigt mere om at farve garn hos Knitty. God fornøjelse!

The dye often runs a little, and you need to be careful, not applying too much. On the other hand, you also want it to cover. If you are dyeing a skein of yarn, you need to spread out the threads to make sure that all get dyed. Maybe, you even have to turn it over.
When you think it's beautiful and perfect, you cover it on top with cling wrap, wrap everything nicely in newspaper and fixate the dye in the microwave oven. I learned to use the highest energy, let it run for 1 minute, take 1 minutes break, run it for 1 minute, then 1 minutes break and in the end run it for another minute. Then you let the yarn cool, and then you rinse it for the extra dye before hanging it to dry.
The sock yarn blankets are fun - I only found them at Knitpicks, but if you have access to a knitting machine or if you are a very patient soul, you can make them yourself. They are plainly stockinette stitch using double yarn. This means your socks will be identical, since you dye both balls of yarn in the same way.
After I dyed yarn "on the table", I usually use the leftovers for dyeing a skein in the pot. If you pour the colors at different place in the pot and is careful NOT to stir, you can actually make multi-color yarn in a pot. You just need to make sure that all yarn is covered with water, but you can press it down using the back of a spoon very carefully without stirring.
You can read more about yarn dyeing at Knitty. Have fun!

fredag den 25. august 2017

Clare, Michigan

På vej hjem fra camping i Michigan, kørte vi igennem Clare, en lille by som I formentlig ikke lige støder på. Det gjorde vi, for vi skulle nemlig prøve "verdens bedste doughnuts". Intet mindre!
Da vi sad og nød vores enorme (og faktisk virkelig lækre!) doughnuts og den knap så gode kaffe, fik jeg øje på - ja - en garnbutik! Lige på den anden side af gaden!
Så da jeg havde taget en af de små doughnuts og derfor var hurtigt færdig, kunne jeg nå derover og kigge i Apple Tree Lane.

Going home from camping in Michigan, we drove through Clare, a small town that you'll probably never get to visit. We did, since we wanted to try "the world's best doughnuts". Nothing less!
While we sat there, enjoying our enormous (and actually very delicious!) doughnuts, and the less amazing coffee, I caught eye of a - well - yarn shop! Just across the street!
Since I had one of the smaller doughnuts and finished quite quickly, I had time to cross the street and check out the Apple Tree Lane.
Det var noget af en butik! Det første man så, var forskellige souvenirs og en helt utrolig masse glaskugler til juletræet! Der var virkelig lidt af hvert, og hvis jeg havde kigget nøjere på dem, havde jeg sikkert købt nogle, for jeg elsker glaskugler! (Men jeg har allerede nok til minimum 2 juletræer herhjemme, så det er sikkert godt, jeg ikke købte nogle.)

It's some kind of shop! First thing inside was different souvenirs and then an incredible amount of glass ornaments! There were so many different kinds, and if I had studied them a little better, I would probably have bought some, since I love glass ornaments! (But then I already have enough for at least 2 trees at home, so it might be good I didn't buy any.)
Der var også garn. MASSER af garn! Den søde ejer var virkelig dedikeret og en utroligt god sælger. Hun snakkede og fortalte, hvilket var rigtig hyggeligt, men sandelig farligt for pengepungen!
Til sidst fandt jeg noget meget lækkert alpaca-garn (ikke alt for meget), og købte det. Jeg turde simpelthen ikke kigge på det hele, for så nem som jeg er at lokke, var det da gået helt, helt galt!
Nå. Men HVIS du skulle komme igennem Clare engang, så kig indenfor. Du fortryder ikke!

There was yarn as well. PLENTY of yarn! The very friendly owner was ever so dedicated and a very good sales person. She talked and explained, which was really nice, but also very dangerous for my wallet!
In the end, I found some very delicious alpaca-yarn (not too much) and bought that. I didn't dare look at everything, because when you know how easily I get lured into buying stuff, it would have ended up totally, horribly wrong!
Anyway. IF you should pass by Clare some time, do have a look. You won't regret it!

torsdag den 24. august 2017

Knitpicks

Da jeg denne gang var i USA, havde jeg bestilt garn fra Knitpicks. Den herlige hjemmeside, hvor man kan købe alskens ting, men hvor de desværre kun sender til USA (og enkelte andre steder). Denne gang havde jeg bestilt farv-selv garn, som de efterhånden har fået i ret mange, lækre kvaliteter.
(Der var så noget bøvl med forsendelse og det ene og det andet, så jeg fik bestilt rigeligt! Det er skønt.)
Desuden bestilte jeg lidt mere garnfarve i de farver, jeg havde brugt mest af. Det er så nemt med det farve - man skal bare gøre garnet vådt i vand med lidt eddike, opløse farven i varmt vand, og så farve som man har lyst. I gryde, i ovn eller duppe-farve som bagefter fixeres i mikrobølgeovn.
Man kan også bestille garnfarve i Walmart, har jeg hørt, men den butik har jeg til gode....
I må meget gerne skrive, hvis jeg skal lave et mere detaljeret indlæg om garnfarvning. Det er nemlig absolut ikke svært, men til gengæld utroligt sjovt!
(Og så fandt jeg lige et sted i Danmark, hvor man kan købe uldfarve)

When I went to Michigan this time, I had an order coming from Knitpicks. The wonderful webshop that offers so many wonderful things! Unfortunately, they only ship to the US (and a few other places).
This time, I ordered dye-your-own-yarn. There are so many, great qualities to choose from!
(I had some trouble with the mailing and such, so I ended up ordering quite enough! It's great.)
Furthermore, I ordered som more yarn dye in those colors, I used the most. It's so easy using this dye - you just need to soak the yarn in water with a bit of vinegar, dissolve the dye in hot water, and then dye as you want. In a pot, in the oven, or dab the dye onto the yarn, afterwards fixing the dye in the microwave.
You can also order yarn dye in Walmart, I've been told, but I have yet to see that shop.....
Please write if you want me to make a more detailed post on dyeing yarn. It's not the least difficult, but a lot of fun!

tirsdag den 22. august 2017

Hjernevask / Brainwash

Jeg havde store planer for de sidste 5 dage i min ferie. Enorme! Jeg skulle sidde og sy helt utrolige mængder af fint tøj.
Problemet er bare, at jeg faktisk synes det er så kedeligt at sy, og at jeg havde travlt med at slappe af og forsøge at få min nattesøvn i orden igen, så det blev ikke til så meget.
Men lidt har jeg da lavet. Jeg fandt det her fine stof i Joann med "glasmosaik"-billeder fra Beauty and the Beast, og det var jeg nødt til at købe.
Nu er det meste af det blevet til et baby-sengesæt til min ældste nieces lille pige. Hun kan jo lige så godt lære sine Disney-klassikere allerede som baby!
Nu skal det bare med i maskinen, hver gang jeg vasker tøj, for sådan noget ny bomuld er lidt hårdt. Det når vi nok - babyen skal efter planen først komme i starten af december.....

I had great plans for the last 5 days of my vacation. Huge! I would be sitting there, sewing incredible amounts of pretty clothes.
The problem is that I do think sewing is boring, and I was so busy relaxing and trying to fix my sleeping at night, that I didn't do much.
But I did sew a little. I found this beautiful fabric at Joann's with "stained glass" motives from Beauty and the Beast, and I had to buy it.
Now most of it has turned into a set of baby-bedlinen for my oldest niece's little girl. She might as well learn her Disney-classics from the very start!
Now it just need a few washes - actually, it will go with every machine of laundry, since new cotton is a bit hard. We'll manage in time, though. The baby is only due in the beginning of December....

mandag den 21. august 2017

Tid til svampe / Time for mushrooms

Selv om det kun er august, er vejret temmelig efterårsagtigt. (ALT for efterårsagtigt! HULK!)
Det føles ihvertfald som om det er tid til at gå på svampejagt!
Hvis du ikke gider ud i regnen, og iøvrigt ikke føler dig helt sikker på om du kan kende de gode fra de giftige, så tag og hækl en svamp i stedet. Hvis du spiser den, bliver du syg, men så ved du ihvertfald hvorfor! Opskriften er her.

Although it's only August, the weather here in Denmark feels a lot like fall. (TO much like fall! SOB!)
It does feel like it's the season to go hunting for mushrooms!
If you don't want to go out in the rain, and you're not really sure if you know the good mushrooms from the poisonous ones, then do a crochet one instead. If you eat it, you'll get sick, but at least then you'll know why! The pattern is this one.

søndag den 20. august 2017

Tomten

Faktisk burde jeg ikke starte på noget nyt. Igen. Til en, der slet ikke er nyfødt. Når jeg nu har så meget jeg skal have strikket foruden strømperne.
Men altså. Det der Crazy garn er bare så sjovt, og jeg har virkelig, virkelig lyst til at prøve en Tomten jakke, også Elizabeth Zimmerman, også udelukkende retstrik.
Jeg har ensfarvet grønt som hætte, ærmer og overdelen af jakken skal være i, mens den nederste del får striber. Jeg kiggede en masse færdige jakker igennem og jeg synes, det bliver pænest.
I dag er det sidste dag i min ferie. Jeg hygger mig med forkølelse oveni de sidste rester af mit jetlag. Dvs. når jeg endelig falder i søvn, begynder jeg at hoste og kan så ligge vågen en times tid igen. "Heldigvis" vågner jeg tidligt. Det er pænt træls, men det går vel over. Det bliver nok fint at komme på arbejde i morgen.

Actually I shouldn't be starting something new. Again. For someone who is not even newborn. Because I have so much to knit apart from the socks.
But, well. The Crazy yarn is so much fun, and I really, really wanted to try a Tomten Jacket, also by Elizabeth Zimmerman, also pure garter stitch.
I have dark green for the hood, the sleeves and the top of the jacket, but the bottom part will be striped. I looked at a lot of finished jackets and I do think that is what will look the best.
Today is the last day of my vacation. I'm having fun with a cold combined with the last bits of jetlag. Which means that when I finally fall asleep, I start coughing and wake up again for an hour or so.
"Fortunately", I wake up early. It's really annoying, but I guess it will pass. Will be good getting back to work tomorrow, I guess.

lørdag den 19. august 2017

Camping

Jeg har jo lovet, at I skulle komme til at se lidt mere fra USA, så hermed lidt billeder fra vores campingtur.
Det er utroligt hyggeligt at campere i Michigan. (Bortset fra en fugl med en stemme som en alarm, der sad og skreg kl. 06.30 om morgenen.) I år var vi i Interlochen, en 4 timers køretur fra Ann Arbor. Teltene blev sat op i god ro og orden, uden at jeg fik lyst til at slå min niece ihjel. (Det hjalp garanteret, at det værste jetlag var overstået!)
Campingpladsen ligger i en skov, og ligesom sidste år var der bålplads.

I promised to show you a bit more from my trip to the US, so here goes with some photos from when we went camping.
It is so nice camping in Michigan. (Apart from a certain bird with the voice of an alarm, which sat screaming at 6.30 a.m.) This year, we went to Interlochen, a 4 hour ride from Ann Arbor.
The tents were raised quite quickly and peacefully, without me wanting to kill my niece. (It probably helped that I didn't have too much jetlag!)
The camping park is located in a forest, and like last year, we had a fireplace.
Flere dage tog vi på tur og så bl.a. Traverse City, Petosky og Glenn Arbor. Vi var i hele 3 Cherry Republic butikker, den ene større end den anden, men det kræver et indlæg for sig selv.
Her sad vi og ventede med hunden, mens niecen kiggede på tøj. Min nevø er i en periode, hvor han absolut ikke vil fotograferes, og hvis han vil, må man ikke poste ham på facebook. Men her kan I ikke rigtig se ham, så det går jo nok....
Som I kan se, er han stadig glad for sin Pokémon sweater!

Several days, we went on trips and visited Traverse City, Petosky and Glenn Arbor. We went to no less than 3 Cherry Republic shops, each one bigger than the other. I will make a post about it.
Here we are, waiting with the dog, while my niece went looking at clothes. My nephew has an age where he absolutely doesn't want to get his photo taken, and if he allows it, you can't post him on facebook. But on this picture, you can't see him anyway, so I guess he survives.
As you can tell, he still likes his Pokémon sweater!
Den ene aften fik vi snobrød! Juhuu! Det var på betingelse af, at jeg selv lavede dejen (ikke noget problem!) og pindene var egentlig for små, men det var SÅ hyggeligt!
Bagefter snakkede jeg om mine fantastiske snobrød hele ugen. Det må være den danske måde at udøve psykisk tortur mod børn, for hvilket barn har tålmodighed til at vente og bage et rigtig godt snobrød? (Når man nu ved, at det hurtigere bliver færdigt hvis der går ild i!)

One evening, we had snobrød! Yipee! The only claim was that I had to make the dough myself (no problem!) and the sticks were too small, but it was just the BEST!
Afterwards, I talked about my amazing snobrød all week. It surely is the Danish way of mental torturing kids, because I never knew a child with patience to wait and make a really good snobrød. (Especially when you know it will get done quicker if it catches fire!)
Campingpladsen lå ved en sø, og der var en dejlig strand og mulighed for at sejle. Der var utroligt mange stjerner om natten, og solopgangen så sådan her ud.
Hvis næste års sommerferie inkluderer en campingtur igen, så er jeg frisk!

The camping park was next to a lake, and there was a nice beach and the possibility to go sailing. At night, there were so many stars, and the sunrise looked like this.
If next years summer vacation comes with a camping trip again, I'm in!

fredag den 18. august 2017

Crazy Baby Surprise Jacket

Mens jeg nyder de sidste dage af min ferie og spekulerer over, hvordan jeg nogensinde skal komme op i gear igen, så jeg overlever både at stå op kl. 5 om morgenen og passe et arbejde, har jeg lige strikket en lille babytrøje.
Det der Stonehedge Fiber Mill Crazy garn er helt perfekt til en lille baby surprise jacket! Jeg er super tilfreds med resultatet.
Der er brugt lidt mere end 1 bundt, så det gik helt fint at mingelere lidt med farverne, så den sluttede med en rød kant, hvilket "samler" den lidt mere farvemæssigt.

While I'm enjoying the last days of my vacation, wondering how I'm ever going to get more active, and will survive not only having to wake up at 5 a.m., but even go to work, I've knitted a tiny baby cardigan.
The Stonehedge Fiber Mill Crazy yarn is just perfect for a small baby surprise jacket! I'm so happy and satisfied with the result.
I used a bit more than 1 skein, so working a bit with the colors was no problem. It ended up with a red border, which kind of rounds of the colors.
Den er strikket på pind 3,5, og som sædvanlig har jeg dels strikket ærmerne 10 riller længere, dels har jeg strikket skuldersømmen sammen, fordi jeg er sådan en spade til at sy retstrik pænt sammen. Det fungerer superfint!
Jeg kan rigtig godt lide farverne i trøjen, som endte med at veje 80 gram. Garnet er virkelig blødt og lækkert, og faktisk er det jo så åbenbart min personlige tradition at strikke en BSJ til babyer i familien. Foreløbig bliver det 4. baby som får en (min nieces lille pige), og jeg skal også nok strikke en til den næste som kommer allerede i oktober. Den næste bliver i orange/brun Zauberball, har jeg bestemt. Dels skal det helst kunne vaskes i maskine, dels er barnets køn ukendt indtil fødselen. Orange går også fint til en dreng.

I used size 3.5 mm needles, and as usual, I made the sleeves 10 ridges longer, and I knit the shoulder-seam together instead of sewing, since I'm a real clown sewing garter stitch in a pretty way. It works very well!
I really like the colors of the cardigan, which weighs 80 grams. The yarn is really soft and yummy, and actually this has become my personal tradition, making a BSJ for all babies in the family. So far, it will be the 4th baby to have one (my nieces little girl), and I'll also make one for the next baby on the way in October. The next one will be orange/brown Zauberball. It needs to be machine-washable, and they don't know the gender of the baby before it's born. Orange works well with boys as well.

torsdag den 17. august 2017

Lidt farve / A splash of color

Min mindste nevø fylder 12 om godt 1 måned. Mens jeg var i USA, fik jeg en ide til, hvordan hans strømper skal være, og i går farvede jeg så garn. Strømpetæppe fra Knitpicks fik en smal grøn stribe på midten, og 2 nuancer blå på hver side. 
Det fik VIRKELIG godt med farve, og det var faktisk svært at skylle det overskydende ordentligt ud..

My youngest nephew turns 12 in a bit more than a month. While I was in the US, I got an idea about how his socks are going to be, and yesterday, I dyed the yarn. A sock blanket from Knitpicks got a thin, green line down the middle, and 2 shades of blue on either side. 
It REALLY got a lot of color, and I did have trouble washing out the extra color.....
Resten af farven kom i en gryde med noget andet strømpegarn (med cashmere. Lækkert!) og fik lov at passe sig selv.

The rest of the dye ended in a pot with some other sock yarn (with cashmere. Delicious!) and got to sit there for a while.
Sådan ser det ud i dag - næsten tørt. Nevøen ønsker sig knæstrømper (dybt suk), så jeg har farvet 2 tæpper på samme måde. Er meget spændt på, hvordan det kommer til at se ud strikket, og om min ide holder vand. Jeg tænker måske lidt striber i de to blå farver med lidt grønt hist og pist.
Det er sjovt at farve garn!

This is how it looks today - almost dry. My nephew wants knee-high socks (deep sigh), so I made 2 blankets in the same way. I'm quite excited how it will look when knitted, and whether my idea turns out the way I thought - stripey in the 2 blue shades with a bit of green here and there.
Dyeing yarn is fun!

tirsdag den 15. august 2017

Tradition

Det er efterhånden tradition, at strømperne til min søsters ældste bliver strikket på lange bilture med familien. Det er ihvertfald 3. gang at jeg har siddet og strikket lange strømper i bilen! (Og efter mødet med strømper til min ældste nieces mand er de her strømper næsten små....)
Denne gang bliver han 18 år, så han skulle ikke bare have ribstrømper.

It has become tradition that the socks for my sister's oldest are knit while on long car-rides with the family. It is my third time knitting long socks in the car! (And after meeting socks for the husband of my oldest niece, these socks look kind of small.....)
This time, he'll turn 18, so he should have something apart from ribbed socks.
Jeg lavede "Fly away" strømperne igen. Bare fordi mønsteret er SÅ pænt og elastisk, og faktisk sjovt at strikke. Jeg havde selvfølgelig sikret mig, at hverken han eller hans far havde noget imod at have ens strømper.
Garnet er lidt sjovt. Det er Opal, men fra tyske fåreracer, og det er lidt mere "fuzzy" end normalt Opal garn, og så lugter det faktisk af får! Strømperne er strikket på pind 2,5 som sædvanlig, og de vejer 80 gram.

I did the "Fly away" socks again. Just because this pattern is SO pretty and elastic, and actually fun to make. Of course, I made sure beforehand that he and his dad didn't mind having identical socks.
The yarn is kind of fun. It's Opal, but from German breeds, and it's a bit more "fuzzy" than usual Opal yarn, and it actually smells a bit like sheep! The socks are made with 2.5 mm needles, and they weigh 80 grams.
Det er det 17. par strømper i år! For en gangs skyld har jeg også en model til at præsentere dem. Modtagerens lillesøster.
Mit mål om 26 par strømper i år, 1 strømpe pr. uge, går faktisk over al forventning. Faktisk er jeg foran, og der er både 5 fødselsdage, 3 par uspolerede babyfødder plus et par strømper til mig selv at se frem til, så det skal jeg nok nå.

It is the 17th pair of socks this year! For once, I even have model to show off the finished socks. The little sister of the recipient.
My goal of making 26 pairs of socks this year, one sock every week, is coming along better than expected. Actually, I'm ahead of my plan, and I still have 5 birthdays, 3 pairs of unspoiled baby's feet plus a pair of socks for me to come, so I'll finish in style.

mandag den 14. august 2017

Fisk! / Fish!

Min mindste nevø er helt tosset med fisk lige nu. Han har været på fiske-sommerlejr, snakker om fisk og snører, og han ser (næsten) kun fiske-videoer på youtube.
Så dagens opskrift er derfor - en fisk! Det er en Koi, de der fine, japanske kæmpe karper, som er utroligt fredelige. Find opskriften lige her.

My youngest nephew is crazy about fish right now. He's been on a fishing-summer camp, talks non-stop of fish and lines, and he (almost) only watches fishing-videos on youtube.
So today's pattern is - a fish! It's a Koi, one of the pretty Japanese giant carps, which are so incredibly peaceful. The pattern is right here.

søndag den 13. august 2017

Cindy's Northern Crafts

Den sidste uge har jeg snydt lidt her på bloggen og lavet indlæg i forvejen. Vi har nemlig været på camping i den nordlige del af Michigan. Det blev uden computer, hvilket var godt i forhold til de dage det regnede!
Den ene dag kørte vi helt op til Petoskey, som lå et par timers kørsel fra campingpladsen. Der ligger en fantastisk garnbutik, Cindy's Northern Crafts.

This past week, I've cheated a little bit on my blog, doing the posts beforehand. We went camping in Northern Michigan. Without my computer, which was smart considering the days of rain!
One day, we drove all the way to Petoskey, located 2 hours of driving from our camp. Petoskey has an amazing yarn shop, Cindy's Nothern Crafts.
Vi var kørt derop, så jeg kunne få lov at vælge min fødselsdagsgave, og jeg havde al den tid jeg havde lyst til derinde. Eneste tidspres var, at vi var sultne og skulle spise frokost bagefter.....
Der var mægtig meget at kigge på, med garn overalt!
De havde også fået en sending strømpegarn i den særlige "Petoskey Stone" indfarvning, men desværre var alting forudbestilt, så beskeden var, at jeg også måtte forudbestille. (Det må jeg se at gøre...)

We went up there, so that I could pick my birthday present, and I got all the time I wanted to look in the shop. Only deadline was that we were hungry and was going to eat afterwards....
There was so extremely much to look at, with yarn everywhere!
They also just had a shipment of sock yarn in the special "Petoskey Stone" colorway, but unfortunately, everything was pre-ordered, so I also had to do that if I wanted it. (I need to do that.....)
Det her vædderhovede kunne jeg ikke lige stå for. Er det ikke fint?

This ram's head was too cute, don't you think?
Her er min søster så - i gang med at købe GARN! Til mig!
Jeg valgte en rigtig god gave, og glæder mig til at åbne den på min fødselsdag....
Desuden købte jeg selv et bundt strømpegarn (hvad ellers?) og endnu et bundt af det fine "crazy" garn fra Stonehedge mill. De er jo alle sammen forskellige.....
Nå. I morgen skal jeg så hjem. Men I slipper ikke for nogle dage med USA-indlæg. Der er meget at fortælle!

And here is my sister - shopping YARN! For me!
I picked a really good present, and I can't wait to open it on my birthday.....
Furthermore, I bought a little bit myself - a skin of sock yarn (the obvious choice) and another skein of the pretty "crazy" yarn from Stonehedge mill. They are all different, you know.....
Well. Tomorrow, I'll be going home. You are going to get a few days of US-posts anyway. I have a lot to show and tell!

lørdag den 12. august 2017

Baby-ting / Babies stuff

Forhåbentlig er der snart noget mere færdigstrikket her på siden. Indtil videre, må I nøjes med lidt mere snik-snak. Det er så sjovt at finde ting til gaver, især sjove baby-ting. Denne lille Starbucks-look-a-like tudekop var SÅ fin at den måtte med hjem!

Hopefully, there will be something finished here on my blog very soon. Until then, you'll have to listen to a bit more chit-chat. It's so much fun finding stuff for presents, especially funny baby's stuff! This little Starbucks-look-a-like sippy cup was SO pretty it needed to get home with me!
Det her syntes jeg virkelig også var sjovt. Men der var så mange leopardpletter at min søster nedlagde veto. Den kommende mor var heller ikke begejstret, og smukt er det vel heller ikke. Må jeg indrømme. Så det blev hængende i butikken.....

I also found this outfit very funny. But with so many leopard spots, my sister put a veto. The mother-to-be wasn't too impressed, either, and I guess it wasn't exactly pretty. I have to admit that. So it stayed in the shop.......

fredag den 11. august 2017

M in Michigan

Ann Arbor er en rigtig hyggelig by, faktisk, bygget op omkring universitetet, der fylder en del.
Midt i byen ligger parken med det store messing-M, som man absolut IKKE må træde på, hvis man vil bestå sin eksamen.

Ann Arbor is a really nice city, actually, build around the university, which takes some space.
In the city center is the park with the big brass-M. It's very important NOT to step on it, if you want to pass your exam.
Da jeg jo egentlig synes, at mine eksamener forlængst er godt overstået, har jeg trådt på det. Flere gange. Måske er det et karrieremæssigt dumt træk......

Since I do believe that my examinations are well passed a long time ago, I stepped on it. Several times. Maybe it's very bad for my career.......

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails