fredag den 31. januar 2014

Inle Lake

Hermed et lille indlæg. Desværre uden billeder - internetforbindelsen er alt, alt for langsom....
Så I må forestille jer flyveturen med er lokalt selskab, en ret lang bustur med udsigt til smukke bjerge, og den mest fantastiske sejltur over en kæmpe sø, mens solen gik ned bag bjergene!
Jeg er nu på et hotel på en flydende ø i Lake Inle. Fiskene spjætter rundt i vandet under mit lille hus, der er bølgeskvulp og meget dejligt.
Der er et par strømper færdige! Bløde, varme og skønne glæder mig til at vise dem frem!

Here is a tiny post. Unfortunately without photos, since the wi-fi is sooooooo slow....
So you have to imagine taking a very local plane, riding in a bus for a long time while watching the beautiful mountains and then experience the most amazing boat-tour in a giant lake, while the sun sets over the mountains.
Right now I'm at a hotel on a floating island in Lake Inle. The fish are jumping sometimes underneath my room, I can hear the waves and it is so nice.
I finished a pair of socks! Soft, warm and wonderful. Looking forward to showing them to you.


- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag den 30. januar 2014

Palace

I går var vi på tur! Vi nåede at besøge 2 hospitaler (et stort og et lille) samt et health center. På det lille hospital hang denne oplysende plakat. Noget med, at tigeren siger til myggen, at alle er bange for at blive bidt af en tiger i skoven, men i virkeligheden er det myggebid, der slår flest ihjel.......

Yesterday we went on a trip! We managed to visit 2 hospital (one large, one small) and a health center. On the small hospital was this very informative poster. Something about the tiger telling the mosquito that everybody is afraid of a tiger-bite when going to the forest, but in reality, mosquito-bites kills more people........
Der var fine huse bag health centeret. Bygget med dejlige, luftige strå-vægge! Garanteret ret behageligt, især når det bliver rigtig varmt.

There were some pretty houses behind the health center. Build with lovely, airy walls made from straw! I bet they are quite comfortable when the heat really starts.
Vi kom også forbi et vaskeægte kejserpalads! Det viste sig, at Burma også har haft dynastier af kejsere, og bl.a. på et tidspunkt havde indlemmet Thailand i deres rige! Dette her er dog ikke paladset, men huset for "Bee throne". Kejseren havde åbenbart flere troner. Hvorfor den hed en bi-trone, aner jeg ikke.....

We also passed a real emperor's palace! Turned out that Burma has had a dynasty of emperors, just like China, and it was kind of big. At some point, they even ruled over Thailand! This isn't the palace, though, but the house of the "Bee throne". The emperor apparently had several thrones. Why it is called the bee throne. I have no idea why........
Inde i selve paladset (som lå ved siden af) var der mægtig smukt. Storslået, men alligevel enkelt med guld og spejl-dekorationer. Faktisk tænker jeg måske, det ville være en ide til min stue?

The inside of the palace itself (right next to the Bee throne house) was amazingly beautiful. Spectacular, but still kind of simple, held with the gold and mirror-decorations. Actually I believe this may look good for my living-room?
Dette her mønster kunne man bruge til en sweater.....
Vi så selvfølgelig også en masse syge børn. Nogle var det skønt at se, andre blev man noget mere trist af at se. Det er ikke altid det nemmeste, når man har et begrænset antal undersøgelser, behandling og opfølgning efter udskrivelsen at gøre godt med!
Alt i alt har det dog være vældig inspirerende og opmuntrende at være her. De burmesiske læger er virkelig dygtige og engagerede og havde udvalgt nogle sygdomme som vi bestemt ikke ser i DK!
I morgen er kurset så slut, og det står på ferie. Jeg regner med internet, men vi får se.....

This pattern could be used for a sweater.....
Of course we saw a lot of ill children as well. Some were really nice to see, while others made you feel very sad. It is not a very easy thing treating children when you have only this many investigations, treatments and follow-up things to do!
All in all, it has been really inspiring and wonderful to be here. The Burmese doctors are very good clinicians and very engaged, and picked some diseases for us that we definitely never meet in Denmark!
Tomorrow the course ends, and vacation is coming up. I count on an internet connection, but we'll see....

onsdag den 29. januar 2014

tirsdag den 28. januar 2014

Noget strikket / Something knitted

På de første 3 dage er der faktisk blevet strikket en del.... Godt nok var der jetlag, men på pind 4 går det alligevel ret hurtigt!
Det skal blive til "Tro kan flytte bjerge" - en ret fin model fra Annette Danielsens nye bog. Strikket i Isager Tweed og Rowan Silk Haze, hvilket er meget, meget lækkert, selv om det er noget anderledes end bogens kombination af viscolin og alpaca!
Mønsteret på forstykket kan man dog tydeligt se.

In the first 3 days, I actually knit quite a lot...... In spite of jet-lag, things grow really fast when using 4 mm needles!
This will turn into "Faith can move mountains", a pattern from the new book by Annette Danielsen. Made with Isager Tweed and Rowan Silk Haze, which is a really nice and soft combination, although very different from the one used in the book (viscose, hemp and alpaca)!
The pattern on the front is clearly visible.
Ryggen er skam også strikket - op til ærmegabet! Det er så blødt og varmt og lækkert, at det er lige før, jeg glæder mig en lillebitte smule til at komme hjem til kulden......
(Kun lidt)

The back is done too - as far as the sleeves! It is so soft and warm and delicious that I'm almost looking a little bit forward to going home to the cold weather......
(just a little bit)

mandag den 27. januar 2014

Kurset / The course

Kurset, jeg er i Burma for, er i fuld gang. Denne gang er det ikke "bare" et kursus, men også et symposium, hvor alle Burma's børnelæger har været med de første 2 dage.
Det betød så også, at vi fik fine kongrestasker! Jeg gad godt vide, hvem der skulle have den blå.......

The course, I went to Burma to attend, has started. This time it is not "just" a course, but also a symposium with all the Burmese pediatricians for the first 2 days.
It also meant that we got pretty congress-bags! I wonder who got the blue one......
Forrest i lokalet var der sofaer til professorerne. Der var forskel på folk! Vi andre sad nu også meget godt. Jeg strikker jo, og det går fint med det.
Altså, bortset fra i går, hvor vi alle havde den vildeste jetlag. Der var vist ikke en eneste, der holdt sig lysvågen hele formiddagen! Aldrig har jeg nikket så meget og faldet så hurtigt i søvn. Lukkede jeg øjnene i 2 sekunder, begyndte jeg straks at drømme!
Det betød så også, at min bluse, som er i rib med hhv. 4 og 6 ret eller vrang, var for svær...... Så jeg opgav at tælle til 4 og kastede mig over en ribstrømpe istedet. Men efter at være faldet i søvn efter 2 ret og derefter vågne og ikke kunne huske at der kom 2 vrang bagefter, gav jeg altså op!
I dag gik det heldigvis uden problemer!

At the front of the room there were couches for the professors. You should know your place! All the rest of us had nice chairs, though. I was knitting, and it went well.
That is, apart from yesterday, when everyone had the most crazy jet-lag. I guess no-one really were able to stay awake all morning! I never before nodded this much or fallen asleep so fast! If I kept my eyes closed for 2 seconds, I started seeing dreams right away!
I meant, that my sweater, which is ribbing (4 and 6 knit or purl, respectively) was too difficult...... So I gave up counting to 4 and started knitting my ribbed socks instead. But after falling asleep after knitting 2 stitches and then waking up, not remembering that the next stitches were purl 2, I gave up!
Today went well, though.
Her sidder de så, alle professorerne, og kommer med en opsummering af mødet.
Fra i morgen er vi færre læger. Alle os danskere og de burmesere, der er på hospitalet, og så skal vi bl.a. ud at se patienter. Det glæder jeg mig til! Hvor mærkeligt det end lyder, så er det virkelig spændende at lære nye sygdomme at kende, og man lærer det altså bedst, ved at se rigtige patienter!
Desuden skal vi se selve sygehuset. Også mægtig spændende!
Måske skulle jeg så i morgen forsøge at vise jer mit strikketøj? Det går ret godt med det!

And here they are, all the professors, summing up the meeting.
From tomorrow, we will be less doctors. All the Danes and the Burmese doctors from the hospital, and then we are going to see some patients. I'm looking forward to that! However strange it may sound, it is really exciting getting to know some new diseases, and you learn best by seeing real patients!
We are also going to see the hospital. Also very exciting!
Maybe tomorrow I'll show you my knitting? It is coming along nicely.

søndag den 26. januar 2014

Shwedagon Pagoda

I går lovede jeg at fortælle om den store, gyldne pagode, som vi kan se fra hotelvinduet. (Den, Kronprisesse Mary også lige har besøgt....)
Der er mange billeder og få ord. Indgangen var virkelig imponerende! Sjovt nok var det kun udlændinge der skulle betale for at komme ind. Fair nok, kan man vel sige....

Yesterday I promised to tell you a little about the big, golden pagoda that can be seen from the hotel window. (The one our Crown Princess Mary just visited.....)
There are lots of photos and few words. The entrance was really impressive! Funnily enough, only foreigners had to pay entrance. Fair enough, I guess......
Pagoden var ikke bare et hus, men et stort kompleks af Buddha-templer i alle størrelser. Overalt var der guld og glimmer! Der var endda huse dækket med små spejle. Meget smukt!

The pagoda wasn't just a house, but a very large complex of Buddha-temples in all sizes. Everywhere were gold and glitter. They even had houses covered in tiny mirrors. Very beautiful!
I midten ligger selve pagoden som et imponerende bjerg af guld! Man kunne ikke komme ind, men den kunne ses fra alle sider og var bare overvældende stor!

In the middle is the pagoda itself as an impressive mountain of gold! You couldn't get inside, but it was easily seen from all sides, and was so amazingly big!
Der var Buddha-statuer OVERALT! I alle størrelser. De fleste med gult silketøj.

There were Buddha-statues EVERYWHERE! All sizes. Most with yellow silk-dresses.
Nogle havde disko-lys-glorier!

Some had disco-light haloes!
Der var munke med smartphones.

There were monks with their smartphones.
Der var en meget fint udklædt dreng, som i optog blev ført rundt på hele pladsen. Gad vide, hvad det handlede om!

There was an extremely well dressed boy who was lead around the entire place in a procession. I wonder, what it was all about!
Der var også en stor flok kvinder, der pludselig fejede det hele! Man skulle godt nok komme af vejen.....
I dag har gået med kursus. Mere om det i morgen (der er der nemlig også kursus). ;-)

There was also a large group of women, suddenly sweeping the place! You really had to get out of their way.....
Today I went to the course. More about that in the morning (which will also be all day course). ;-)

lørdag den 25. januar 2014

Rejse / Travel

Det var en rigtig lang rejse her til Myanmar! De første 10 timer i flyet gik egentlig godt, men næsten uden søvn og en landing til den flotteste morgen i Thailand var godt nok hårdt.......
Fra Thailand fløj vi videre hertil, og efter informationer (der gik direkte ind gennem det ene øre og ud gennem det andet!) ved ankomst til hotellet, gik jeg direkte op på værelset, lagde mig på sengen, og var bevidstløs et par timer. Hold fast, som jeg var træt!

The travel to Myanmar was really long. The first 10 hours of flight were good enough, but almost without sleep, and landing in Thailand on a beautiful morning was really tough........
From Thailand, we flew on to here, and after getting a lot of information (which very quickly left my brain again!) when arriving to the hotel, I went straight to my room, laid on the bed and regained consciousness after a few hours. Man, I was so tired!
Fra hotelvinduet er der udsigt til den gyldne pagode over parken. Meget smukt! Vi var faktisk henne at se den, men der kommer billeder i morgen. Lige nu skal jeg mest bare sove lidt mere.

From the hotel room, we have a view over the golden pagoda across the park. Very beautiful! we actually went to see it, but photos will follow tomorrow. Right now I just need some sleep.
Men I skal lige se aftensmaden! Jeg fik salat med te-blade til forret. SÅ lækkert. Hvis det altså ikke var for de der grønne bønner på toppen, der viste sig at være nogle ret heftige chilier. Jeg må lære, at "Spicy" i Myanmar er noget ganske andet end "Spicy" i Danmark!

But you just need to see dinner! I had tea-leaves salad as a starter. SO yummy. Apart from the green beans on top, which turned out to be some pretty strong chili-fruits! I have to learn, that "Spicy" in Myanmar is very far from "Spicy" in Denmark!

Hvad skal man strikke? / What to knit?

Det helt store spørgsmål ved kurser er: HVAD SKAL MAN STRIKKE??????? Jeg havde tænkt og tænkt uden at kunne beslutte mig for andet end at det ville være for kedeligt kun at strikke strømper......
Men så sagde Johanne "Når du skal til Østen, er du da nødt til at strikke noget fra "Østen for Solen"!" Selvfølgelig havde hun ret. Garnet og det hele var jo klar!
Så nu er der pakket garn til 3 par strømper (oh yes) og masser af rødt garn til "Tro flytter bjerge". Jeg glæder mig!

The biggest question with courses is: WHAT TO KNIT????????? I had been thinking hardly without being able to decide on anything except that it would be way to boring only knitting socks......
But then Johanne said: "When you are going to the East, you have to knit something from the book "East of the Sun"!"
Of course she was right. And i had everything ready!
So now I packed for 3 pairs of socks (oh yes) and plenty of red yarn for "Faith moves mountains". I can't wait!

fredag den 24. januar 2014

Tæppe / Blanket


Selv om sekretærerne sagde, det var virkelig skørt, så VILLE jeg bare have babytæppet færdigt inden jeg skulle rejse. Så midt i stress og papirer og pakning, fik jeg hæklet kant. (Suk. Er man garntosse eller ej?)
Det er vasket og tørret og mægtig fint, synes jeg. Stort, varmt og blødt!
Opskriften er fra denne bog. Jeg endte med (næsten) at følge mønsteret for de sidste grå trekanter. Endeste forskel var, at jeg stoppede 1 pind før mønsteret sagde, og derefter lukkede hele kanten af på en gang. Det er faktisk blevet udmærket.

Even though the secretaries told me I was crazy, I just WANTED to finish the baby blanket before traveling. So in the middle of stress and documents and packing, I crocheted the border. (Am I a yarn lunatic or not?)
It has been washed and dried and is really nice, I think. Big, warm and soft!
The pattern is from this book. In the end, I (almost) followed the pattern for the final gray triangles. The only change was that I stopped 1 row before the pattern told me to, and cast of all stitches in one go. It looks okay.

Tæppet er strikket i Cascade Eco +. Dejligt, blødt garn, der blev købt specielt i USA til det her. Der er 250 gram i hvert bundt, og jeg har ialt brugt 210-230 gram af hvid og grå og ca. 20-30 gram af den gule kant. Ialt vejer det 470 gram, så det trækker jo fint op i regnskabet!
Tæppet måler ca. 95 x 95 cm og er ret stort. Det er sikkert fint nok.
Udover at pakke kuffert, havde jeg også sat mig for at sende brev til Sundhedsstyrelsen om speciallægeautorisation. Det skulle tage et par uger at få godkendelse. De 4161,- kr det koster at søge er også betalt. (Min bankrådgiver må tro, at mit nytårsforsæt er at bruge sindssygt mange penge!) Nu håber jeg, de er tilfredse med mængden af papirer, så det går glat!

The blanket is made with Cascade Eco +. Nice, soft yarn, bought especially for this in the US. Every skein holds 250 grams, and I used about 210-230 grams of the white and gray, and about 20-30 grams of the yellow. All in all, it weighs 470 grams, so that's a lot of yarn!
It measures about 37.5 x 37.5 inches and is pretty big for a baby. That is fine.
Besides packing my suitcase, I also decided to send my application for authorization as a pediatrician before leaving. It should take the health authorities a few weeks to finish it. I also paid the 800 dollars for the application. (My bank guy must think my New Years resolution was using as much money as possible!) Now I just hope they are happy with all the papers and everything works out fine!

torsdag den 23. januar 2014

En smule lettet / A little reliefed

Det er én ting at strikke søde, små babystrømper og grine lidt af nevøens skepsis over at fødder skulle kunne være så små! For jeg har vel set flere babyfødder end ham, ikke?
Noget helt andet er, om de så rent faktisk kan passe en baby! Jeg var faktisk en smule bekymret......
Da jeg tirsdag fik besøg af drengen tidligere kendt som Svend Matthæus, der nu er omkring 5 mdr, blev han så tvunget til at være model. Han beklagede sig ikke. Så bare lidt forbavset ud. Men de passede! Hurra! (De sidder også rigtig godt fast på fødderne. Ikke noget med at trække dem af!)

It is one thing to knit cute, tiny baby socks and laugh at my nephews skepticism about whether feet could actually be this small! Well - I did see a lot more baby-feet than he did, right?
Something completely different is to be sure that they would actually fit a real baby! I was a little worried.....
On Tuesday, the boy formerly known as Svend Matthæus, who is now around 5 months old, came to visit, and he was forced to be a model. He didn't complain, but just looked a bit surprised. Well. They fit! Hooray! (They do sit good and tight on the feet. No pulling this socks off!)

onsdag den 22. januar 2014

tirsdag den 21. januar 2014

Sushi

Sushi-tørklædet er nu helt færdigt. Hæftet, syet, vasket og tørret.... Ikke broderet, for det kunne jeg ikke få pænt. Faktisk synes jeg også, det er lige så pænt uden.

The sushi-scarf is completely done. Weaved, sewn, washed and dried...... Not embroidered, since I couldn't make it look nice. Actually, I do think it looks just as nice without the embroidery.
Det er faktisk været sjovt! Alt i alt har det (mirakuløst) kun taget 8 dage, så det er færdigt og kan afleveres i god tid, inden jeg tager ud at rejse. Det er sikkert også tiltrængt lige nu, hvor det er så frygteligt blæsende og koldt!
Lidt fakta: Halstørklædet er (igen) fra Twinkie Chan's bog, Crochet Goodies for Fashion Foodies. Det er altså en sjov bog!
Opskrifterne er fint beskrevet, så selv for en ikke-hækle-nørd som mig selv, er det ret nemt at gå til. Kan kun anbefales!

It has actually been fun! All in all, it (miraculously) only took 8 days, so it is finished and can be given to my niece in due time before I'm going traveling. She must need it right now, when it is so windy and freezing!
A bit of facts: The scarf is from Twinkie Chan's book, Crochet Goodies for Fashion Foodies (again). It is a really fun book!
The patterns are really well written, so even if you are not a crochet-nerd (just like me), it is quite simple making them.
Highly recommended!
I opskriften bruger de acryl i rigelige mængder. Nu er jeg jo totalt en garn-snob (som I nok har bemærket!), så mit tørklæde er lavet i lækkert garn! Adskillige af farverne havde jeg ikke, og jeg ville gerne lave det i malabrigo, som er så dejligt blødt, så der blev købt en del. (Nu vil en del af min familie nok påstå, at det bare er en undskyldning for at købe garn. Lyt ikke til dem!)
Jeg har brugt 6 farver i malabrigo worsted, og sort og hvid mayflower easy care classic. Desuden en lille smule silke/mohair og noget alpaca/uld fra lager.
Resultatet? Det er SÅ blødt og dejligt! Det vejer ikke mere end 145 gram ialt, til gengæld.
Jeg tror, min niece bliver glad!

The pattern uses plenty of acrylics. Since I'm totally a yarn-snob (as you may have noticed!), my scarf was made with yummy yarn! A lot of the colors were not in my stash, and I wanted to make it with malabrigo, because it is so nice and soft, so I had to buy a lot. (A large part of my family would probably tell you, that this was just an excuse to buy yarn. Don't listen to them!)
I used 6 colors of malabrigo worsted, and black and white mayflower easy care classic. Furthermore a bit of silk/mohair and some alpaca/wool from my stash.
The result? It is SO soft and lovely! It weighs only 145 grams, though.
I believe, my niece will be happy with it!

mandag den 20. januar 2014

Badeænder! / Rubberducks!

Johanne og jeg var lige på tur ud hos Rasmilla, da det viste sig, at Johanne har et udækket behov for strikkede badeænder. Dette er derfor en servicemeddelelse!
Først "rigtige" ænder.
Der er også fine strømper!
Vil man lægge penge for mønsteret, er der også et par muligheder. Først de her vildt nuttede babysko.
Der er den cool badeand! (Undskyld. Übercool....)
Kasketten til den cool baby!
Endelig er der sko til voksne.

Johanne and I went to visit Rasmilla, when it turned out Johanne needs a pattern for knitted rubber ducks. This is a response to that need!
First "real" ducks.
You could make some pretty socks, too!
If you are willing to pay for the pattern, there are some possibilities too. First these heartbreakingly cute baby's shoes.
There is a cool rubber duck! (So sorry. Übercool....)
A cap for a cool baby!
Finally, slippers for adults.

Mere sne, tak! / More snow, please!

Det er ikke meget sne vi har haft i år endnu. Ihvertfald ikke her i København! Det lidt, der er faldet, er smeltet ret hurtigt, og jeg kender ihvertfald en 8-årig, der virkelig godt kunne tænke sig lidt sne. (Jeg kender egentlig også adskillige voksne, der sukker efter sne. Børn er bare mere nuttede....)
Hvis I nu ikke vil dele, jer der har fået rigeligt!, så må vi jo bare vente. Og strikke snemands-vanter imens..... Måske hjælper det?

We haven't seen much of the snow yet this year. At least not here in Copenhagen! The little snow we had, melted quite fast, and I know at least one 8-year-old who would really like to see some snow. (I know quite a few adults feeling the same way, but kids are just so much cuter.....)
If you are not willing to share, those of you who had plenty!, we just have to wait. And knit snowman's-mittens while waiting..... Maybe it will help?

søndag den 19. januar 2014

Reje / Shrimp

Eftersom stædighed er mit mellemnavn, og fordi jeg kom for sent til toget fra Næstved i morges (Det holdt på perronen! Argh!) og derfor måtte tage bumletoget til København, mangler sushien nu kun 3 rejer og en enkelt pink fisk.....
Rejerne er i gang.

Since stubbornness is my middle name and because I was just late for the train from Næstved this morning (it was at the platform! Argh!) and had to take the slow train to Copenhagen, I only need to make 3 shrimps and a pink fish for the sushi....
The shrimps have started.

lørdag den 18. januar 2014

Al min sushi / All my sushi
Det er blevet til en del, og faktisk mangler jeg 'bare' 8 maki-ruller, 1 rød fisk, 1 (større) pink fisk og 4 rejer for at have nok til at sy dem allesammen sammen.
Foreløbig er der lige nogle ender at hæfte på dem, jeg allerede har, men jeg håber, at det virkelig rykker i aften, hvor jeg vistnok får tid til sådan noget! Der er en niece, der venter utålmodigt......

It had become quite a pile, and actually, I 'only' need to make another 8 maki rolls, 1 (larger) pink fish, 1 red fish and 4 shrimps in order to have all the pieces.
So far, I have a lot of ends to weave in the pieces I already made, but I do hope to get a long way tonight. Hopefully, I will have a lot of time for that! I have a very impatient niece waiting......

fredag den 17. januar 2014

Midt i en opvask / While I did the dishes

Ligesom sidste år, skal jeg snart på kursus i varmen. Ih, jeg glæder mig! Ligesom sidste år giver det en vis trang til at få fingre i noget sommertøj, hvilket altså er lidt svært på denne årstid!
Så ligesom sidste år blev symaskinen luftet. Jeg fik en ide, og i løbet af ingen tid var gulvet fyldt med stof. (Det pynter jo alt sammen!) Opvasken måtte vente, mens jeg klippede i et par gamle, hullede jeans og fandt det rigtige stof.
Det tog altså ikke lang tid at klippe til i længden, sy zig-zag søm og rynke. Faktisk nåede vandet i baljen ikke at blive koldt inden nederdelen var færdig!
Nederdelen er rigtig god at have på, og faktisk er jeg så tilfreds, at den får lov at komme med på arbejde i dag.....
Der skal nok syes noget mere. Stoffet er ihvertfald ikke pakket væk! Jeg må se, hvad jeg når.

Just like last year, I'm going on a course in a warm place. I'm so excited! Just like last year, it makes me long for some summer-clothes, which is kind of difficult, this time of the year!
So just like last year, my sewing machine stepped in. I had an idea, and in no time, the floor was filled with fabric. (It looks so nice!) The dishes had to wait, while I cut my way through a pair of old jeans and found the perfect fabric.
It didn't take long, cutting the right length, sewing the edges and make the fabric wrinkle. Actually, my dishwater didn't have time to get cold before the skirt was done!
The skirt is really nice, and I'm so happy with it, that I'm going to wear it at work today......
I would like to sew some more. The fabric is still lying around! Don't know how much time I'll get, though.

torsdag den 16. januar 2014

Flere striber / More stripesDet går fremad med tæppet. Nu er det oppe på 9 hvide striber, og der skal være 16 ialt, så der er altså lidt vej endnu. Men mon ikke et gensyn med Mr. Darcy i morgen kunne hjælpe lidt på det? Jeg tror det faktisk!

The blanket is showing some progress. I made it to 9 white stripes, and since it needs 16 white stripes to be done, there is still some way to go. But I guess an evening with Mr. Darcy tomorrow can help a little? Must do the trick....
Måske kunne jeg være nået længere. Hvis ikke det var for ham her! I tirsdags var jeg i et hjem med feriekat. En vældig sød, aktiv og nysgerrig kat! Garnet var selvfølgelig vanvittigt spændende......
Efter at have opført et langvarigt snøfte-/hoste-show valgte jeg dog at tage tidligt hjem. MON ikke jeg stadig er allergisk overfor katte? Det forsvandt ihvertfald som dug for solen på vej hjem!

Maybe I would have made more progress, if not for this guy! On Tuesday, I was visiting a home with a vacation-cat. A really sweet, active and curious cat! The yarn was sooooo interesting......
After doing a very long performance of sniffing and coughing, I chose to go home early. I guess my cats allergy is alive and kicking? Every symptom disappeared while I was on my way home!

tirsdag den 14. januar 2014

Sammenhæng / Continuum
Det går rimeligt fremad med sushien. Der bliver hæftet ender og syet sammen undervejs, for ellers bliver det vist for surt til sidst.....
Lige nu er det maki-ruller, og til sidst hækler jeg rejerne og syr alle stykkerne sammen.
Næste tørklæde-krise har dog allerede meldt sig. Min mindste nevø synes sandelig ikke han skal snydes, så han har bestilt et halstørklæde med popcorn!
Inden jeg ser mig om, har jeg været igennem bogen..... Men det var en genial gave! Her 2 år senere!

The sushi is coming along. The ends are sewn in and the pieces sewn together when I make them. Otherwise it will be really bad when I finished all the bits! Right now, I'm producing maki-rolls, and the last bits will be the shrimps, and them everything will be connected.
My next scarf-crisis is here already, though. My youngest nephew don't want to be left out, so he ordered a popcorn-scarf!
Before I realize what's going on, I will have made my way through every single pattern! But it was a great gift that I really find useful! After 2 years......

- Posted using BlogPress from my iPhone

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails