onsdag den 31. juli 2013

Krakow 3 - Auschwitz

I morges stod jeg tidligt op og tog toget kl. 07.14 fra Krakow for at komme til Auschwitz. Fordelen ved at tage så tidligt af sted er, at man må gå rundt alene i Auschwitz, hvis man ankommer inden kl. 10. Efter kl. 10 SKAL man følge en guide, da der er så mange mennesker.
Det har været en lang, uhyggelig og lærerig dag.
Auschwitz 1 er den første lejr, der ligger i gamle, polske militær-barakker. For at komme ind, skal man igennem porten med den store løgn: "Arbeit macht frei".

This morning I got up early and took the train at 7.14 a.m. from Krakow in order to get to Auschwitz. The advantage of leaving this early is, that you are allowed to walk around Auschwitz alone if you arrive before 10 a.m. After 10, you MUST follow a guide, since there are so many visitors.
It has been a long, scary and informative day.
Auschwitz 1 was the first camp, located in old, Polish, military barracks. In order to get in, you have to enter the gate with the great lie: "Arbeit macht frei".
Der var pigtråd i 2-3 lag, hele vejen rundt. Lejren var ikke særlig stor, syntes jeg, og det mest skræmmende var nok, hvor normale alle husene så ud! De fleste havde 2 eller 3 etager, og det lignede et gammelt hospital eller noget lignende. Eftersom jeg gik rundt uden guide, havde jeg mulighed for at kigge på så mange særudstillinger jeg havde lyst til. Mange af stederne var jeg nærmest alene, og til sidst var jeg ligesom "mæt" af de forskellige mindre udstillinger. Så jeg så ikke det hele. Men meget!

There was 2-3 layers of barbed wire, completely surrounding the camp. The camp was kind of small in my eyes, and the most scary part was how completely normal all the houses looked! Most had 2-3 floors, and looked like an old hospital or something like that. Since I was walking around without a guide, I had the possibility of looking at as many special exhibitions that I wanted. In many of these places, I was almost alone, but in the end, I was full with all those smaller exhibitions. So I didn't see everything. But a lot of it!
Vaskerummet her, med lange vaske med koldt vand så ikke særlig imødekommende ud. På væggene var der billeder af f.eks. disse mænd, der badede deres heste. En anden væg havde et billede af killinger, der slikkede sig. Fuldstændig langt ude, når man tænkte over de virkelige forhold!

The washing room had long sinks with cold water and didn't look very inviting. On the walls were paintings of for instance these men bathing their horses. Another wall had a painting of kittens, licking themselves. Totally way out, considering the reality for these prisoners!
Der var også et gaskammer, som nazisterne ikke havde ødelagt. På væggene lignede det at der var kradsemærker fra de, der blev gasset derinde. Det passede ihvertfald ca. med, hvor højt (og lidt højere) jeg kunne nå med en arm, og også med 5 negle.
Det var et lille gaskammer, men som de andre meget effektivt. Folk fik selv lov at klæde sig af, og ved siden af gaskammeret lå rummet med ovne, så de ikke skulle slæbes alt for langt. Man må sige, at det var effektivt og grundigt. På den allermest uhyggelige måde.

The camp also had a gas chamber that wasn't destroyed by the nazis. On the walls it looked like scratching marks from those being gassed in there. It fit with how high (and a bit higher) I could reach with an arm, and also with 5 nails.
This was a tiny gas chamber, but like the others, very efficient. People undressed themselves, and next to the gas chamber was the crematorium, so they didn't have to carry them too far. In every way very efficient and thorough. In the scariest way possible.
Nazisterne gjorde en dyd ud af at tjene penge på deres ofre. Bl.a. blev kvindernes hår solgt videre, men nogle sække blev fundet af den russiske hær, da de befriede lejren. Denne bunke er hår. Den var vel 1,5-2 meter høj, 2 meter dyb og ca. 10 meter lang.

The nazis did everything to make money on their victims. For instance, they sold the women's hair, but some sacks of hair were found by the Russian army, when liberating the camp. This pile is all hair. I guess it is around 1.5-2 meters high, 2 meters deep and around 10 meters long.
Der var også denne bunke emalje. Kander, skåle, gryder osv. Billedet er taget på 1. sal i en bygning, hvor gulvet i naboværelset er fjernet ned til stueetagen. Dvs. det er ikke bare en bunke. Det er et rum fyldt fra gulv til loft (der ikke er der)!

I also saw this pile of enamel. Bowls, pots, plates and so on. The picture is taken on the second floor in a building, and the floor in the neighboring room has been removed, showing the first floor. It is actually not a pile. It is an entire room filled with stuff!
Der var en lille særudstilling med babytøj. Der ikke var blevet solgt videre, og som jo ikke skulle bruges mere..... 
Blandt andet var der denne fine, håndstrikkede babysweater. Af alle tingene gjorde den et stort indtryk. Der er strikket meget kærlighed ind i sådan en sweater!

There was a little showcase with babies clothes. That hadn't been sold on, and that shouldn't be used by anyone anymore......
Among other things this pretty, hand-knitted baby-sweater. Of all the things it left a huge impression on me. A sweater like this holds a lot of love from the knitter!
Bagefter tog jeg til Birkenau. Hvis jeg syntes, Auschwitz var lille, så fik jeg da set en "rigtig" KZ lejr nu! Kæmpe, kæmpe stor. De fleste træ-barakker var væk, men alle skorstenene viser, hvor de var. Også her var der hegn hele vejen rundt om, og i midten, ned mellem de to hovedområder med barakkerne, løber skinnerne.

Afterwards I went to Birkenau. If I found Auschwitz a bit small, I got to see a "real" KZ camp here! Enormous. Most wooden barracks are gone, but all the chimneys are still there, showing were they were.
This place also had fences all the way round, and down through the middle, in between the main areas, are the rails.
Her kom togene med alle dem, der skulle direkte i gaskamrene. Denne lejr er jo den, man altid ser på film, og derfor mere genkendelig.
Og skræmmende.
Heldigvis skulle jeg hjem til Krakow igen. Billetten var til en bestemt afgang, for ellers havde det nok været svært at blive færdig.
I morgen skal jeg vist lave noget mere hyggeligt og rart, tænker jeg. Og I skal også se de sidste nye strømper!

This is were the trains arrived with all the people going straight into the gas chamber. This camp is the one we always see in movies, and as such, it is more easily recognized.
And scary.
Fortunately, I had to go back home to Krakow again. The ticket was for a certain time, and that was good. Otherwise I would have had a hard time finishing.
Tomorrow I'll be doing something nicer, I think. And you need to see the latest socks!

tirsdag den 30. juli 2013

Krakow 2

Nummer 2 dag i Krakow startede med morgenmad i den jødiske bydel. Egentlig ville jeg have spist på cafeen med Singer symaskine-borde som caféborde, men de serverede desværre ikke morgenmad, så det blev til müsli hos naboen i stedet.

The second day in Krakow started with breakfast in the Jewish part of town. I wanted to go to the cafe with Singer sewing-machine tables as cafe-tables, but they didn't serve breakfast. So I ended up with muesli at the neighboring cafe instead.
Det er koldt i dag, og har regnet en del, så dagen var perfekt til at besøge Wieliczka salt minen i nærheden af Krakow. Næsten alle turist-butikker sælger ture derud, og da jeg fandt en med afgang kl. 12, passede det glimrende. Der var lidt over 300 trappetrin nedad til at starte med, og som I kan se, var der langt ned!

It is cold today, and quite rainy, so this day was perfect for visiting the Wieliczka salt mine near Krakow. A lot of places in town sell trips for this place, and I found a trip leaving at noon, which was excellent. There was a giant staircase with a bit over 300 steps down in the beginning, and as you can see, there was a long way down!
Nede i saltminen var der en masse huler, hvor man bl.a. kunne se, hvordan minearbejdernes liv var. Der var også mange statuer af berømte mennesker - lavet ud af salt. F.eks. var der kong Kasimir. Igen.

Down in the salt mine there were a lot of caves and places showing how the life of mine-workers was. There were also of lot of statues showing famous people - carved in salt. For instance king Kasimir. Again.
Der var en imponerende kirke, hugget ind i saltet. Man kunne blive gift dernede, men som guiden tørt bemærkede, så skulle man tænke sig godt om. Det var ikke nemt at stikke af, hvis man fortrød!

There was an impressive church, carved into the salt. You could get married down there, but as the guide dryly remarked, you had to consider it well. It is not an easy place to run away from, in case you change your mind!
Der var kæmpe lysekroner med salt-krystaller i stedet for prismer. Fuldstændig gigantiske!

There were giant chandeliers with salt-crystals instead of prisms. Totally ginormous!
Og der var strømper til min svoger! Faktisk hæftede jeg ender 130 meter under jorden, bare for at kunne få dette trofæ-billede. Vil helst ikke vide, hvad andre folk tænkte, men jeg er sikker på, at der ikke er færdiggjort mange strømper dernede!
De er strikket i 150 gram wollmeise. WD Ahoi til bundfarven, WD Grünfink som striber. Meget dejlige. Måske lidt salte, eftersom der var salt i luften.

And there were socks for my brother in law! Actually I weaved in the ends 130 meters below ground, just to get this trophy-photo. I really don't want to know what other people were thinking, but I'm sure this place hasn't seen a lot of finishing of socks!
They are made from 150 grams of wollmeise. WD Ahoi for the main color, WD Grünfink for stripes. Very nice. Perhaps a bit salty, since the air was salty.
Der var også en (hel del) butik(ker). Bl.a. med dette smukke forklæde! Jeg købte bare ting med salt. Kedeligt.

There was also a (lot of) shop(s). Among other things, you could buy this pretty apron! I just bought things with salt. Boring.
På vej hjem, kom jeg forbi en af de mange steder med lækre kager. Uhm. Inden jeg skal hjem herfra, må jeg altså smage!

Going home, I passed one of the many places with delicious cakes. Yum. Before leaving, I will have to taste!

mandag den 29. juli 2013

Krakow 1

Det var ret nemt at komme til Krakow. Godt nok skulle jeg tidligt op og tage via Wien, men til frokost havde jeg fundet hotellet, slappet lidt af, og sad med denne udsigt.....

It was easy going to Krakow. I did have to get up very early and fly by Vienna, but for lunch I had already found the hotel, relaxed a bit, and had this view from the restaurant......
Det er kun en lille smule, jeg har set i dag. Det har været helt vildt varmt! Men jeg gik ned til floden, hvor Wawel-slottet ligger, og hvor der var dette fine statue-hovede af kong Casimir (mon hans skæg var meget blødt? Det lyder da næsten som cashmere, ikke?).

Today I only saw a tiny bit. It was so insanely warm! But I went down to the river, where the Wawel-castle is, and where this pretty statue-head of king Casimir (I wonder if his beard was very soft? Sounds almost like cashmere, doesn't it?)
Man kan komme højt op i en luftballon for at få en flot udsigt.

You can rise way up in the air with a hot air balloon for a nice view.
De har også en drage! Den kan endda spy ild! (nogle gange)

They even have a dragon! And it breathes fire! (sometimes)
Slottet var lukket, men jeg så katedralen, hvor der ligger utroligt mange konger begravet. Det var meget imponerende og smukt.

The castle was closed today, but I saw the cathedral in which an incredible amount of kings are buried. It was very impressive and beautiful.
Der var også det her skilt! UWAGA! Lyder lidt skræmmende, ikke? Man kunne også godt tro, at det havde noget med robotter at gøre..... (Livet er helt sikkert sjovere, når man ikke forstår polsk!)

I also saw this sign! UWAGA! Sounds a bit scary, don't you think? You may also think it has something to do with robots...... (Life is so much more fun if you don't understand Polish!)
Som sagt - helt vildt varmt! Denne her vandslange var et sikkert hit, og de blev godt nok våde, de stakkels børn. I morgen skulle det heldigvis blive knap så varmt.

As I said - insanely warm! This water hose was a giant hit, and they surely got very wet, the poor kids. Tomorrow it should be a little cooler.

Til de lange sommeraftener / For the long summer evenings

Dagens "mærkelige mandags mønster" er faktisk ret genialt. Hvor hyggeligt er det ikke at sidde i skumringen med et stearinlys i et syltetøjsglas? Totalt hyggeligt!
Mønsteret er på et strikket betræk til syltetøjsglasset.
Ja. Jeg synes faktisk, det ser endnu hyggeligere ud!

Today's "weird Monday pattern" is actually very clever. During summer, it is so nice sitting in the twilight with a candle in a jam jar. Pure "hygge"!
The pattern is for a knitted jar cover.
Yes. I actually think, the level of "hygge" rises using these!

søndag den 28. juli 2013

Drama & Keith Richards

Lørdag morgen kom jeg ind i stuen til en undulat smurt ind i blod. Ihvertfald på den ene vinge, på næbbet og med blod på tremmerne og på væggen. Hvor blev jeg forskrækket! Det var gode, gamle Bølle her, der var noget mat i sokkerne. Han sang ikke meget. Min søster blev konsulteret, og vi er ganske enige i, at dyr ikke skal lide. Nu er jeg åbenbart (heldigvis?) som læge ualmindeligt blødhjertet, og det der med at slå ihjel/aflive begrænser sig til fluer, hvepse, myg og edderkopper.
Men det var jo synd, så faktisk havde jeg gjort klar, da han pludselig fløj en runde. Ikke i fin stil, men dog en runde. Han beholdt derfor livet, og jeg fik læst på, at undulater kan have "blodfjer" - nye fjer med et stort blodkar. Hvis de af en eller anden grund knækker, kan de bløde ganske kraftigt, og det er formentlig det, der er sket.
Nu er jeg hjemme efter endnu et dejligt døgn i det fantastiske hus, søsterens familie har lånt, og Bølle er glad og syngende som altid. Der er stadig lidt blod hist og pist, men han er åbenbart ikke sådan at slå ihjel! Overvejer, at give ham navneforandring til Keith Richards!

On Saturday morning, when entering the living room, I found a bird covered in blood on one wing and on the beak. There was blood on the bars, and on the wall as well. I was so shocked! It was good, old "Bølle", who seemed quite weak. Didn't sing much. My sister was consulted, and we agree very much in that animals shouldn't suffer. Apparently (fortunately?), as a doctor I'm a real softie, and killing/euthanize subjects only concerns flies, wasps, mosquitoes and spiders.
But it was a pity seeing him, so actually I got ready for the killing, when he suddenly flew a round. Not in a very pretty way, but still a round. He got a chance for surviving, and I found out that budgies can have "blood feathers" - new, soft feathers with a big blood vessel inside. If a feather like this is broken, they can bleed quite heavily, and I guess that is what happened.
Now I'm back home after another, wonderful 24 hours in the amazing house my sister and her family borrowed, and Bølle is singing happily as always. There is still a little blood here and there, but he is not so easily killed! Maybe his name should be changed to Keith Richards!

lørdag den 27. juli 2013

Start på ferien / Starting the vacation

Ferien startede på smukkeste vis med først en pakke wollmeise, og derefter et mirakel. Nærmest. Min ældste nevø strikker jo, og hans bror havde svoret, at han aldrig, ALDRIG skulle synke så dybt!
I søndags fandt jeg så ud af, at han har fundet en belgisk kæreste, og dernæst, at de havde haft et væddemål som han tabte, og straffen var, at han skulle STRIKKE noget til hende! Derfor ringede han pænt og spurgte, om han måtte lære det. OM?????????
Han har åbenbart en god smag i garn, for det blev det tykke wollmeise han valgte, og han strikker en hue. Først en ca. 7 cm bred gang retstrik, så det kan nå rundt om hovedet, derefter samler vi masker op, og han strikker opad, så det ender som en hue. Han valgte også noget meleret garn i grøn/grå, som der skal blive blomster af. Farven matcher totalt godt, og jeg er jo helt overbevist om, at han har generne til at blive en superstrikker!

My vacation started in the most perfect way when I first picked up a bag of wollmeise, and then experienced a miracle. Almost. My oldest nephew is knitting, and his brother swore, that he would never, EVER do this.
Last Sunday I was told, that he found a Belgian girlfriend, and then that they had had a bet which he lost. The punishment was for him to KNIT something for her! So he called and nicely asked if I could teach him how to knit. IF???????
Apparently he has great taste in yarns. He ended up choosing the DK wollmeise, and he's going to make a hat. First a 2-3 inch broad stripe of garter stitch, big enough to fit around the head, and then we are going to pick up stitches and he will knit upwards, making it into a hat. He also chose some green-grey yarn for flowers to put on the hat. The colors look wonderful together, and I'm quite convinced he has the genes to become a super-knitter!
Indimellem grillede vi i baggården. Hans søster kom også forbi, og det var totalt hyggeligt! De endte med at se "Gremlings 2", som de aldrig havde set før. De var ikke synderligt imponeret over filmen, men det er jo en klassiker! Jeg morede mig gevaldigt.

In between all the knitting, we had a tiny barbeque in the back yard. His sister came as well, and it was a wonderful evening! They ended up watching "Gremlings 2" for the first time. They were not very impressed, but it is a classic! I had a great time.
Nå ja - og så blev de gule strømper færdige! Lige til tiden, for de skal afleveres i dag. Til fødselaren på 11. Jeg har brugt ialt 75 gram arwetta og opal med glimmer.
Grimme? Ja! Men neongul er jo så hot!

Oh - and the yellow socks are done! Right on time, since they will be given away today. They are for the birthday girl turning 11. I used a total of 75 grams of arwetta and sparkling opal.
Ugly? Yes! But bright yellow is very hot right now!

fredag den 26. juli 2013

3 uger/weeks

Endelig - ENDELIG! - har jeg ferie. Ih, hvor har jeg glædet mig! Hele 3 uger (minus en dag. Man skal jo ikke overdrive!) har jeg, for første gang i en del år. (Jeg plejer at dele det op)
Hvad skal den så gå med? Sikkert en masse besøg hos venner og familie, måske nogle gæster, en tur til Legoland, en tur til Tyskland og på mandag en tur til Krakow.
Det bliver min første tur til Polen, og jeg får nok dækket mit behov for at være alene i de 5 dage, mon ikke? Glæder mig rigtig meget, især efter jeg har hørt, hvor smukt der er. Uheldigvis har jeg bestilt flybillet kl. 7 om morgenen. Men man klarer meget i sin ferie, ikke?
De første dage kommer dog til at gå med diverse familie-ting.

Finally - FINALLY! - my vacation arrived. I've been waiting so much for this! A total of 3 weeks (except 1 day. You should never exaggerate!) for me, for the first time in some years. (I usually split it up)
So what to do? Probably a lot of visits to friends and family, maybe a few guests, a trip to Legoland, a trip to Germany and on Monday a trip for Krakow.
It will be my first visit to Poland, and I guess I will fill my need for being alone during those 5 days! I'm really excited after hearing a lot about the beauty of this city. Unfortunately I ordered tickets for leaving at 7 a.m. But you can handle much when relaxing, can't you?
The first few days will be family-filled, though.

torsdag den 25. juli 2013

2 dage tilbage / 2 days left

Der er kun 2 arbejdsdage tilbage, så starter min ferie! Ih, hvor jeg dog glæder mig. De fleste af mine kolleger er nu kommet hjem fra deres ferie, solbrune og afslappede. Det føles lidt som snyd, altså.
Men sommeren får jeg nydt alligevel. Tirsdag, efter Robbie Williams, tog jeg i søsteren og svogerens sommerresidens. De passer hus, og sikke et hus!
Jeg fik lov at samle æggene fra de 5 høns, der hører til. To æg og en meget stor ære!

There are only 2 working-days left before my vacation starts! I'm looking so much forward to it. Most of my colleagues have come back from their vacation, sun-tanned and relaxed. Feels a bit like cheating, really.
But still I get to enjoy the summer. On Tuesday, after Robbie Williams, I went to visit my sister and brother-in-law who are looking after some friends' house. What a house!
I got to collect the eggs from the 5 hens living there. Two eggs and a great deal of honor!
De har også tilhørende svævebane, der bliver flittigt brugt. Der var heller ingen vej udenom for mig, og heldigvis var det ret sjovt. Så jeg prøvede nogle gange!

They also had this cable-gliding thing that they use all the time. No way out for me either, and fortunately, it was rather fun. So I tried a few times!
Man kunne faktisk svæve på mange mærkelige måder. Jeg blev nu bare siddende og eksperimenterede ikke alt for meget, ligesom børnene.

Actually, you could glide in many weird positions. I just sat there without experimenting too much, unlike the kids.
Der var kirsebærtræer. Mums! En bålhytte (jeps. Bare til bål og hygge. Genialt!). En badesø i nærheden. Får, der lignede meget store vatklumper på meget tynde ben. (Iøvrigt også vældigt nysgerrige!)

There were cherry trees. Yum! A bonfire-hut (oh yes. Just for bonfires and hanging out. Brilliant!) A beach by a lake nearby. Sheep looking like very big cotton-balls on very thin legs. (Also extremely curious!)
Der var en sød, sort høne, der vistnok har lært at tigge ved bordet af "gæsterne". På lørdag er der endda en, der fylder 11, så jeg ser alle herlighederne igen!

There was a sweet, black hen, who seems to have learned to beg at the table by having visitors for a few days. This Saturday even comes with someone turning 11, so I'm going to see the wonders again!

onsdag den 24. juli 2013

tirsdag den 23. juli 2013

Jeg gjorde det heller ikke helt.... / I didn't quite do it

Var til koncert i går. Fik meget opmærksomhed med mit strikketøj! (Og gjorde mig søster ret bekymret.....)
 
Went to the concert yesterday. Got a lot of attention with my knitting! (And made my sister very embarrassed. Text says "You easily get a lot of attention when knitting at a Robbie Williams concert....." She answered "No no no. You just DON'T DO that!")
Det var også kun inden det rigtig gik i gang at jeg strikkede. Fik strikket en del, og hørte koncert bagefter. Fuldstændig win-win! Fed koncert, iøvrigt!

Actually, I only knitted before everything started. Godt to knit quite a bit and heard the concert afterwards. Complete win-win! Excellent concert, by the way!

mandag den 22. juli 2013

Elvis!

Kunne det ikke være fantastisk at holde en Elvis-fest? Hvor alle kom som Elvis?
Tågede rundt i mørke solbriller og svedte tran pga. den varme paryk.
Jeg tror det nok lige......
Strik dit eget Elvis hår her.

Wouldn't it be amazing having an Elvis-party? With everyone looking like Elvis?
Stumbling about in dark shades, sweating like crazy because of the warm wig.
Would be memorable.......
Make your own Elvis hair here.

søndag den 21. juli 2013

Lang uge / Long week

Denne uge har været meget lang. Ikke mindst, fordi min fridag i tirsdags var arbejdsdag, så jeg hele onsdagen var overbevist om, at det var torsdag og ikke mindst fordi, jeg også arbejdede lørdag..... Men nu er det søndag! Og om bare 5 dage har jeg FERIE!!!!!
Det er en kilde til stadig undren for mig, hvordan det kan være, at jeg er single, bor alene og alligevel bare ind imellem trænger til at være alene? Altså, burde jeg ikke være alene nok?
Det ender altid med mennesker og venner. Måske er jeg bare mere social end jeg går og tror?
Ihvertfald kommer en af niecerne i dag for at kigge på garn. Jeg skal også lige skrive referat af 3 artikler, og i morgen får jeg gæster (og skal høre Robbie Williams). Nå ja. Strømperne skal der også strikkes på.
(Billedet er lånt her)

This week has been very long. A major reason for that is that my day off on Tuesday became a work day, leaving my fully convinced on Wednesday that I had actually come to Thursday, and also partly because I was working on Saturday...... But now it's Sunday! And in just 5 days my VACATION begins!!!!!!
It is an endless source of wondering for me, how it can be that although I am single and live alone, I still sometimes just need to be alone? Really, shouldn't I have enough alone time?
It always ends up with people and friends. Maybe I'm just a lot more social than I think?
Anyway. Today one of my nieces will come by to look at some yarn. I also need to make reviews of 3 articles, and tomorrow I will have guests (and go watch Robbie Williams perform). Oh yeah. The socks also needs some knitting.
(The picture was borrowed here)

lørdag den 20. juli 2013

Etiopisk / Ethiopean

I går prøvede jeg noget totalt nyt. En af mine venner fra mit gamle kor mindede mig om, at det var totalt længe siden vi havde set hinanden (det havde hun fuldstændig ret i!) og at vi skulle mødes.
Jeg kom tilfældigvis forbi en etiopisk restaurant i sidste uge, og den valgte vi så. Via facebook og fra min barndom har jeg hørt meget om etiopisk mad, men havde aldrig nogensinde smagt det.

Yesterday I tried something completely new. One of my friends from my old choir reminded me that we hadn't seen each other for ages (she was right!) at suggested we meet.
Accidentally I passed by an Ethiopean restaurant last week, and that ended up being the place. Through facebook and from my childhood, I heard a lot about Ethiopean food, but never really tasted it.
Det viste sig, at Griffenfeldsgade, hvor restauranten ligger, er "lille Afrika". Meget hyggeligt! Restauranten er lille, men maden er virkelig god. Vi valgte "Injera", som er de pandekager, de spiser sovsen ("watt") med. Man kunne også vælge ris.
Sådan en tallerkenfuld som jeg blev godt mæt af, kostede ikke engang 100 kr. Inklusiv sodavand. Det smagte rigtig godt, og jeg kan godt forestille mig en tur mere derind engang.......
Bagefter nød vi sommeraftenen, og jeg nåede faktisk et godt stykke på en strømpe!

It turned out that Griffentfeldsgade, where the restaurant is, is "little Africa". Very nice!
The restaurant is tiny, but the food really nice. We chose "Injera", which are the pancakes they eat the sauce ("watt") with. You can also pick rice.
A plateful like this, which left me completely full, cost less than 20 dollars. Including a drink. It tasted really good, and I would be happy to go there again some time......
Afterwards, we just enjoyed the summer evening, and I actually made good progress on a sock!

fredag den 19. juli 2013

Por'tugal / Shur'tugal

Så blev de endelig færdige! Strømperne til mig. Den første tog ikke lang tid, for den strikkede jeg i flyet på vej til og fra Portugal.
Den anden tog så en måned........
De er mægtig lækre og strikket i håndfarvet Odyssey-garn fra Flamboyance yarn. Farven hedder "Gravity well", og garnet er ren luksus. 80% Bluefaced Leicester.

Finally they are done! The socks for me. The first one didn't take too long, as I made it while flying to and from Portugal.
The second sock took a month to knit.......
They are really yummy, made with hand-dyed Odyssey-yarn from Flamboyance yarn. The color is called "Gravity well", and the yarn is pure luxury. Eighty percent Bluefaced Leicester.
Mønsteret er fra bogen "Socktopus" af Alice Yu (også kendt som Socktopus. Sjovt nok.). Det var ikke svært, men blev ret flot, synes jeg. Ialt har jeg brugt 90 gram, hvilket er tæt på et helt bundt. Hver en krumme værd!

The pattern is from the book "Socktopus" by Alice Yu (also known as Socktopus. Funny.). It wasn't difficult, but turned out very pretty, I think. In total, the socks took 90 grams, which is close to a skein. Worth every ounce!
Endelig et billede af hælen. Hm. Ikke vældig interessant, men jeg kan godt lide, at mønsteret også fortsætter ned bag på hælen. Fin detalje!
Og så har jeg 12 dage til at strikke 4 strømper. Mon?

Finally a picture of the heel. Hm. Not very interesting, but I really like how the pattern continues down the back of the heel. Very nice detail!
And now I have 12 days to knit 4 socks. As if!

torsdag den 18. juli 2013

Jubilæum og en gave / Anniversary and a gift

Jeg fejrede jubilæum i går! 25 år som faster!!!!! Selvfølgelig flagede jeg på denne højtidelige dag, selv om det bare var i ørerne....... Nevøen fik også et tillykke med på vejen. Trods alt.

I celebrated an anniversary yesterday! Twenty-five years as an aunt!!!!!! Of course I used the Danish flag for marking this special day, even though it was only my ears that were spiced up...... My nephew did get a "congratulation" from me, too. 
Desuden kom der gæster. For en gangs skyld var jeg lidt tidligere færdig med arbejde, og nåede derfor at blive klar. Min bror og svigerinde + ialt 3 stks. unge mennesker kom og medbragte denne gave. Det der hår/pels var godt nok noget stridt og mærkeligt. Men det viste sig at være alpaca! Omhyggeligt samlet af min niece. Så siger man vel tak? (Nu kan jeg jo ikke spinde, og det ville vist ikke blive verdens største sjal.....) Den fine lysestage/glas/vase fik jeg også. I den fineste grønne farve!
Vi gik hen for at se elefant-unge. Den var desværre puttet i seng, men vi fik fornøjelsen af en elefant, der stod med bagdelen til og rokkede. Lur mig, om ikke den skulle til at føde! Vi får se, men den lignede meget livagtigt én med veer, og dens mave blev meget spids på skiftevis den ene og den anden side. Spændende!

Later I had visitors. For once, my worked ended a  little earlier, and I got ready in time. My brother, my sister-in-law and 3 youngsters came and brought this gift. The hair/fur thing was a bit harsh and weird. But turned out to be alpaca! My niece had found it for me. I guess the word is "Thank you"? (I don't spin, but I really don't think it would become the biggest shawl seen......) The pretty candle-holder/cup/vase was also a gift. In a very pretty green shade!
We went to see the elephant-baby. Unfortunately, it was asleep in-doors, but we had the pleasure of watching an elephant, turning the back towards us, standing there rocking. Surely looked like it was going into labor! We'll see, but it very much looked like someone having contractions, and the abdomen got very pointy on either side every now and then. Very exciting!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails