fredag den 26. august 2022

Så stolt / So proud

Min søsters ældste blev færdig med college her i foråret, fra University of Michigan, hvor han har læst "Art and design". Han er ret glad for keramik (og temmelig dygtig), men jeg tror alligevel ikke nogen havde forestillet sig at han i løbet af nogle måneder fik arbejde på "The Tileworks". Det selvsamme sted som jeg fik lov at se i december og som min søster mente han bestemt også skulle se!
Så nu har han fået rigtig arbejde der, og da jeg var i USA fik jeg lov at komme med på en rundtur på værkstedet. 

My sister's oldest just finished college this spring, from University of Michigan, where he has been studying "Art and design". He really likes pottery (and is good at it), but I really don't think anybody imagined him getting a job a few months later at "The Tileworks". The very same place that I got to see in December, when my sister really wanted to show it to him as well!
So by now he has a real job, and when I was in the US, I got to join for a tour in the pottery and tiles works.
Det var ikke bare min søster og jeg som var pænt stolte over at komme og se hans arbejde - jeg tror faktisk også han var ret glad og stolt over at vise det frem!
Han tog sig ihvertfald pænt af os og var meget tålmodig. Og glad!

I guess it was not just my sister and I who were very proud to go and see his workplace - I do think he was pretty happy too and proud to show us everything!
He did take very good care of us and was so patient. And happy!
Det var sjovt at se værkstedet. Det rigtige, gamle værksted som stadig bliver brugt. Fyldt med dimser og rod. Fyldt med atmosfære og simpelthen så spændende!
Vi fik lov at lave hver vores lille kakkel som skulle presses med brug af en form. Min nevø viste hvordan. Vi andre gjorde det selvfølgelig på præcis samme måde......

It was fun seeing the work place. The very real old works with stuff that is still used. Filled with bits and a bit messy. It felt very authentic and it was so exciting!
We each got to make a little tile that needed to be pressed using a mold. My nephew showed how to do it. Of course we sisters did it exactly the same way.......
Jeg lavede en hane! Her er den ved siden af formen. Den er nok snart ved at være brændt og alting, og det bliver spændende at se det færdige resultat!
Når jeg engang skal have lavet køkken (om et par år) skal der helt sikkert nogle fliser i som ikke bare er købt her i Danmark. Men om hanen kommer i ved jeg ikke. 

I made a rooster! Here it is, next to the mold. I guess it will soon be baked and all, and it will be so exciting seeing the finished result!
When I at some point will have a new kitchen (in a few years) I'll definitely have some tiles that are not just bought here in Denmark. I-m not sure whether the rooster will be part of it. 
Vi så også nogle mosaikker min nevø havde været med til at lave. Det ser nemt ud, ikke? Sådan et lille puslespil? Men da vi selv fik lov at prøve at samle en mosaik (en meget lettere udgave) var det godt nok ikke nemt. 
(Jeg synes det er så sjovt at Doylestown har de der 3 gule prikker på rød baggrund ligesom Christiania.)

We also saw some mosaics that my nephew had helped making. Looks easy, right? Like a tiny puzzle? But once we got to try making a mosaic ourselves (a much easier one), it was really hard, actually. 
(I do think it's fun that Doylestown has the 3 yellow dots and a red background like Christiania.)
De gamle maskiner var der stadig. Inklusive denne gamle Ford som var pillet skilt ad for bare at bruge motoren. Henry Mercer, som startede keramikværkstedet og byggede slottet, levede samtidig med Henry Ford, som var far til samlebåndet. 
Det er meget nemt at forestille sig, at de to IKKE var venner, og jeg tror det har været en fornøjelse for Mercer at pille en af Fords biller fra hinanden!
Det var så spændende at se hele stedet, og jeg er så glad for at jeg fik den mulighed. Jeg tror også det var sjovt for ham at vise frem! Jeg er så stolt af at være hans moster. 

The old machines were still there. Including this old Ford that had been taken apart to just use the motor. Henry Mercer, who started the tile works and build the castle, lived at the same time as Henry Ford, who was the father of the assembly line. 
You can easily imagine how those two were NOT friends, and I do think it was a great pleasure for Mercer to disassemble one of Ford's cars!
It was so exciting seeing the entire place, and I'm so happy I had the opportunity. I do think he also enjoyed showing off! I'm so proud of being his aunt. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Skriv gerne en lille kommentar - det er så hyggeligt!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails