søndag den 19. april 2020

Oppe på loftet / Up in the attic

Der er nogle fugle der er ved at bygge rede oppe i en ventilationsskorsten på taget. Mine naboer, som har boet her længe, fortalte mig det, og kunne iøvrigt nogle skrækkelige historier om fugleæg og rotter.
Selvfølgelig skal jeg finde nogen der kan tage reden væk og lukke af for fremtidige logerende, men jeg følte mig også nødt til at komme op på loftet og tjekke.
Som I kan se, er loftslugen sådan ikke alt for langt fra trappen, så der var en nervepirrende udsigt! (Stigen stod stabilt og godt, så det var ikke rigtig farligt at komme op og ned)

Some birds are nesting up in a ventilation chimney at the roof. My neighbors, who lived here for a long time, told me about it, and added up the information with some terrible stories of birds eggs and rats.
Of course I need to find someone who can remove the nest and close it off for future lodgers, but I also felt that I had to check the attic.
As you can see, the opening to the attic isn't too far from the stairs, so the view was nerve-wrecking!
(The ladder stood very stable, so it wasn't really dangerous to climb up and down)
Oppe på loftet fandt jeg kviste, men ingen dyr. Heldigvis!
Til gengæld fandt jeg en nøgle! Det må jo så være nissens nøgle, og den skal da helt sikkert blive hængende!
Nu har jeg så set HELE mit hus. Det føles nu meget godt, selv om det var lidt besværligt.

Up in the attic, I found some twigs, but no animals. Fortunately!
But I did find a key! In Denmark, the elfs live in the attic, so this must be my house-elf's key, and it's definitely going to stay put!
So now I saw my ENTIRE house. Feels good, although it was a bit difficult.
Nå. Så var der jo det der plankeværk! Maling og alt var klar, men første udfordring var at få låget af bøtten! Det var overhovedet ikke nemt, før jeg købte en bøtte-åbner. (Havde ingen anelse om at sådan nogle eksisterede!)
Derefter gik det som det altid gør når jeg maler. De første 2 timer var det egentlig hyggeligt og jeg beundrede mit arbejde undervejs og glædede mig over min beslutning.

Well. Then there was the fence! Paint and all was ready, but the first challenge was to get the lid off the can! It wasn't at all easy, before I bought a paint-can-opener. (I had no idea that things like that existed!)
Afterwards, it went as usual when I paint. For the first 2 hours, it was kind of nice and I admired my work as I painted and was happy about my decision. 
6 timer og 7 liter maling efter jeg startede havde jeg ikke nogle positive følelser tilbage. Kun stædighed. Men altså - jeg nåede det jeg ville, og nu er det så klar til næste tur i dag. Resten af træværket skal også nok blive malet, bare ikke denne weekend. Det er ret fedt, at det er helt lyst når man kigger ud!

6 hours and 7 liters of paint after I started, I had no positive feelings left. Only my stubbornness. But really - I did what I wanted, and now it's ready for the next layer today. The rest of the wood-stuff will also be painted, but not this weekend. I really like how things look so light when I look out the window!
Egentlig havde jeg også tænkt at jeg skulle gå en lang frisk tur, se nogle film og strikke en masse.
Turen gik jeg, og jeg fik faktisk også strikket lidt. Turen gik over til de parkerede fly mod aftenhimlen. Det var bare så smukt, faktisk, selvom det er virkelig, virkelig mærkeligt.
God søndag derude!

Actually I also planned to go for a long, brisk walk, watch some movies and knit a lot.
I did go for a walk, and I knit a bit. My walk ended up with the parked planes against the evening sky. So beautiful, actually, although it's really, really strange.
Happy Sunday out there!

2 kommentarer:

Skriv gerne en lille kommentar - det er så hyggeligt!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails